Cụm đông từ là gì

     

Cụm động từ trong giờ Anh (phrasal verbs) trong nội dung bài viết này bao gồm 1 000 cụm động từ giờ Anh được thiết kế với song ngữ Anh-Việt tiện lợi để tra cứu vãn nhanh, với mục đích giúp tín đồ học vận dụng vào thực tế và nhớ dai những phrasal verb trong giờ đồng hồ Anh. Cụm động tự được người bạn dạng xứ cần sử dụng rất tiếp tục trong văn nói và xuất hiện tương đối nhiều trong những đề thi TOEFL tốt TOEIC. Câu hỏi hiểu và dùng đúng cụm động tự giúp chúng ta hiểu người phiên bản xứ các hơn.

Bạn đang xem: Cụm đông từ là gì


Cách tra cứu nhanh nhiều động từ trong tiếng Anh

Để tra cứu nhanh tất cả các phrasal verb trong giờ đồng hồ Anh, họ dùng cú pháp Ctrl + F, sau đó, gõ từ bỏ khóa vào vỏ hộp thoại vừa hiện tại lên, kế tiếp gõ enter. Chú ý: nên làm gõ đụng từ chủ yếu và enter. Xem hình minh họa dưới về tra cứu vớt nhanh

*

Danh sách từ bỏ vựng tra cứu giúp nhanh cụm động từ bỏ trong tiếng Anh

Đây là list tra cứu vớt nhanh toàn bộ cụm động từ (phrasal verbs) trong tiếng Anh để sắp xếp song ngữ ANH-VIỆT rất giản đơn tra cứu, đặc trưng theo thứ tự A, B,C…

Giải ưng ý từ viết tắt: st = s.th = something (điều, đồ vật gì đó); sb = somebody (ai, tín đồ nào)

A

account for: Chiếm, giải thích

allow for: Tính đến, chăm chú đến

all along = all the time, from the beginning (without change): trong cả thời gian, ngay từ đầu (vẫn không thay đổi)

ask after: Hỏi thăm sức khỏe

ask so for sth: Hỏi xin ai loại gì

to ask for: đòi hỏi, yêu cầu, hỏi xin ai chiếc gì

ask sb in/ out: mang đến ai vào/ra

advance in: Tấn tới

advance on: Trình bày

advance to: Tiến tới

agree on something: Đồng ý với điều gì

agree with: Đồng ý với ai, vừa lòng với, xuất sắc cho

answer to: phù hợp với

answer for: phụ trách về

attend on (upon): Hầu hạ

attend to: Chú ý

To aim at: nhắm vào

A true friend khổng lồ s.o: một người các bạn tốt đối với ai

to a place: đến một nơi nào đó

to accuse s.o of s.th: cáo giác ai về tội gì

to adapt oneself to (a situation): mê say nghi vào trong 1 hoàn cảnh

to địa chỉ s.th khổng lồ another: thêm 1 vật vào một vật khác

to adhere to: lắp vào, bám vào

to agree with s.o: đồng ý với ai

to aim at: nhắm vào

all of a sudden = suddenly, without warning (also: all at once): bất thình lình, bỗng ngột, không báo trước

to argue with s.o about s.th: tranh cãi xung đột với ai về điều gì

to arrange for: sắp xếp cho

to arrive in: đến (một thành phố hay như là 1 đất nước)

as for: regarding, concerning (also: as to): về việc gì, tương quan đến câu hỏi gì (có thể dùng: as to)

Ví dụ: There is no doubt as to her intelligence; she’s the smartest one in the class. Không tồn tại điều gì nghi hoặc về trí thông minh của cô ý ấy, cô ấy là bạn người thông minh độc nhất vô nhị lớp.

as soon as = just after, when : ngay sau khi, khi

Ví dụ: As soon as it started lớn snow, the children ran outside with big smiles on their faces. Khi trời bước đầu có tuyết rơi, đồng chí trẻ chạy ùa ra cùng với nét phương diện hớn hở nụ cười.

as usual = as is the general case, as is typical = như thường xuyên lệ, tức là như trường hợp bình thường chung, tiêu biểu

at all = khổng lồ any degree (also: in the least): một nấc độ làm sao đó, một một chút nào đó

to attend to: để ý đến

At first = in the beginning, originally: new đầu, tức thì từ đầu, thoạt tiên

I thought at first that it was Sheila calling, but then I realized that it was Betty.

at last = finally, after a long time: sau cùng, cuối cùng, sau đó 1 khoảng thời hạn dài

at least = a minimum of, no fewer (or less) than: một số nhỏ nhất, tối thiểu, không nhiều nhất

all right = acceptable, fine; yes, okay: được rồi, bao gồm thể đồng ý được, tốt lắm, ổn định thôi, ô kê

B

Back and forth: in a backward và forward motion: vận động tới lui, di chuyển sang lại

Ví dụ: The restless lion kept pacing back và forth along the front of its cage. Bé sư tự có vẻ như nóng nảy đi tới đi lui tiếp tục dọc theo phần trước chuồng của nó.

to be about to: khổng lồ be at the moment of doing something, to lớn be ready: vào lúc sắp làm việc gì, đang chuẩn chỉnh bị

to be over: Qua rồi

to be up to lớn sb to lớn V: Ai kia có trọng trách phải làm gì

to be up to: lớn be responsible for deciding; khổng lồ be doing as a regular activity: phụ trách về ra quyết định điều gì, tùy ý; làm việc gì như là một hoạt động thường lệ;

Ví dụ: I don’t care whether you go to lớn the reception or not. It’s up khổng lồ you. Em không suy nghĩ việc chúng ta có đi dự sự kiện tiếp tân kia hay không. Vấn đề này là tùy anh quyết định.

Hi, George. I haven’t seen you in a while. What have you been up to? Chào, George. Thọ này không gặp gỡ anh. Quá trình của Anh vẫn như thường xuyên chứ?

to be up = khổng lồ expire, khổng lồ be finished: hết giờ, kết thúc, hết thời hạn

to bear up= to confirm: Xác nhận

to bear out: chịu đựng đựng

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với break

to break away= khổng lồ run away: Chạy trốn, thừa khỏi, thoát

break down: hư hóc, suy nhược, òa khóc, hỏng, không chạy được (máy móc, xe cộ cộ), phá sập xuống

break in (into+ O): Đột nhập, giảm ngang

Break up (with sb): chia tay, giải tán

to break up: bẻ nhỏ, vụn ra

break off: chảy võ một mối quan hệ, bẻ gãy, đập vỡ

to break out: xẩy ra thình lình, bộc phát

to break through: phá thủng, vỡ

Cụm hễ từ phrasal verb với bring

to bring about = result in: có đến, sở hữu lại

bring down = to lớn land: Hạ xuống

to bring on: dẫn đến, gây ra, làm cho phải bàn cãi

bring out: Xuất bản

Bring up (danh tự là upbringing): dạy dỗ, nuôi mang đến trưởng thành

bring off: Thành công, ẵm giải

to bring to: tỉnh, hồi tỉnh

to brush up on: to nhận xét something in order to lớn refresh one’s memory: ôn lại mô ngì để ký ức về môn đó được phục sinh trở lại

to burn away: Tắt dần

burn out: Cháy trụi

to burn out: lớn stop functioning because of overuse; to make tired from too much work (S): ngưng hoạt động vì áp dụng quá mức; căng thẳng mệt mỏi vì thao tác quá sức

Ví dụ: This light bulb has burned out. Could you get another one? bóng đèn này đứt trơn rồi. Anh ráng dùm chiếc khác được không?

