Đáp án sách bài tập tiếng anh lớp 6

  -  

Giải sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về công ty trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: đáp án sách bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ tất cả phần gạch men chân được phạt âm khác những từ còn lại. Nói to những từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C phát âm là /θ/, lời giải D phạt âm là /ð/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phát âm là /θ/, đáp án A phạt âm là /ð/

3. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D vạc âm là /ð/, đáp án B phạt âm là /θ/

4. Đáp án C

Các đáp án A, B, D phát âm là /θ/, lời giải C phát âm là /ð/

5. Đáp án B

Các giải đáp A, C, D phân phát âm là /θ/, giải đáp B vạc âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound và double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch men cho phần đa từ gồm âm /θ/, gạch men 2 gạch cho phần đông từ gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Xem thêm: Top 1500 + Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu BuồN, Tan Vỡ, HạNh PhúC

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Lệnh Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Win 7,Win 8, 3 Cách Hẹn Giờ Tắt Máy Tính Trên Win 10, Win 7

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports & games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention lớn the underlined words (Đọc to các câu, chú ý những trường đoản cú được gạch chân)