Cuộc kháng chiến chống tống thời lý

     

I. Giai đoạn thứ nhất(1075)

1. Công ty Tống âm mưu xâm lược nước ta

- cụ kỉ XI, đơn vị Tống gặp phải trở ngại về gớm tế, chủ yếu trịvì cố kỉnh nhà Tống thực hiện xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình trở ngại trong nước.

- Ở phía Nam, nhà Tống xúi Chăm-pa tấn công Đại Việt; sinh sống phía Bắc, quân Tống phòng cản việc trao đổi mua sắm giữa hainước, dụ dỗ những tù trưởng dân tộc ít người.

Bạn đang xem: Cuộc kháng chiến chống tống thời lý

2. Bên Lý dữ thế chủ động tiến công để phòng vệ

a.Nhà Lý chuẩn chỉnh bị

- Cử Lý thường xuyên Kiệt có tác dụng tổng chỉ đạo tổ chức phòng chiến.

- dữ thế chủ động đánh rã ý thiết bị tiến công, phối hợp với Chăm-pa tiến công Đại Việt ở trong nhà Tống.

- chủ trương ở trong nhà Lý: tấn công trước để phòng vệ.

b. Diễn biến


*
Lược đồ mặt đường tiến công thành Ung ChâuQuân Lý thường xuyên Kiệt (mũi thương hiệu đỏ ), quân Tống (mũi thương hiệu xanh)

- tháng 10/1075, Lý thường xuyên Kiệt vàTông Đản chỉ huy quân thủy - bộ, chia thành 2 đạo tấn công vào đất Tống.

+Mục tiêu: kho lương thành Châu Ung.

+Đường bộ do Thân Cảnh Phúc, Tông Đản chỉ đạo quân dân miền núi tiến công vào châu Ung Châu (Quảng Tây).

+ Đường thủy doLýThường Kiệtchỉ huy quân đổ bộ vào châu Liêm, châu Khâm (Quảng Đông).

- Sau 42 hôm sớm quân ta đã làm chủ thành Ung Châu.


82480

c. Ý nghĩa

Quân tống hoàng mang, lâm vào cảnh thế bị động, làm biến đổi kế hoạch và làm trầm lắng cuộc tiến công xâm lược vào nước ta.

II.Giai đoạn thứ hai(1076 – 1077)

1. Tao loạn bùng nổ

a. Bên Lý chuẩn chỉnh bị

- đơn vị Lý ra lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị bố phòng sinh sống nhữngnơi trọng yếu gần biên giới Việt - Tống:quân thủy đóng ở Đông Kênh, cỗ binh sắp xếp dọc theo chiến tuyến đường sông Như Nguyệt.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Của Bác Hồ, Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh


82485

b. Diễn biến

- cuối năm 1076, quân Tống doQuách Quỳ, Triệu huyết chỉ huykéo vào nước ta;đạo quân khác bởi vì Hoà Mâu theo đường biển tiếp ứng.

- tháng 1/1077, quân Tống thừa ải phái nam Quan qua thành phố lạng sơn tiến vào nước ta, công ty Lý đánh những trận nhỏ tuổi để cản cách tiến của giặc.

- Quân nguyên nhân Quách Quỳ chỉ huy phải đóng góp ở bờ Bắc sông Như Nguyệt, chờ quân thủy đến. Tuy vậy thủy quân bên Tống bịLý Kế Nguyên đang mai phục và ngăn đánh đề xuất không thể tiến sâu vào hỗ trợ.

2. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

a. Diễn biến


*
Lược đồ trận đánh tại phòng tuyến đường sông Như Nguyệt

- Quách Quỳ cho quânvượt sông đánh phòng tuyến đường của ta tuy nhiên bị quân ta phản nghịch công quyết liệt, đẩy lùi bọn chúng về bờ phía Bắc.

- Cuối ngày xuân 1077, Lý hay Kiệt đến quân thừa sông Như Nguyệtbất ngờ mở cuộc tiến công lớn vào trận con đường của quân Tống.


33721

b. Kết quả

- Quách Qùychấp thừa nhận giảng hòa với rút quân về nước.

c. Nguyên nhân

- Sựủng hộtinh thần đoàn kết của quândân ta.

- Tài chỉ huy của LýThường Kiệt.

d. Ý nghĩa

- Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử vẻ vang chống giặc nước ngoài xâm của dân tộc.

Xem thêm: Trọn Bộ Giáo Án Mỹ Thuật Lớp 5, Giáo Án Mỹ Thuật Lớp 5 Cv 2345

- bảo đảm an toàn nền hòa bình tự công ty của dân tộc.

- Đập tan mộng xâm lấn Đại Việt ở trong phòng Tống.


Bài trước
Bài tiếp theo

Lớp học trực đường

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học trực tuyến

KHTN 7- Cô Quyên, cô hương thơm Toán 7- Thầy Dương

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Đóng góp

cất giữ
Lớp học tập
Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Môn học tập
Toán vật lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân giờ anh thí điểm Đạo đức tự nhiên và buôn bản hội Khoa học lịch sử dân tộc và Địa lý giờ đồng hồ việt khoa học tự nhiên vận động trải nghiệm, phía nghiệp vận động trải nghiệm trí tuệ sáng tạo
bộ sách
công tác cũ cung cấp học sinh học tập sách Cánh Diều cung ứng học sinh học tập sách Kết nối tri thức với cuộc sống cung cấp học sinh học sách Chân trời sáng chế
chủ đề cha
Đang cài dữ liệu...
Lọc câu hỏi
Đang cài dữ liệu...
câu chữ