Đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1

     

Đề chất vấn 1 máu Toán 9 Chương 1 Đại số ( Đề 8)

Đề 8:

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số bao gồm căn bậc nhì số học tập của nó bởi 9 là:

-3 B. 3 C. -81 D.81

Câu 2: Biểu thức

*
xác định với mức giá trị:

*

Câu 3:

*
sau khi quăng quật dấu căn, kết quả là:

A.x - 2 B.2 - x C.2 - x với x - 2 D.|x - 2|

Câu 4: Giá trị của biểu thức

*
bằng:

A.-2√3 B.2√3 C.4 D.1

Câu 5: Giá trị của biểu thức 

*
 bằng:

A.1 B.√3 - 2 C. 2 - √3 D.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết toán 9 chương 1Xem thêm: Sách Giải Toán Lớp 5 Bài Luyện Tập Trang 70 Sgk Toán 5, Toán Lớp 5 Trang 70 Luyện Tập

√5

Câu 6: Rút gọn biểu thức 

*
được công dụng là:

A.-1 B.1 C.-11 D.11

II. Phần từ bỏ luận (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) triển khai phép tính:

*

Bài 2: (2 điểm)

a) Tính cực hiếm biểu thức:

*

b) với x > 0, x ≠ 4 cùng x ≠ 9. Hãy chứng minh rằng quý hiếm của biểu thức sau không dựa vào vào giá trị của thay đổi x

*

Bài 3: (2,5 điểm) đến biểu thức:

*

a) Rút gọn A.

b) tra cứu a nhằm A Bài 4: (0,5 điểm) chứng tỏ rằng không tồn tại một tam giác có độ dài bố đường cao là 1; √3; √3 + 1 ( cùng đơn vị chức năng đo).

Xem thêm: Nẹp Lưng Cho Người Thoát Vị Đĩa Đệm, Giá Tiền, Nơi Mua Và Cách Đeo

Đáp án với thang điểm

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.D

2.C

3.D

4.A

5.C

6.B

II. Phần từ luận (7 điểm)

Bài 1: Thực hiện những phép tính:

*

= |3 + √2| - |3 - √2|

= 3 + √2 - 3 + √2

= 2√2

*

Bài 2:

*

b) cùng với x > 0; x ≠ 4; x ≠ 9 ta có:

*

Vậy giá trị của B không nhờ vào vào quý hiếm của thay đổi x

Bài 3:

*

Bài 4:

Giả sử mãi sau một tam giác tất cả độ dài những đường cao là : h1 = 1; h2 = √3; h3 = 1 + √3 (cùng đơn vị đo )

Gọi a1; a2; a3 lần lượt là độ dài bố cạnh tương xứng với các đường cao h1; h2 ; h3 .

Ta có: 

*

a1; a2; a3 lần lượt là 3 cạnh của tam giác nên:

*

Vậy ko tồn trên một tam giác bao gồm độ nhiều năm 3 con đường cao lần lượt là 1; √3; 1 + √3 (cùng đơn vị đo)