Đề Kiểm Tra 1 Tiết Tiếng Anh Lớp 11 Lần 2 Có Đáp Án

     
... Đáp án bài bác kiểm tra một máu lớp 11 ( số 1) I-Mỗi câu đúng 0,2 điểm.Tổng 1 điểm. 1- D 2-C 3-B 4-A 5-BII-Mỗi câu đúng 0,25 điểm. Tổng 2,5 điểm. 1- C 2-A 3-D 4-B 5-C6-B 7-D 8-A 9-D 10 -BIII-Mỗi ... Got married when she was just eighteen and had three children.I studied for four years because I wanted khổng lồ be an accountant.I had a lot of new friends, & I didn’t see Sally very often.Sometimes ... Telephone.Now I’m married,too.I live near Sally và we meet every week.She’s a student now, & I have a baby, so we can give each other a lot of advice.*Questions: 1- What’s your oldest friend’s name?……………………………………………………………………………………………2-When...

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 11 lần 2 có đáp án


*

*

... bài xích kiểm tra một tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời gian: 45 phút.Họ với tên: Lớp: MÃ đề thi: 000A. Comprộhension ộcrite:I. Lisez ce texte et puis choisissez la bonne réponse ! (1) ... Premier roman à l'âge de A. 14 ans C. 16 ans B. 15 ans D. 17 ansII. Répondez ! (1) 1. V. Hugo (18 02 -18 85) a-t-il écrit son dernier roman en quelle année ?→ 2. Dans quel courant littéraire ... Expression écrite (2) :- Aimez-vous la littérature vietnamienne ? Pourquoi ? Donnez votre avis en quelques lignes. bài kiểm tra một tiết Tiếng Pháp 11 (Bài số 2 ). Thời...
*

... Khẩu trang chống bụi khi lao động ở chỗ bao gồm các bụi.Câu 3. ( 3 điểm )- Gan vào vai trò : + Điều hoà nồng đọ các chất dự trữ vào máu luôn luôn ổn định, dự trữ. huyết : 18 soạn :Giảng 8A : 8B : Kiểm tra 1 ... Mang lại quá trình di chuyển đợc bền vững và khẻo hơn. huyết : 36Soạn : 16 /12 Giảng 8A : 8B : Kiểm tra học tập kì iMôn : Sinh học tập 8 I. Mục tiêu. 1. loài kiến thức.- rứa đợc cấu tạo và chức năng của hệ ... Rõ ràng nh :+ Vệ sinh nhà hàng siêu thị ( Ăn chín uống sôi )+ Vệ sinh cá nhân ( Răng mồm )+ không dùng những chất kích mê thích ( Rợu , bia ) Họ với tên :Lớp : 8 Kiểm tra 15 phútMôn : Sinh học Điểm Lời...
*

... NH4NO 2 Câu 6: cấu hình electron của nguyên tử nitơ là: A. 1s 2 2s 2 2p3 B. 1s 2 2s 2 2p4 C. 1s 2 2s 2 2p5D. 1s 2 2s 2 2p62s 2 2p 2 Câu 7: Ở 3000oC (hoặc có tia lửa điện) N 2 hoá ... điện) N 2 hoá hợp với O 2 theo phương trình phản nghịch ứng nào dưới đây ?A. N 2 + O 2  2NO B. N 2 + 2O 2  2NO 2 C. 4N 2 + O 2  2N 2 O D. 4N 2 + 3O 2  2N 2 O3 ... Câu 12 : cho những chất sau: 1. NaNO3 2. NH4Cl 3. KCl 4. (NH 2 ) 2 COChất nào sử dụng làm phân đạm ?A. (2) , (4) B. (1) , (2) , (4) C. (2) , (3) D. (1) , (3)Câu 13 : lúc nhiệt phân Cu(NO3) 2 sẽ...
*