back up: Ủng hộ, nâng đỡ

bear on: Có hình ảnh hưởng, liên hệ tới

become of: xẩy ra cho

begin with: bước đầu bằng

begin at: khởi sự từ

believe in: Tin cẩn, tin có

belong to: trực thuộc về

bet on: Đánh cuộc vào

To be relate to: có bà nhỏ với ai

To belong to: của nằm trong về ai

To be wounded in the leg: bị thương sinh sống chân

To be released from prison: ra tù

To be apposed to: phản đối, phòng lại

To be expect in: chuyên môn về

to be satisfied with: thỏa mãn với, ưa chuộng với

to be above s.o in the examination list: thi đậu cao hơn nữa ai

to be accustomed to: quen thuộc với

to be accustomed khổng lồ doing s.th: quen làm việc gì

to be acquainted with s.o: quen biết ai

to be afraid of: sợ

to be against s.o: hạn chế lại ai

to be anxious about s.th: ói nóng, băn khoăn lo lắng về điều gì

to be appropriate for: tương thích cho

to be astonished at s.th: bỡ ngỡ về điều gì

to be at war with (a country): khiến chiến cùng với (một đất nước)

to be available to: gồm sẵn, sẵn sàng

to be aware of: biết, nhấn biết

to be bad at ( a subject): dở về môn gì

to be beneficent to lớn s.o: từ thiện với ai

to be beside the point: xung quanh đề, lạc đề

to be brought before the judge: bị đưa ra tòa

to be capable of doing s.th: có chức năng làm câu hỏi gì

to be carried away: to lớn be greatly affected by a strong feeling (S): cảm hứng mạnh do quá trình gì đó gân nên

Ví dụ: Paula and Leanne were carried away by the sad movie that they saw together. Chăm phim buồn mà Paula với Leanne cùng xem đã làm cho cải hai rất xúc động.

to be conscious of: ý thức về

to be considerate of: ân cần, để ý tới

to be contempt for s.o: khinh miệt ai

to be nội dung with: ưa thích với

to be contrary to: tương phản, trái ngược với ai

to be courteous to lớn s.o: lịch sự đối với ai

to be critical of: giỏi phê bình, xuất xắc chỉ trích về

to be destined for: được dành riêng (để có tác dụng điều gì)

to be different from: không giống với

to be dressed in white: mặc đồ vật trắng, mặc xống áo trắng

to be eligible for: đầy đủ điều kiện, đầy đủ tiêu chuẩn

to be engaged in doing s.th: bận bịu về điều gì

to be engaged to lớn s.o: đính hôn với ai

to be enthusiastic about: hăng hái, say mê

to be equal to: ngang, bằng

to be essential for: quan trọng cho

to be experienced in s.th: có tay nghề về việc gì

to be expert in (a subject): chuyên môn về cái gì

to be expressive of: diễn đat, biểu lộ

to be faithful to: trung thành với chủ với

to be false to s.o: mang dối đối với ai

to be familiar to: rành rẽ, thân quen thuộc

to be familiar with s.o: thân mật, là nhân tình của ai

to be famous for: nổi tiếng về

to be fatal lớn s.o: nguy hại đến tính mạng của con người ai

to be favourable for doing s.th: dễ ợt để có tác dụng gì

to be filled with tears: đầy nước mắt

to be forgetful of s.th: giảm trí nhớ về

to be không tính tiền from: thoát khỏi

to be full of: đầy, tràn ngập

to be gallant khổng lồ ladies: lịch lãm với phụ nữ, nịnh đầm

to be good at (subject): giỏi về môn gì

to be good for one’s health: tốt cho sức khỏe của ai

to be guilty of: gồm tội

to be happy about: sung sướng vì, niềm hạnh phúc vì

to be hopeful of: hy vọng về

to be hungry for s.th: khát vọng điều gì

to be identical to: giống, giống nhau

to be ignorant of s.th: phân vân điều gì

to be important to s.o: đặc biệt quan trọng đối với ai

to be in: sẽ thịnh hành, sẽ là mốt

to be in bad temper: cáu kỉnh

to be in business: đi làm việc ăn

to be in danger: nguy hiểm

to be in debt: mắc nợ

to be in favor of: ủng hộ tán thành

to be in fond of: thích

to be in for a storm: chạm chán bão

to be in port: vào cảng

to be in sight: trông thây, trong tầm mắt rất có thể nhìn thấy

to be in want of money: thiếu tiền

to be indebted khổng lồ s.o: biết ơn ai, mắc nợ ai

to be independent of: độc lập với, không lệ thuộc vào

to be indifferent to: thờ ơ, lãnh đạm, không ân cần đến

to be indifferent to: thờ ơ, xao lãng

to be innocent of: vô tội

to be intended for s.o: giành cho ai

to be interested in: thân thương tới

to be involve in: có liên quan, bám líu tới

to be jealous of: ghen tỵ về

to be kind to s.o: ung dung với ai

to be looking forward to s.t = khổng lồ look forward khổng lồ s.t: ước ao mỏi

to be loyal to lớn s.o: trung thành với chủ với ai

to be mad about: đam mê, say mê

to be made from: làm cho từ (vật được làm ra không thể giữ nguyên chất liệu ban đầu)

to be made of: làm bởi (vật được thiết kế ra còn giữ làm từ chất liệu ban đầu)

to be named after: được lấy tên theo (tên một tín đồ khác)

to be negligent of: xao lãng

to be new to lớn s.o: mới lạ đối với ai

to be offended at (by) s.th: giận dữ, bực bản thân về việc gì

to be offended with (by) s.o: bị xúc phạm vày ai, giận ai

to be on fire: vẫn cháy

to be on holiday: đi nghỉ lễ

to be on the committee: là thành viên ủy ban

to be opposed to: bội nghịch đối, chống lại

to be out of order: hư, ko hoạt động

to be over: xong hoàn thành chấm dứt

to be patient with s.o: kiên nhẫn đối với ai

to be perfect for doing s.th: tuyệt hảo để thao tác làm việc gì

to be pleasing lớn s.o: làm cho vừa ý ai, làm cho ai dễ dàng chịu

to be popular with: phổ thông đối với ai

to be positive about s.th: cả quyết về điều gì

to be preferable to: thích hợp hơn

to be prepared for: sẵn sàng, chuẩn bị

to be proud of: hãnh diện về

to be put in prison: bị tống giam

to be qualified for doing s.th: đầy đủ tiêu chuẩn, đủ trình độ chuyên môn đề thao tác làm việc gì

to be ready for: sẵn sàng

to be related to: có bà nhỏ thân trực thuộc với

to be responsible for: chiu trách nhiêm về

to be satisfactory lớn s.o: thỏa mãn đối với ai, làm ai hài lòng

to be sawn into small logs: cưa thành mọi khúc nhỏ

to be secured from (a disaster): an toàn, ko bi tai nạn

to be shocked at s.th: xúc cồn về điều gì

to be stolen from: bị trộm

to be stuck – get stuck: bị lừa gạt

to be suitable for: phù hợp với

to be superior to: thừa hơn

to be sure of: chắn chắn chắn

to be tired from: mệt nhọc vì

to be tired of: chán ngấy vì

to be tired of: chán

to be tired out: mệt lử, mệt nhọc lả người

to be to one’s liking: phù hợp với sở yêu thích của ai

to be lớn one’s taste: phù hợp với khẩu vị của ai

to be tolerant of: nhân nhượng, nhượng bộ

to be under age: bên dưới tuổi thành niên

to be under repair: đang được sửa chữa

to be unfit for: không tương thích với

to be up: hết dứt (dùng cho thời gian)

to be up to lớn s.o: tùy trực thuộc vào sự quyết định của ai, tùy theo ai

to be used lớn doing s.th: quen thao tác làm việc gì

to be useful for: hữu ích

to be welcome to: được đón tiếp, được xin chào đón

to be well- off: nhiều (to be rich)

to be wounded in the leg: bị thưong nghỉ ngơi chân

to become of: ra sao, xảy ra, xảy mang đến (cho fan hay thứ bị thiếu vắng)

