Đại Lượng Tỉ Lệ Nghịch: Định Nghĩa, Tính Chất & Dạng Toán Thường Gặp

     
Trả lời câu hỏi 2 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho thấy y tỉ trọng nghịch với x theo hệ số tỉ lệ - 3,5. Hỏi x tỉ lệ nghịch cùng với y theo thông số tỉ lệ làm sao

Xem giải thuật
Bạn đang xem: đại lượng tỉ lệ nghịch: định nghĩa, tính chất & dạng toán thường gặp

Trả lời câu hỏi 3 bài xích 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 bài 3 trang 57 SGK Toán 7 Tập 1. Cho biết hai đại lượng y và x tỉ lệ nghịch với nhau...

Xem giải thuật


bài bác 12 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết nhị đại lượng x với y tỉ lệ thành phần nghịch cùng với nhau và khi x = 8 thì y = 15

Xem lời giải


bài bác 13 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ trọng nghịch. Điền số tương thích vào ô trống vào bảng sau:

Xem giải mã


bài xích 14 trang 58 SGK Toán 7 tập 1

Cho biết 35 người công nhân xây một ngôi nhà hết 168 ngày. Hỏi 28 công nhân xây ngôi nhà đó hết từng nào ngày?

Xem lời giải


bài 15 trang 58 sách giáo khoa toán 7 tập 1

a) cho biết đội A dùng x đồ vật cày (có thuộc năng suất) nhằm cày ngừng một cánh đồng hết y giờ. Hai đại lượng x và y có tỉ lệ nghịch cùng nhau không?

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật
Xem thêm: Những Mẩu Chuyện Về Bác Hồ Ngắn, Hay, Những Mẩu Chuyện Về Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh

Đề đánh giá 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài xích 3 - Chương 2 - Đại số 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 5 - bài bác 3 - Chương 2 - Đại số 7

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | chính sách

*Xem thêm: Trường Thcs Thpt Hoa Sen P, Trường Thcs Và Thpt Hoa Sen P

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép soulcake.vn gởi các thông báo đến bạn để nhận thấy các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.