... Hiệu khiến ra các phản xạ tất cả ĐK cung cấp cao. (0.5)- giờ đồng hồ nói cùng chữ viết là phơng nhân tiện để bé ngời giao tiếp, trao đổi kinh nghiệm tay nghề với nhau. (1) . Ngời soạn: è cổ Thiên Tín 2 ... Giáo án Sinh học tập 8 - Trờng trung học cơ sở Đakrông. + Không ăn thức ăn uống ôi thiu với nhiễm những chất c hi.+ Ung nc.- Đi tiểu đúng lúc, khụng nờn nhn tiu lõu.Cõu 5: (2) - tiếng nói và...
... Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. Being invited B. Inviting C. Khổng lồ be invited D. Lớn invite Câu 15 : Choose the word which ... In a remote village Trang 3/3 - đề thi 13 2 B. Has been working for OV for a year C. Is living in the capital N'Djamena D. Was born in a rich family Câu 29 : How did the author feel ... C. Donation D. Gratitude Câu 20 : Identify one underlined word or phrase that is incorrect: We warned him against travel to the capital by train. A B C D Câu 21 : Choose the best answer to...
... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used to lớn be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer lớn complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Campaign B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... Trang 1/ 3 - đề thi 357 Sở GD & ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 003 A/ TRẮC ... Trang 2/ 3 - đề thi 357 The teacher told his students __________________. A. That they will keep silent B. To keep silent C. To lớn keep silent please D. That they kept silent Câu 17 : Choose ... Be awared a mix of CDs for (26 ) _____ English & an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. In B. For C. With D. Of Câu 24 : A. Contests B. Poems C....
... Trang 2/ 3 - đề thi 485 Câu 15 : Choose the best answer to complete each sentence: The teacher told his students ... Well-paid, it was well worth doing, and I would recommend it to lớn anyone who was considering working for a charity. Câu 28 : The tác giả ______. A. Was born in a rich family Trang 3/3 - đề ... Be awared a mix of CDs for (26 ) _____ English và an Oxford Advanced Learner’s Dictionary.Now, lets start our (27 ) _____ .” Câu 23 : A. With B. In C. Of D. For Câu 24 : A. Competitions B. Contests...
... Trang 1/ 3 - đề thi 13 2 Sở GD & ĐT Đồng Tháp trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 0 01 A/ TRẮC ... I didn’t talk with him D. I wasn’t talking to lớn him Câu 14 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: Trang 2/ 3 - đề thi 13 2 I expected __________at the party, but I wasn’t. A. ... Reads Câu 10 : Choose the best answer lớn complete each sentence: If you bring ________ khổng lồ others, you are also a happy person. A. Happily B. Happy C. Happiest D. Happiness Câu 11 : Choose the...

Xem thêm: Cục Chuyển Điện 220V Sang 100V, 110V Giá Rẻ Tốt Nhất Hiện Nay


... Trang 1/ 3 - đề thi 20 9 Sở GD và ĐT Đồng Tháp ngôi trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học sinh: Lớp: đề 0 02 A/ TRẮC ... B C D Trang 3/3 - đề thi 20 9 B. Is living in the capital N'Djamena C. Used lớn be a volunteer working in a remote village D. Has been working for OV for a year Câu 29 : How did ... Happiness Câu 10 : Choose the best answer khổng lồ complete each sentence: In the summer of 20 00, we started a ________ for illiteracy eradication. A. Campaign B. Struggle C. Battle D. War Câu 11 : Choose...
... HẾT Trang 1/ 3 - đề thi 485 Sở GD và ĐT Đồng Tháp trường THPT phố nguyễn trãi Tổ :Anh Văn ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT KHỐ 11 -Lần 2 MÔN :Tiếng Anh Họ, tên học tập sinh: Lớp: đề 004 A/ TRẮC ... Trang 3/3 - đề thi 485 B. Has been working for OV for a year C. Used khổng lồ be a volunteer working in a remote village D. Is living in the capital N'Djamena Câu 29 : How did ... Wasn’t talking to lớn him Câu 11 : Choose the best answer to complete each sentence: We spent a lot of time ________ the house. A. Buying B. Bought C. Buy D. To lớn buy Câu 12 : Choose the word which...
... Giáo án Tin học tập 6 Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Tuần: 8 Ngày soạn: 01/ 10/2 014 Tiết PPCT: 16 Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp : 8A4, 8A5, 8A6Ngày dạy: 08 /10 /2 014 Lớp: 8A1, 8A2, 8A3 KIỂM TRA ... Trình.Câu 11 ,3 12 ,9 8, 7 4Điểm0.5 0.5 0.53.0TổngSố câu4 1 6 1 2 1 GV: Nguyễn thanh xuân - 1 -Giáo án Tin học tập 6 Trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân Năm học: 2 014 -2 015 Điểm 1. 0 1. 0 1. 52.00.53.03. Đề kiểm ... Viên:− Đề kiểm tra 2. học sinh:− học bài cũ, bút, thước…C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp tìm tra kỹ năng cũ:Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số lớp2. Ma trận đề kiểm tra Nội dungCâu...
... Night.II.ĐÁP ÁN: CODE 0 01 1. D 2. A 3. C 4. C 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10 . C 11 . A 12 . C 13 . C 14 . A 15 . A 16 . A 17 . C 18 . C 19 . B 20 . D 21 . B 22 . B 23 . C 24 . B 25 . D 26 . C 27 . C 28 . D 29 . B 30. ... Plant 1. C 2. D 3. B 4. C 5. A 6. C 7. A 8. B 9. D 10 . C 11 . A 12 . A 13 . B 14 . C 15 . D 16 . D 17 . B 18 . C 19 . B 20 . C 21 . C 22 . B 23 . A 24 . C 25 . D 26 . C 27 . C 28 . C 29 . C 30. B 31. A 32. A 33. ... Đề kiểm tra 1 tiết ( lần 2) Full name : Mark: Code: 10 1Class: 11 I. Circle A. B, C or D whose underlined part is pronounced difficultly from the others: 1.