to believe in: tin cậy vào, tin, tin tưởng

to belong to: trực thuộc về, của

to bite off: cắt đứt ra

to blow away: thổi cất cánh đi

blow sb away = PLEASE ; mainly US (informal) to lớn surprise or please someone very much : làm ai quá bất ngờ hay bằng lòng lắm

ví dụ: The ending will blow you away. Phần cuối đang làm chúng ta hài lòng

to blow down: thổi bửa rạp xuống

to blow off: cuốn bay đi

blow over: Thổi qua

to blow up: to explode, to lớn destroy (or be destroyed) by explosion (S): nổ, phá huy (hoặc bị phá hủy) bằng cách cho nổ; nổ tung, tạo cho nổ

to blow up: khổng lồ inflate, khổng lồ fill with air (S): thổi bay hay bơm hơi

to boast about s.th to s.o: khoe khoang, khoác lác với ai về điều gì

to burden (an animal) with s.th: chất vật gì lên một bé vật

to burn down: bị thiêu hủy, cháy rụi, thổi đổ

to burn out: đứt (bóng đèn, ước chì), không còn dùng được, thổi tắt

to burn up: cháy rụi hết, cháy ra tro, đốt hết, cháy hết, cháy tiêu

to burn up: to destroy completely by fire (S); to make angry or very annoyed (S): (also: lớn tick off): thiêu hủy hoàn toàn do lửa; khó chịu hay bực bản thân (có thể dùng: lớn tick off)

ví dụ: She didn’t want anyone khổng lồ see the letter, so she burned it up & threw the ashes away. Nàng không muốn ai coi lá thư đó đề nghị đốt lá thư và ném mớ tro tàn đi.

It really burns me up that he borrowed my car without asking my first. Tôi thực sự tức giận khi anh ấy mượn xe hơi tôi nhưng không hỏi tôi trước.

to burst into tear: bật khóc

to burst out crying: phân phát khóc, bật khóc, òa lên khóc

to burst out laughing: vạc cười, bật cười, phá mỉm cười lên

to be of royal blood: thuộc chiếc dõi quý tộc

to be out of the question: kế bên vấn đề, không thành vấn đề, không thể

by heart = by memorizing: thuộc lòng

Ví dụ: He knows many passages from Shakespeare by heart. Anh thấy trực thuộc lòng các đoạn thơ của Shakespeare.

by oneself = alone, without assistance: một mình, không ai trợ giúp

C

Cụm động từ phrasal verb cùng với call

call for: Mời gọi, yêu cầu, thích, săn sóc

call for sth : to lớn need or deserve a particular action, remark or unique : nên hoặc xứng danh một hành động, chú giải hay quality cụ thể

ví dụ: This calls for a celebration! việc này xứng danh phải ăn mừng!

It’s the sort of work that calls for a high level of concentration. Đây là loại quá trình cần phải tập trung cao độ

He told you that you were an idiot? Well, I don’t think that was called for (= I think it was rude và not deserved) !

call up: call đi lính, call điện thoại, nói lại kỉ niệm

to call up = lớn telephone (also: to lớn give someone a call) (S – separable: tách ra được): hotline điện thoại

call sb back (call back): to telephone someone again, or lớn telephone someone who called you earlier : gọi điện thoại cảm ứng thông minh lại tín đồ đã gọi trước đó

Ví dụ: I’m a bit busy – can I call you back later? Tôi khá bận, anh rất có thể gọi lại tôi không?

call on/ điện thoại tư vấn in at sb’s house: xẹp thăm bên ai

to điện thoại tư vấn on = lớn ask for a response from; visit (also: to drop in on): hotline ai trả lời, mời ai (đọc diễn văn, vạc biểu): viếng thăm

Call off = put off = cancel: hủy bỏ

to điện thoại tư vấn it a day/night = to lớn stop working for the rest of the day/night: ngưng thao tác để nghỉ ngơi trong ngày/đêm

Call in/on at sb ‘ house: lép thăm bên ai

Call at: ghẹ thăm

Call up: hotline đi lính, gọi điện thoại, kể lại kỉ niệm

to call down: rày la, khiển trách, trách mắng

to hotline off: kho bãi bỏ, bỏ bỏ,bác vứt thủ tiêu

to hotline on: Viếng thăm

to điện thoại tư vấn s.o’s attention to s.th: xem xét ai về điều gì

to catch cold = to lớn become sick with a cold of the nose or throat: bị cảm lạnh

to catch fire: khổng lồ begin to burn: bắt cháy

Ví dụ: Don’t stand too close khổng lồ the gas stove. Your clothes may catch fire. Đừng đứng vượt gần nhà bếp gas. Áo quần của anh rất có thể bắt cháy.

catch up with: Bắt kịp

chance upon: Tình tờ gặp

to change one’s mind = khổng lồ alter one’s decision or opinion: biến đổi quyết định tốt ý kiến

close with: tới gần

close about: Vây lấy

consign to: phó thác cho

cry for: Khóc đòi

cry for something: Kêu đói

cry for the moon: Đòi mẫu không thể

cry with joy: Khóc vì vui

cut down on: to lớn reduce, khổng lồ lessen (also: lớn cut back on): sút bớt, làm giảm bớt (có thể dùng: khổng lồ cut back on)

cut something into: giảm vật gì thành

cut into: Nói vào, xen vào

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với care

Care about: thân mật đến

Care for = would like: Muốn, thích

Care for = take care of: quan lại tâm, chuyên sóc

to care about: thân thương tới

to care for: chăm sóc, chú ý tới, thích

Carry away: mang đi, phân phát

Carry on = go on: Tiếp túc

Carry out: Tiến hành, thực hiện

Carry off = bring off: đoạt giải, chỉ chiếm đoạt

Catch on: trở cần phổ biến, thâu tóm kịp

Catch up with = keep up with= keep pace with: Theo kịp ai, mẫu gì

Chew over = think over: suy nghĩ kĩ

Check in / out: Làm giấy tờ thủ tục ra/vào

Check up: bình chọn sức khỏe

Clean out: Dọn sạch, cướp đi hết

Clean up: Dọn gọn gàng

Clear away: mang đi, mang đi

Clear up: có tác dụng sáng tỏ

Close down: Phá sản, tạm dừng hoạt động nhà máy

close (sth) down : If a business or organization closes down or someone closes it down, it stops operating: phá sản

Close in: Tiến tới

Close up: Xích lại sát nhau

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với come

Come over/ round = visit: Viếng thăm, kẹ chơi

Come round: Hồi tỉnh

Come down =collapse: Sụp đổ

Come down = reduce: Giảm

Come down to: Là do

Come up: Đề cập đến, nhô lên, nhú lên

Come up with: Nảy ra, lóe lên

Come up against: Đương đầu, đối mặt

Come out: Xuất bản

Come out with: Tung ra sản phẩm

Come about = happen: Xảy ra

Come across: tình cờ gặp

Come apart: vỡ vạc vụn, lài ra

Come along / on with: Hòa hợp, tiến triển

come in for sth : to receive blame or criticism : bị khiển trách / phê bình

Ví dụ: The director has come in for a lot of criticism over his handling of the affair.

