Cường Độ Điện Trường Tổng Hợp Bằng 0

     

Bài viết trình diễn lý thuyết, cách thức giải và những bài tập tất cả lời giải chi tiết giúp chúng ta đọc biết cách làm bài xích tập một cách kết quả hơn.

Bạn đang xem: Cường độ điện trường tổng hợp bằng 0

Bạn đang xem: độ mạnh điện ngôi trường tổng hợp bằng 0

Tổng quát: E=E1+E2+...+En = (overrightarrow0)

Trường hòa hợp chỉ có hai điện tích gây năng lượng điện trường:

1/ Tìm địa chỉ để độ mạnh điện ngôi trường tổng vừa lòng triệt tiêu:

a/ Trường vừa lòng 2 năng lượng điện tích cùng dấu:( (q_1,q_2) > 0 ) : qđặt tại A, q đặt trên B

Gọi M là điểm có cường độ điện trường tổng vừa lòng triệt tiêu

(overrightarrowE_M=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2) ( ightarrow) M (in) đoạn AB ((r_1=r_2))

(r_1=r_2) = AB (1) và E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2) trường đoản cú (1) với (2) ( ightarrow) vị trí M.

Xem thêm: 18 Biểu Hiện Khi Con Trai Yêu Con Gái Như Thế Nào ? Điều Con Gái Nên Biết

b/ Trường hòa hợp 2 điện tích trái dấu:( (q_1,q_2) 

 * (eginvmatrix q_1 endvmatrix> eginvmatrix q_2 endvmatrixRightarrow) M đặt bên cạnh đoạn AB với gần B((r_1> r_2))

* (eginvmatrix q_1 endvmatrix

(r_2-r_1)= AB (1) và E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2) tự (1) cùng (2) ( ightarrow) vị trí M.

Xem thêm: Học Tốt Ngữ Văn 8: Câu Cầu Khiến, Học Tốt Ngữ Văn

2/ tra cứu vị trí để 2 vectơ cường độ điện trường vị (q_1,q_2) gây ra tại đó bởi nhau, vuông góc nhau:

a/ bởi nhau:

+ (q_1,q_2) > 0:

* trường hợp (eginvmatrix q_1 endvmatrix> eginvmatrix q_2 endvmatrixRightarrow) M đặt kế bên đoạn AB cùng gần B

(Rightarrow) (r_1-r_2) = AB (1) cùng E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2)

* nếu (eginvmatrix q_1 endvmatrix

(Rightarrow) (r_2-r_1)= AB (1) với E1 = E2 (Rightarrow fracr_2^2r_1^2=fraceginvmatrix q_2 endvmatrixeginvmatrix q_1 endvmatrix) (2)

 + (q_1,q_2) 

b/ Vuông góc nhau:

(r_1^2+r_2^2=AB^2, taneta =fracE_1E_2)

BÀI TẬP VẬN DỤNG:

Bài 1: Cho hai điện tích điểm thuộc dấu gồm độ phệ (q_1) = 4(q_2) để ở a,b cách nhau 12cm. Điểm tất cả vectơ độ mạnh điện trường bởi vì (q_1) và (q_2) gây ra bằng nhau ở đoạn ( Đs: (r_1) = 24cm, (r_2) = 12cm)

Bài 2: Cho hai năng lượng điện trái dấu ,có độ phệ điện tích bằng nhau, đặt ở A,B phương pháp nhau 12cm .Điểm gồm vectơ độ mạnh điện trường do (q_1) và (q_2) gây ra bởi nhau ở vị trí ( Đs: (r_1) = (r_2) = 6cm)

Bài 3: đến hai năng lượng điện (q_1) = (9.10^-8)C, (q_2=16.10^-8) C đặt tại A, B phương pháp nhau 5cm . Điểm gồm vec tơ cương độ điện trường vuông góc cùng với nhau với E1 = E2 ( Đs: (r_1) = 3cm, (r_2) = 4cm)

Bài 4: Tại bố đỉnh A,B,C của hình vuông ABCD cạnh a = 6cm trong chân không, đặt bố điện tích lũy (q_1) = (q_3)= 2.10-7C với (q_2) = - 4.10-7C. Xác định điện tích q.4 đặt tại D để độ mạnh điện trường tổng phù hợp gây vì hệ điện tích tại trung tâm O của hìnhvuông bằng 0. ((q_4=4.10^-7) C)

Bài 5: Cho hình vuông vắn ABCD, tại A và C đặt những điện tích (q_1) = (q_3) = q. Hỏi phải đặt ở B điện tích bao nhiêu để độ mạnh điện trường nghỉ ngơi D bởi không. (ĐS: (q_2=-2sqrt2q))

Bài 6: Tại nhị đỉnh A,B của tam giác số đông ABC cạnh a để hai điện tích điểm (q_1=q_2=4.10^-9C) trong không khí. Hỏi phải để điện tích (q_3) có giá bán trị bao nhiêu tại C để cường độ điện trường gây vì hệ 3 năng lượng điện tại trung tâm G của tam giác bằng0. ( (q_3=4.10^-9C))

Bài 7: Bốn điểm A, B, C, D trong không khí chế tác thành hình chữ nhật ABCD cạnh AD = a = 3cm, AB = b = 4cm. Những điện tích q1, q2, q3 được để lần lượt trên A, B, C. Biết q­2 = -12,5.10-8C cùng cường độ năng lượng điện trường tổng vừa lòng tại D bằng 0. Tính q1, q2.

 

*

Hướng dẫn giải:

 (overrightarrowE_D=overrightarrowE_1+overrightarrowE_2+overrightarrowE_3=overrightarrowE_13+overrightarrowE_2)

Vì q.2 1, q.3 phải là điện tích dương. Ta có:

(E_1=E_13cosalpha =E_2cosalpha Leftrightarrow kfraceginvmatrix q_1 endvmatrixAD^2=kfraceginvmatrix q_2 endvmatrixBD^2.fracADBD)

(Rightarrow eginvmatrix q_1 endvmatrix=fracAD^2BD^2 eginvmatrix q_2 endvmatrix=fracAD^3left ( sqrtAD^2+AB^2 ight )eginvmatrix q_2 endvmatrixRightarrow q_1=) (-fraca^3sqrta^2+h^2.q_2=2,7.10^-8C)

Tương tự: (E_3=E_13sinalpha =E_2sinalpha Rightarrow q_3=-fraca^3left ( sqrta^2+b^2 ight )^3q_2=6,4.10^-8C ; E_1perp E_2)