Xem thêm: Màu Xanh Lục Là Màu Gì - Những Điều Thú Vị Về Màu Xanh Lục Mà Ít Ai Biết

A. Bleak B. Jeans...
từ khóa: đề soát sổ 1 huyết hóa 11 lần 2de kiem tra 1 tiet lop 9 lan 2de kiem tra 1 tiet lop 8 lan 2đề kiểm soát 1 ngày tiết toán 12 chương logarit tất cả đáp ánđề khám nghiệm 1 ngày tiết chương oxi lưu huỳnh tất cả đáp ánđề kiểm soát 1 máu sinh học 10 hk2 tất cả đáp ánđề đánh giá 1 tiết cả năm sinh 8 bao gồm đáp ánđề bình chọn 1 máu lớp 11đề bình chọn 1 tiết lớp 11 môn giờ đồng hồ anhđề chất vấn 1 huyết lớp 11 môn toánđề kiểm tra 1 huyết hóa 11 lần 4đề soát sổ 1 ngày tiết lớp 11 chương điện li hóađề bình chọn 1 tiết hóa 11 lần 3đề chất vấn 1 tiết số 11 kỳ gấp đôi 1đề soát sổ 1 huyết lớp 7 kì 2 lần 1 vănNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá quality thuốc tiêm truyền trong đk dã ngoạiBiện pháp thống trị hoạt động dạy hát xoan vào trường trung học các đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài xích 13: thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài bác 13: thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung cập nhật đối với những tội xâm phạm download có đặc điểm chiếm giành theo luật pháp Tố tụng hình sự nước ta từ thực tiễn tp hcm (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu tổng hợp các oxit các thành phần hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát điều tra hoạt tính quang quẻ xúc tác của chúngNghiên cứu tài năng đo tích điện điện bởi hệ tích lũy dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ trong thực tiễn huyện đề xuất Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Chuong 2 thừa nhận dạng rui roTổ chức và hoạt động vui chơi của Phòng bốn pháp từ trong thực tế tỉnh Phú thọ (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm theo luật pháp tố tụng hình sự nước ta từ thực tế xét xử của những Tòa án quân sự Quân quần thể (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài 14: thực hành phát hiện hô hấp ngơi nghỉ thực vậtTrách nhiệm của người tiêu dùng lao động so với lao động đàn bà theo điều khoản lao động việt nam từ thực tiễn những khu công nghiệp tại tp.hồ chí minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG quan VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới thống trị tài chính trong vận động khoa học xã hội trường thích hợp viện hàn lâm công nghệ xã hội việt namHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn phiên bản trong lòng chị em pk với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong thời điểm dịp lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn từ bỏ sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài tập vật dụng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề xuất giuộc soạn bài xích cô bé bỏng bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự trở nên tân tiến của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học tập trung đại vn lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem đần van lop 8