Come into: thừa kế

Come off: Thành công, long, bong ra

Count on sb for sth: Trông cậy vào ai

to come about: xảy ra

to come across: thốt nhiên thấy, ngẫu nhiên thấy, gặp (bất ngờ)

come across sth : to find something by chance : gặp mặt ngẫu nhiên

Ví dụ: He came across some of his old love letters in his wife’s drawer. Anh ta bất thần tìm được các lá thư tình cũ trong chống kéo của vợ.

to come across: tình cờ, vô tình tìm ra, dìm thấy, trông thấy

to come to: hồi tỉnh, hồi sinh, tỉnh lại, lên tới

to come khổng lồ the point: vào thẳng vấn đề

to come under my umbrella: hãy mang đến che mặc dù rằng tôi

to count on = to trust someone in time of need (also: to depend on): trông ao ước vào ai trong lúc cần thiết hay trong những khi khốn khó

Cut back on / cut down on: Cắt sút (chi tiêu)

Cut in = interrupt: cắt ngang

Cut ST out off ST: Cắt vật gì ra (rời) khỏi chiếc gì

Cut off: Cô lập, giải pháp li, chấm dứt phục vụ

Cut up: chia nhỏ

Cross out: gạch men đi, xóa đi

cross sth out : to lớn draw a line through something you have written, usually because it is wrong :

Ví dụ: If you think it’s wrong, cross it out & write it again. Nếu như bạn nghĩ nó sai, hãy gạch quăng quật và viết lại vậy.

To complain of sth: phàn nàn về điều gì

Catch sight of: bắt gặp

to choose s.o for (a post): lựa chọn ai vào một trong những chức vụ gì

to carry out: hoàn thành, thực hiện, thi hành

to catch cold: mến thương lạnh

to catch fire: bắt lửa, vạc cháy

to kiểm tra on: kiểm soát

to check up: đi khám xét

to kiểm tra up on: kiểm tra, xem xét

to check up on: phối kiểm

to chew up: nhai bé dại ra, gặm nát

to chop up: chăt bé dại ra, bẻ vụn ra

to clean up: lau sạch

to clear up: khích lệ, làm cho vui, phấn khởi

to compare with: đối chiếu với

to complain of s.th: kêu ca, phàn nàn về chuyện gì

to condemn s.o for doing s.th: kết án ai về điều gì

to condemn s.o lớn death: kết án tử hình ai

to congratulate s.o on s.th: khen ngợi, chúc mừng ai về điều gì

to consent lớn a proposal: đống ý một lời đề nghị

to count on: hi vọng ở, trông ước ao ở

to count on: tin cẩn vào

to cross out: xóa bỏ, gạch bỏ

to cure s.o of an illness: chữa khỏi căn bệnh cho ai

to cut off: giảm lìa ra, cắt bỏ

to cut up: giảm nhỏ, vụn ra

D

delight in: yêu thích về

depart from: Bỏ, sửa đổi

to determine (formal): to lớn discover the fact or truth about something= to lớn find out

Cụm rượu cồn từ phrasal verb với do

do with: chịu đựng, làm được gì nhờ có

to vày it over: to lớn revise, to bởi vì again (S): đọc lại, sửa lại, làm lại

Ví dụ: You’d better vì chưng the letter over because it is writeen so poorly. Anh đề xuất sửa lại lá thư này vì viết nhát quá.

do for a thing: kiếm ra một vật

Do away with: bến bãi bỏ, bãi miễn

Do up = decorate: Trang trí

Do without: làm cho được gì mà lại không cần

to vị over: lặp lại, làm cho lại

to vị s.th under orders: làm cho điều gì theo mệnh lệnh

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với die

Die away / die down: sút đi, vơi đi

Die out / die off: tốt chủng

to die out: dần dần tan trở nên hẳn

Die for: Thèm gì mang lại chết

Die of: Chết bởi vì (bệnh gì)

to die away: lắng dịu, dần dần tắt, im bặt, tan biến đổi ở xa (dùng đến âm thanh)

to die down: giảm bớt, hạ nhiệt, suy giảm

Draw back: Rút lui

Drive at: Ngụ ý, ám chỉ

Cụm động từ phrasal verb với drop

Drop in at Sb’s house: ghẹ thăm bên ai

Drop off: bi tráng ngủ

Drop out of school: quăng quật học

to drop in on: ghẹ thăm, rẽ vào thăm, lép chơi

to drop in on s.o: lép vào thăm ai, tạt vào thăm ai

to drop out: thôi, bỏ, rút (chân) ra khỏi

to drop s.o a line: viết cho ai vài ba dòng, viết vài ba hàng

to decide upon s.th: ra quyết định chọn điều gì

to depend on s.o: phụ thuộc vào ai

to deprive s.o of s.th: tước đi đồ vật gi của ai

to draw up: thảo, biên soạn (văn kiện)

to dream of: mơ tới, mơ về

to dress up: trang điểm, chải chuốt

to drink to s.th: uống mừng về điều gì

drink (sth) up: khổng lồ finish your drink completely : uống hết

Ví dụ: Drink up! It’s time khổng lồ go. Hãy uống hết! Đến giờ đi rồi.

to drive up to: lại tới

E

to over = khổng lồ be through, khổng lồ be finished: kế thúc, chấm dứt

End up: Kết thúc

Eat up: Ăn hết

Eat out: Ăn ngoài

to ear one’s living by doing s.th: làm nào đấy để kiếm sống

to eat up: ăn hết

every other (one) = every second (one), alternate (ones): phương pháp nhau luân phiên

Ví dụ: I play tennis with my father every other Saturday, so I usually play twice a month. Tôi đánh tennis với cha tôi mỗi trang bị 7 phương pháp tuần, vậy nghĩa là mỗi tháng tôi chơi hai lần.

to excuse s.o for doing s.th: tha thứ mang lại ai vị làm điều gì

to exempt s.o from doing s.th: miễn mang lại ai khỏi thao tác gì

F

Face up: Đương đầu, đối mặt

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với fall

Fall back on: Trông cậy, dựa vào

Fall in with: Mê mẫu gì

fall in love with SB: yêu ai kia sây đắm

Fall behind: lờ lững hơn so với dự đinh, rớt lại phía sau

Fall through = put off, cancel: Thất bại

Fall off: sút dần

Fall down: Thất bại

to fall down the stairs: bổ cầu thang

to fall off: rơi, rớt xuống – giảm, sa sút

to fall onto s.th: rơi lên trên đồ vật gì, bửa đè lên trên đồ dùng gì

to fall over s.th: vấp phải vật gì (mà ngã)

to fall through: thất bại, hỏng

Fell up to: cảm giác đủ sức có tác dụng gì

to figure out: to lớn solve, khổng lồ find a solution (S – bóc tách rời được): to lớn understand (S): tính ra, kiếm tìm ra lời giải đáp; gọi được

to figure out = to lớn solve, to lớn find a solution (S): tính ra, tìm ra giải pháp

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với fill

Fill up with: Đổ đầy, đổ đầy xăng (cho xe…)

Fill out: Điền hết, điền sạch, mở rộng ra, làm rộng ra

Fill in for: Đại diện, thế thế

to fill in: điền vào, ghi vào điền vào, ghi vào mang đến đầy đủ, bửa túc cho tương đối đầy đủ (đơn từ)

Cụm động từ phrasal verb với find

Find out: search ra

to find out = get information about, to lớn determine (S – separable): nắm tin tức về cái gì, xác định tò mò ra

to find fault with: phê bình, chỉ trích

to find fault with s.th: chỉ trích điều gì

Cụm động từ phrasal verb với feel

Feel pity for: yêu đương xót

Feel regret for: ân hận

Feel sympathy for: thông cảm

few and far between: not frequent, unusual, rare: không hay xuyên, khác thường, thảng hoặc khi

Feel shame at: xấu hổ

to feel like + V ing: hy vọng (làm gì)

to feel like + gerund ( V + ing): thích cái gì

to feel sorry for: lớn pity, to lớn feel compassion for (also: lớn take pity on): yêu mến hại, thương cảm, tội nghiệp cho ai (có thể dùng: lớn take pity on)

Ví dụ: Don’t you feel sorry for some who has to work the night shift? Anh gồm cảm thấy tội nghiệp mang đến ai phải đi làm ca đêm không?

to feel up lớn s.th: cảm xúc khỏe khoắn, thích hợp với việc gì

to fail in an examination: thi rớt

to fasten one’s eyes on: nhìn chăm chắm vào

to fix for: ấn định thời gian cho

to force one’s way through: chèn lối đi qua

to forget s.o for s.th: quên ai về chuyện gì

for good = permanently, forever: mãi mãi, lâu bền, vĩnh cửu

for the time being: temporarily (also: for now): trong thời điểm tạm thời (có thể dùng ” for now”

G

Cụm cồn từ phrasal verb với get

Get through lớn sb: Liên lac với ai

Get through = accomplish: trả tất

Get through = get over: vượt qua

Get into: Đi vào, lên (xe)

Get in: Đến, trúng cử

to get on: to continue doing something, especially work

Ex. A) I suppose I could get on with the ironing while I’m waiting.

b) I’ll leave you khổng lồ get on then, shall I?

