Toán 6

     

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 6 năm 2021 - 2022 ngôi trường Vinschool sách mới Kết nối học thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều được xem thêm thông tin và soạn đáp án vị soulcake.vn bao hàm tổng hợp những dạng Toán và các dạng bài tập tất nhiên trong chương trình học trong học kì 1 lớp 6 cho các em học sinh tham khảo, củng ráng kiến thức, rèn tài năng giải Toán sẵn sàng cho bài bác thi giữa học kì 1 lớp 6 đạt hiệu quả cao.

Đề thi 3 cuốn sách mới môn Toán bắt đầu nhất

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì 1 Toán 6Đáp án đề cưng cửng ôn tập học kì 1 Toán 6

Dạng 1: Tập hợp

Câu 1:

a) A = -9; -8; -7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5


b) B = 1; 2; 3; 4; 5; 5; 7; 8

c) C = 5; 6; 7; 8; 9

Câu 2:

a) Liệt kê những phần tử: A = 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; 23; 29

Chỉ ra đặc điểm đặc trưng: A = {x là số nguyên tố| x

*
*
*
*

Câu 4:

*
*
*
*

Dạng 3: chia hết

Câu 5:

a)

*
phân chia hết cho cả 2 với 5 đề xuất b = 0

*
phân tách hết đến 3

Nên tổng những chữ số của số đó chia hết mang đến 3

Nghĩa là 3 + 2 + a + 0 = 5 + a chia hết mang đến 3

a ∈ 1; 4; 7

Vậy các số phải tìm là 3210; 3240; 3270

b)

*
chia hết cho 5 phải b = 0 hoặc b = 5

Trường thích hợp 1: b = 0

*
chia hết đến 9 đề xuất tổng những chữ số của số đó phân chia hết cho 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 0 = 6 + a phân tách hết mang đến 9

Vậy a = 3

Trường hợp 2: b = 5

*
phân tách hết cho 9 đề xuất tổng các chữ số của số đó phân chia hết đến 9

Nghĩa là 2 + 4 + a + 5 = 11 + a phân chia hết đến 9

Vậy a = 7

Vậy những số buộc phải tìm là 2430 cùng 2475.

(Còn tiếp)

Mời thầy cô và độc giả tải tài liệu xem thêm đầy đủ!

-------------------------------------------------

Nội dung Ôn tập toán lớp 6 học tập kì 1 bao gồm những dạng Toán: Số học cùng hình học với nội dung bám sát đít chương trình học tập là tài liệu cho các thầy cô tham khảo ra đề cho các em học sinh, chuẩn bị cho những bài thi giữa và cuối học kì 1 lớp 6. Các em học viên rèn kĩ năng giải Toán lớp 6, những dạng bài tổng quát tháo đến bỏ ra tiết.