LÊN XE

to get in –> chỉ cần sử dụng cho car

to get on –> toàn bộ phương nhân tiện còn lại

XUỐNG XE

to get out of –> chỉ dùng cho car

to get off –> tất cả phương luôn tiện còn lại

Get off: túa bỏ, xuống xe, ngoài hành

Get out of = avoid: Ra khỏi, tránh

Get down: Đi xuống, ghi lại

Get sb down: làm cho ai thất vọng

Get down khổng lồ doing: bắt đầu nghiêm túc làm việc gì

Get khổng lồ doing: bắt tay vào thao tác gì

to get to lớn = to lớn be able to vày something special; to lớn arrive at a place, such as home, work, etc: rất có thể (được phép) có tác dụng việc gì đấy đặc biệt; đến ở đâu đó, ví dụ như về nhà, nơi thao tác …

to get to lớn = to lớn be able to vày something special: hoàn toàn có thể (được phép) làm cho việc gì đó đặc biệt

Get round…(to doing): chuyển phiên xở, hoàn tất

Get along / on with = come along / on with: hòa thuận, đi cùng

to get along with: khổng lồ associate or work well with; lớn succeed or manage in doing (also: lớn get on with): hòa hợp, thuận thảo, đồng bộ, cùng tác giỏi với ai; thành công hay tiến triển tốt đẹp trong công việc

Get St across: khiến cho cái gì được hiểu

Get at = drive at: thiệt sự ý muốn gì (đạt điều gì)

Get back: Trở lại

to get back = to lớn return (S): trở lại

to get up = lớn arise, to lớn rise from a bed; to lớn make someone arise: thức dậy (dậy ngoài giường sau thời điểm ngủ); đánh thức ai dậy

Get ahead: thừa trước ai

Get away with: Cuỗm theo cái gì

Get over: quá qua

to get over = to recover from an illness; to lớn accept a loss or sorrow: bình phục sau cơn bệnh, vơi đi nổi bi thiết hay vơi sầu vị mất mát

Get on one’s nerves: làm ai phạt điên, trêu ngươi ai

to get + (sick, well, tired, wet, busy…..): bị ốm, thấy khá, mệt, ẩm ướt, bận rộn…

to get along: tiến bộ, thành tựu, chạy (nói về công việc)

to get along with s.o: hòa thuân với ai

to get away: trốn thoát, lìa bỏ

to get away with: ra khỏi sự trừng phạt, hình phân phát tội

to get away with s.th: tránh không bị khiển trách bởi điều gì

to get back: trở lại, trỏ về

to get better (worse): trở cần khá hơn (kém hơn)

to get in touch with: to lớn communicate with, lớn contact: liên lạc với, tiếp xúc với

Ví dụ: You can get in cảm biến with him by calling the Burma Hotel. Anh rất có thể liên lạc với ông ấy bằng cách gọi điện thoại cảm ứng thông minh về khách sạn Burma.

to get into: vào, ban đầu (cãi nhau, tấn công nhau), xả thân vào

to get into difficulties: chạm mặt khó khăn, trở ngại

to get lost: đi lạc

to get married: cưới ai (lấy ai)

to get off: xuống xe, xuống bến

to get on: lên xe, đón xe pháo bus

to get on one’s nerves: làm cho ai bực mình, tức giận, khó chịu

to get out of doing s.th: né khỏi phải làm điều gì

to get over: quá qua, phục hồi, rước lại

to get rid of: đuổi đi, các loại trừ, vứt đi

to get rid of = to lớn eliminate, to lớn remove; lớn discard, to lớn throw away: một số loại ra, xóa tẩy, vứt đi, ném đi

Ví dụ: Jerry tried hard to get rid of the stain on his shirt, but he never succeeded. Jerry đã núm tẩy saạch vết bản trên chiếc áo sơ ngươi của anh, mà lại không thành công.

to get through: xong, có tác dụng xong, kết thúc việc

to get lớn (a place): tới, mang đến nơi

to get up: thức dậy

to get used lớn (+Ving): to lớn become used to, to become adjusted to: trở nên quen với, trở yêu cầu thích nghi với.

Thành ngữ này tế bào tả quy trình của sự thay đổi kiến cho người nào kia quen với cùng 1 tình huống, hành động, hay biến thói quen.

Cụm động từ phrasal verb cùng với give

Give away: đến đi, tống đi, bật mí bí mật

Give st back: Trả lại

Give in: bỏ cuộc

Give way to: Nhượng bộ, đầu hàng

Give way to lớn = give oneself up to: nhường nhịn chỗ mang đến ai

Give up: từ bỏ

Give out: Phân phát, cạn kiệt

Give off: lan ra, phát ra (mùi hương, mùi hương vị)

To give advice on: Đưa ra lời răn dạy về

Give birth to: sanh con

Give place to: nhường nhịn chỗ

Give way to: nhương bộ, chịu đựng thua

Get victory over: chiến thắng

give s.o a ring: điện thoại tư vấn dây nối, điện thoại

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với go

Go after somebody/something: đuổi theo, theo sau ai kia / vật gì đó.

VD: David went after the robber. David rượt đuổi theo thương hiệu cướp.

Go out: Đi ra ngoài, lỗi thời

to go out: to stop functioning; khổng lồ stop burning; to lớn leave home or work (also: lớn step out): ngưng hoạt động; dập tắt; ra khỏi nhà xuất xắc khỏi nơi làm việc (có thể dùng: lớn step out)

VD: Go out of class few minutes, please. Làm cho ơn đi ra phía bên ngoài lớp vài ba phút.

Go out with someone: tán tỉnh và hẹn hò với ai

VD: He often goes out with his girlfriend at the weekend. Anh ấy thường hẹn hò với bạn nữ vào cuối tuần

Go through: trải qua, kiểm tra, tiến hành công việc

VD: The country is going through a period of economic instability. Đất nước đã trải qua thời kỳ không ổn định kinh tế

Go through with (something): kiên trì, bền bỉ, chịu đựng, trải qua cái nào đấy khó khăn/ không dễ chịu.

VD: I can’t really imagine what she’s going through. Tôi cần thiết tưởng tượng nổi mọi gì cô ấy đang yêu cầu chịu đựng

Go for: nỗ lực giành được

Go in for: = take part in: Tham gia

VD: He went in for the Italian course. Anh ấy tham gia khóa đào tạo tiếng Ý

Go together: đi cùng với nhau, tồn tại cùng với nhau.

VD: Too often greed and politics seem lớn go together. Lòng tham và chủ yếu trị trong khi luôn đi cùng rất nhau.

Go with = i) to match, to compare well in màu sắc or design: liên kết với, hài hòa về color hay kiểu dáng; ii) to lớn date, to accompany (also: lớn go out with) hứa hò, đi cùng rất ai (có thể dùng to go out with)

Go without: né nhịn

Go off: Nổi giận, nổ tung, thối thân (thức ăn)

VD: Milk went off so quickly in hot weather. Sữa cấp tốc hỏng trong khí hậu nóng

Go off with (someone/something) = Give away with: đưa theo theo, cuỗm theo

VD: Someone’s gone off with my coffee cup. Ai này đã lấy đi bóc tách cà phê của mình rồi.

to go on date with = to go out with: tất cả hẹn với ai

Go ahead: Tiến lên, trở về phía trước

VD: The project will go ahead. Dự án sẽ tiếp tục.

Go along (with somebody) (to somewhere): đi thuộc ai kia đến chỗ nào đó.

Xem thêm: Chuyên Đề Bài Toán Tỉ Lệ Thuận, Tỉ Lệ Nghịch Và Bài Tập Vận Dụng

VD: I think I will go along with him to New York. Tôi suy nghĩ tôi cũng biến thành đi theo anh ấy đến New York.

Go back on one’s word: Không giữ lời

VD: Going back on your promise makes you a liar. Ko giữ lời hứa hẹn sẽ biến đổi bạn thành kẻ nói dối.

Go down: giảm, hạ (giá cả).

VD: The crime rate shows no signs of going down. Phần trăm tội phạm không tồn tại dấu hiệu bớt nào.

Go down with: Mắc bệnh

VD: I went down with an attack of bronchitis. Tôi mắc căn bệnh viêm truất phế quản rồi.

Go over something: Kiểm tra, để ý kỹ lưỡng

VD: Could you go over this report và correct any mistakes? Câu kiểm soát kỹ lại bản báo cáo này với sửa lỗi nhé?

Go up: Tăng, đi lên, vào đại học

Go into: Lâm vào, điều tra, hỏi thông tin, kiểm tra

VD: I think there’s no need to lớn go into it now. Tôi nghĩ không cần phải điều tra điều này ngay lúc này

Go away: cun cút đi, đi khỏi, đi chỗ khác, đi khỏi, rời (nơi nào).

VD: If he’s bothering you, tell him to go away. Nếu hắn ta đang làm phiền cậu, hãy bảo hắn đổi mới đi.

Go beyond something: quá quá, vượt ko kể (cái gì).

VD: The cost of the new machine should not go beyond $5 million. Quý giá của chiếc máy mới không nên vượt thừa 5 triệu đô la Mỹ.

Go round: Đủ chia, xoay, luân phiên quanh, tất cả đủ thức ăn

VD: The wheels were going round. đa số bánh xe pháo cứ luân chuyển vòng

Go by: đi qua, trôi qua (thời gian).

VD: Time went by so fast. Thời hạn trôi qua cấp tốc thật.

to go on = lớn happen; lớn resume, to lớn continue (also: to lớn keep on): diễn tiến, liên tục trở lại, tiếp tục

VD: It goes on raining so heavily with strong wind that I cannot walk lớn school. Trời mưa khổng lồ gió lớn khiến cho tôi không thể quốc bộ đến trường.

to go for something: vắt gắng, chọn, giành được

VD: I think I’ll go for iphone 10 plus. Em nghĩ về em sẽ nỗ lực có được iphone 10 plus.

to go for a walk: đi bộ, bách bộ, dạo bước bộ

to go for (on) a picnic: mời đi

to go in for: đùa ham mê

to go in for: hâm mộ

to go through: kiểm soát, coi xét

to go up to: đi tới

Go up: tăng

VD: The baby’s weight going steadily up. Đứa bé nhỏ tăng cân hồ hết đều.

Go under: chìm

VD: The crowd watched as the ship went slowly under. Đám đông nhận ra cảnh chiếc thuyền chìm dần dần xuống nước.

to go with: xứng hợp với (đúng mốt)

to go without: nhịn, chịu thiếu thốn, tình trạng không có thứ gì đó mà bạn hay có.

VD: The city has gone without electricity for two days. Thành phố đã sinh sống trong cảnh mất điện hai ngày rồi.

to go wrong: lỗi hỏng, trục trặc, không lành

Grow out of: lớn vượt khỏi

Grow up: Trưởng thành

to give advice lớn s.o: lý giải ai

to give birth to: sinh, đẻ ra

give into s.o: nhượng cỗ ai

to give s.o s.th: mang lại ai cái gì

to give s.th away: cho cái gì đi làm việc quà tặng

to give up: đầu hàng, tự bỏ, chối bỏ

H

Cụm hễ từ phrasal verb với hand

Hand down lớn = pass on to: truyền lại (cho vậy hệ sau…)

Hand in: giao nộp (bài, tội phạm)

Hand back: giao lại

Hand over: trao trả quyền lực

Hand out = give out: phân phát

Cụm động từ phrasal verb với hang

Hang round: lảng vảng

Hang on = hold on = hold off: vậy máy (điện thoại)

Hang up (off): cụp máy

to hang up = to place clothes on a hook or hanger (S); to replace the receiver on the phone at the end of a conversation (S): máng xống áo vào móc hay móc treo; đặt lại ống nghe lên smartphone sau khi xong xuôi cuộc nói chuyên

Hang out: treo ra ngoài

to hang on to s.th: cầm chặt cái gì

to hang up: treo, móc, nhấc lên

Hold on off = put off: Chò đợi, trì hoãn

Hold back: kiểm chế

Hold up: cản trở / trấn lột

To hear of: Nghe nói tới

To happen to: xẩy ra với

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với have

Have faith in: tin tưởng

Have a look at: nhìn

had better: xuất sắc hơn (thường cần sử dụng ở dạng rút gọn)

to have a craving for s.th: ước mơ điều gì

to have a demand for: mong muốn về

to have a dexterity in doing s.th: khéo thao tác gì

to have on: mặc, bận, đội, mang

to have s.th in one’s hand: tay chũm vật gì

to have to do with: lớn have some connection with or relationship to: có liên quan đến hay gồm quan hệ đến

to have time off: có thời hạn rảnh, nghỉ câu hỏi ở không

to have (time) off = khổng lồ have không tính phí time, not lớn have khổng lồ work (also: lớn take time off) (S) rãnh rỗi, không phải làm việc

to hear of: nghe nói tới

to hit below the belt: tấn công dưới thắt lưng

to hold good: giữ hiệu lực, giá bán trị, duy trì

to hold s.th to the fire: hơ đồ vật gi vào lửa

to hold still: ngồi yên, đứng yên, giữ lại yên

to hold up: chặn cướp, cướp, hoãn lại, trở ngại, bế tắc

to hope for s.th: hi vọng điều gì

I

In no time: very quickly, rapidly: vô cùng nhanh, mau lẹ

Thành ngữ này rất có thể được sử dụng với thành ngữ at all để nhấn mạnh thêm tính chắc chắn rằng của lời khẳng định.

Ví dụ: We thought that the meeting would take two hours, but it was over in no time at all. Chúng tôi nghĩ về rằng buổi họp sẽ đề xuất mất hai tiếng, nhưng ngờ đâu nó lại dứt rất nhanh.

in connection with: link với, phối hợp với

in time: kịp giờ

in time khổng lồ = before the time necessary to bởi sth: kịp tiếng để…, trước thời gian quan trọng để làm một câu hỏi gì đó

it comes to lớn doing s.th: tới lúc làm việc gì

It is kind of you: các bạn thật tử tế

It is thoughtful of you: các bạn thật cẩn thận, chu đáo

Ill at ease: uncomfortable or worried in a situation : cảm xúc không thoải mái hay băn khoăn lo lắng về một tình huống nào đó.

Ví dụ: Speaking in front of a large audience makes many people feel ill at ease. Nói chuyện trước đáp đông thính trả thường khiến nhiều tín đồ cảm thấy ko thoải mái.

to introduce s.o khổng lồ another: giới thiệu ai cùng với một fan khác

J

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với jump

Jump at a chance /an opportunity: chộp mang cơ hội

Jump at a conclusion: vội kết luận

Jump at an order: nhanh nhảu nhận lời

Jump for joy: dancing lên bởi vì sung suóng

Jump into (out of): nhảy vào (ra)

To jump over sth: khiêu vũ qua dòng gì

to jump over s.th: nhảy đầm qua đồ dùng gì

to judge s.o by one’s appearance: xét bạn nào về bề ngoài

K

Cụm cồn từ phrasal verb với keep

Keep away from = keep off: kị xa

To keep out: not to lớn enter, not allow lớn enter (S): không vào được, không được phép vào

Ví dụ: There were a large sign outside the door that said, “Danger! Keep out!” bao gồm một tấm biển béo ở bên ngoài cửa ghi, “Nguy hiểm! ko vào được!”

Keep out of: ngăn cản

Keep sb back from: bức tường ngăn ai không làm gì

Keep sb from = stop sb from: duy trì ai kia khỏi, chống ai đó khỏi

Keep sb together: đính bó

Keep up: duy trì lại, duy trì

Keep up with: theo kip ai

Keep on = keep ving: cứ tiếp tục làm gì

Keep pace with: theo kịp

Keep correspondence with: liên lạc thư từ

to keep away from: tránh xa khỏi

to keep good time: chạy chủ yếu xác, chạy đúng tiếng (đồng hồ)

to keep house: có tác dụng viêc nhà, làm nôi trợ

to keep in cảm biến with: liên lạc, giao thiệp

to keep on: tiếp tục

to keep on doing s.th: tiếp tục làm việc gì

to keep out, off, away, from: né ra xa, ở ngoài

to keep track of: theo dõi, ghi nhớ

to keep track of: lớn keep or maintain a record of; lớn remember the location of: thu, khắc ghi bằng băng hay đĩa; nhớ vị trí

Ví dụ: Steve keeps track of all the long distance telephone calls related khổng lồ his business that he makes from his house. Steve đánh dấu tất cả các cuộc điện thoại viễn liên có tương quan đến các bước của anh vì chưng anh gọi từ đơn vị mình.

to keep up: giữ tại 1 mức, cung cấp độ

to keep up with s.o: đuổi kịp ai

Knock down = pull down: kéo đổ, sụp đổ, san bằng

Knock out: đánh gục ai: đánh gục ai

To know someone from someone: minh bạch được ai cùng với ai

to knock out: đánh bại, đánh ngất, làm bất tỉnh

to know all about s.th: biết toàn cục về việc gì

to know s.o by sight: biết mặt ai, gồm nhìn thấy

to know s.o from s.o: riêng biệt ai với ai

L

Lay down: ban hành, hạ vũ khí

Lay out: sắp tới xếp, lập dàn ý

Leave sb off = to dismiss sb: đến ai ngủ việc

Leave out = get rid of: loại bỏ cái gì, bỏ cái gì

Cụm hễ từ phrasal verb cùng với let

Let sb down: có tác dụng ai thất vọng

Let sb in/out: đến ai vào/ra, phóng thích hợp ai

Let sb off: tha bổng cho ai

to let go of s.th: buông cái gì ra

to let on: tiết lộ, phân bua ra, mang đến hết

Lie down: ở nghỉ

Cụm động từ phrasal verb với live

Live up to: sống xứng danh với, đạt được, giữ được

Live on: sinh sống dựa vào, sống nhờ vào vào

to live from hand khổng lồ mouth: sinh sống tay làm cho hàm nhai, kiếm được đồng nào xài đồng đấy

to live within one’s income: sống theo trả cảnh, sinh sống theo các khoản thu nhập của mình

to live within one’s means: sinh sống trong đk cho phép

Lock up: khóa chặt ai

Cụm động từ phrasal verb với look

Look after: chăm sóc

Look at: quan lại sát

to look at = give one’s attention to; khổng lồ watch: chú ý vào, để ý vào, nhìn nhìn

Look back on: lưu giữ lại hồi tuởng

Look round: quay lại nhìn

Look for: kiếm tìm kiếm

to look for = to try to lớn find, to search for: tra cứu kiếm, tìm khắp, săn lùng

Look forward to ving: hy vọng đợi, ước ao chò

Look in on: ghé thăm

Look up: tra cứu giúp (từ điển, số điện thoại)

to look up = lớn locate information in a directory, dictionary, book, etc. (S): xác nhận thông tin torng một thư mục, danh bạ (điện thoại), vào từ điển, trong cuốn sách … tra cứu, search xem

Look into: xem xét, nghiên cứu, tra xét cẩn thận, điều tra kỹ lưỡng

To look into: to lớn investigate, to examine carefully (also: to kiểm tra into): điều tra, thẩm tra, xem xét thận trọng (có thể dùng: to check into)

Ví dụ: The police are looking into the matter of the stolen computers. Cảnh sát đang khảo sát việc các máy vi tính bị mất cấp.

Look on: đứng quan sát thò ơ

Look out: coi chừng, xem chừng cẩn thận

to look out = to lớn be careful or cautious (also: to watch out); both of these idioms can occur with the preposition for: coi chừng, cẩn thận, thận trọng

Look out for: cảnh giác với

Look over: kiểm tra, xem xét, phán đoán, phê chuẩn lại, coi lại

to look over = to examine, to inspect closely (also: to go over, to read over, to kiểm tra over) (S): coi xét, kiểm soát cẩn thận

Look up to: tôn trọng

Look down on: coi thường

to look down upon: khinh thường khi, khinh thị, khinh dễ

to look after = take care of: chăm nom, chuyên sóc

to look at: chú ý vào, trông vào

to look on with s.o: xem dựa vào ai

to look to lớn s.o for help: trông cậy ai giúp đõ

to look up: tra cứu kiếm, tra tự điển

to look up to: kính trọng, kính mến

Lose sight of: mất hút

Lose track of: mất dấu

Lose touch with: mất liên lạc

little by little: dần dần từng chút từng chút một, từ từ

little by little = gradually, slowly (also: step by step): dần dần dần, tự từ

to laugh at: cười chế nhạo

to lean on: tựa lên, dựa lên

to learn s.th by heart: học tập thuộc lòng

to leave out: thiếu sót, vứt sót, làm cho mất

to leave s.th with s.o: để cái gì lại đến ai giữ

to lie down: tựa vào vật gì, ở xuống

to long for: muốn đợi

M

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với make

Make a contribution to: góp phần

Make a decision on: quyết định

Make a fuss about: làm cho om xòm

to make a singer of s.o: khiến cho ai biến ca sĩ

to make a fool of s.o: tạo cho ai đổi thay ngu ngốc

To make a success of sth: thành công về việc gì

Make allowance for: chiếu cố

Make out: phân biệt

To make out = lớn do, to succeed, to progress: thực hiện, thành công, tiến bộ

Ví dụ: Charlie didn’t make out very well on his final examinations. He may have khổng lồ repeate one ore more classes. Charlie đã không làm bài bác thi giỏi cho lắm vào kỳ thi cuối cùng. Nó hoàn toàn có thể sẽ phải học lại vài môn.

Make up: trang điếm, bịa chuyện

Make up for: thường bù, hoà giải với ai

Make the way to: search đưòng đến

Make fun of: chế diễu

Make room for: chọn chỗ

To make sure= to lớn be sure, to lớn ascertain (also: lớn make certain): ghi nhớ chắc, đoán chắc, xác minh

Ví dụ: Please make sure that you turn off the radio before you go out. Làm cho ơn ghi nhớ kỹ là buộc phải tắt radio trước khi đi ngoài nhé.

Make complaint about: kêu ca, phàn nàn

to make the best of s.th: tận dụng tối đa điều gì

to make a success of s.th: thành công về mẫu gì

to make believe: trả vờ, mang đò

to make clear: vạch rõ, giảng, nói rõ

to make faces: nhăn nhó, nhăn mặt, làm cho trò khỉ

to make for the open sea: bắt đầu ra khơi

to make friend: kết bạn, làm bạn

to make good: thành công (thêm giời từ bỏ “in”)

to make good time: đi nhanh chóng, mau

to make oneself pleasant to lớn s.o: phấn khởi chiều chuộng, làm chấp thuận ai

to make out: thành công, tiến bộ, gồm kết quả

to make over: sửa đổi bộ đồ lại cho giống hệt như mới

to make sense: rất có thể tin được, bao gồm lý, thích hợp lý

to make up: Trang điểm

to biến hóa one’s mind: quyết định

Mix out: trộn lẫn, lộn xộn

Miss out: bỏ lỡ

Move away: bỏ đi, ra đi

Move out: gửi đi

Move in: gửi đến

Mistake sb for sb else: nhầm ai với ai

to meet halfway: điều đình, hóa giải

to meet s.o at (a place): đón ai tại 1 nơi nào

to phối up – to lớn be mixed up – to get mixed up: trộn lại, trộn lên

to phối up = to lớn stir or shake well (S); khổng lồ confuse, to bewilder (S): khuấy, trộn, nhấp lên xuống đều; khiến cho ai bối rối, lúng túng

Ví dụ: You should phối up the ingredients well before you put them n the pan. Chúng ta nhớ trộn kỹ những thành phần trước lúc đổ vào chảo.

to moan lượt thích hell: than trời trách đất

N

never mind: chớ lưu trung ương đến, dưng xem xét đến, khỏi lo

no good to s.o: không xuất sắc cho ai

O

Order sb about st: sai ai có tác dụng gì

Owe st to sb: đã có được gì nhờ ai

on time: đúng giờ

to object to: bội phản đối

to object lớn s.th: làm phản đối điều gì

on purpose = for a reason, deliberately: có mục đích, có chủ ý, vậy ý

over and over (again): repeatedly (also: time after time, time and again): lặp lại nhiều lần (có thể dùng: time after time, time and again)

P

Pass away = khổng lồ die: Qua đời

Pass by = go past: đi ngang qua, trôi qua

Pass on to lớn = hand down to: truyền lại

Pass out = to faint: ngất

Cụm hễ từ phrasal verb với pay

Pay sb back: trả nợ ai

Pay up the dept: trả hết nợ nần

Pay attention to: chú ý

to pay attention (to): to lớn look at & listen to someone while they are speaking, to lớn concentrate: chú ý và lắng nghe bạn nào đó đang nói, chăm chú đến, xem xét đến, tập trung vào.

to pay s.th for s.th: trả thứ gì để được chiếc gì

Point out: chỉ ra

Cụm rượu cồn từ phrasal verb cùng với pull

Pull back: rút lui

Pull down = khổng lồ knock down: kéo đổ, san bằng

Pull in to: vào (nhà ga)

Pull st out: lấy đồ vật gi ra

Pull over at: đỗ xe

Cụm động từ phrasal verb cùng với put

Put st aside: chứa đi, để dành

Put st away: đựng đi

to put away: khổng lồ remove from sight, to lớn put in the proper place (S-tách ra được): to lớn put something in the place or container where it is usually kept: sắp xếp lại, dẹp đi, đựng đi, đặt đúng chỗ

Put through to sb: liên lac cùng với ai

Put down: hạ xuống

Put down to: lí vì chưng của

Put on: mang vào; tăng cân

to put on = to place on oneself (usually said of clothes) khoác vào, nhóm (nón) thường nói tới áo quần

Ex: Mary put on her coat and left the room.

Put up: dựng lên, tăng giá

Put up with: tha thứ, chịu đựng, nhân nhượng

Put up for: xin ai ngủ nhờ

to put out: dập tắt, thổi tắt (ngọn lửa, đèn)

Put St/ sb out: chuyển ai / cái gì ra ngoài

Put off: trì hoãn

to put off = khổng lồ postpone (S): dời lại, hoãn lại, đình lại

Put down to: lí vì của

Put on: mặc vào ; tăng cân

to put credit in s.o: đặt tin tưởng vào ai

to put down: lũ áp, dẹp, tiễu trừ

to put on (weight): cân nặng thêm, béo ra, lên cân

to put on: mặc, đội, mang ( mũ, nón, áo quần…)

to put s.th away: đựng vật gì vào địa điểm của nó

to put together: lắp, rắp lại, hợp lại cùng với nhau

Put an end to: kết thúc

Put a stop to: chấm dứt

Play an influence over: có hình ảnh hưởng

to pick out= lớn choose, lớn select (S): lựa chọn lựa, lựa ra

to pick up: lựa chọn lựa, nhấc lên, nắm lên

to pick up = lớn lift from the floor, table, etc., with one’s fingers: nhặt lên, nhặt lên

Could you pick your toy up before someone falls over it? (…để tín đồ ta giẫm bắt buộc té thì sao?)

to pin sạc the failure on s.o: đổ thừa thất bại là do ai

to plan on doing s.th: dự tính làm điều gì

to point out: chỉ, vun ra

to prevent s.o from doing s.th: ngăn cản ai có tác dụng điều gì

to protect s.o from s.th: che chở cho ai ngoài điều gì

to provide s.o with s.th: cung ứng cho ai dòng gì

Q

to quarrel about s.th: gượng nhẹ nhau vị chuyện gì

to quarrel with s.o about s.th: dòng nhau với ai về điều gì

quite a few = many : nhiều

R

Cụm đụng từ phrasal verb với run

Run after: truy vấn đuổi

Run away/ off from: chạy trốn

Run on st: chạy bằng, vận động bằng

Ví dụ: Why are cars which run on electricity still not used by many people? vì sao xe hơi chạy bằng điện không được rất nhiều người sử dụng?

Run out (of): cạn kiệt

Run over: đè chết

Run back: con quay trở lại

Run down: cắt giảm, ngừng phục vụ

Run into: tình cờ gặp, đâm xô, lâm vào, tình cờ gặp, va trán với, tự dưng thấy

to run across = to lớn come across: tình cờ gặp, đụng trán với, hốt nhiên thấy

to run across s.o: tình cờ chạm mặt lại ai

to run an errands: thao tác vặt, mua bán lặt vặt

to run away: bay ly, ra đi, trốn đi

to run away from home: quăng quật nhà ra đi, trốn ngoài nhà

to run up to: chạy tới

right away = very soon, immediately (also: at once): siêu nhanh, tức thời, ngay lập tức lập tức

Ring after: hotline lại sau

Ring off: tắt lắp thêm (điện thoại)

To rejoice at: mừng rõ về điều gì

to read s.th in the book: gọi được điều nào đó trong sách

to rejoice at (over, in) s.th: mừng húm về điều gì

to rely on: tin yêu vào ai

to reminds s.o of s.th: gợi (nhắc nhở) ai ghi nhớ điều gì

to respect s.o for s.th: kính trọng ai về điều gì

to rest s.th against s.th: tựa, đấu đồ vật gi vào cái gì

to rise = khổng lồ get up: đứng dậy

to rush at s.o: xông vào ai

S

Save up: Để giành

See about = see to: quan liêu tâm, để ý

See about = lớn give attention or time to (also: khổng lồ attend to, to lớn see to) lưu tâm tới việc gì, lo liệu bài toán gì, dành thời gian để làm việc gì (có thể dùng: khổng lồ attend to, khổng lồ see to)

Ví dụ: Who is going lớn see about getting us a larger room for the meeting? Ai đang lo vấn đề cho cửa hàng chúng tôi một căn nhà rộng hơn để hội họp?

See sb off: lâm thời biệt

See sb though: dìm ra thực chất của ai

See over = go over: coi qua, đi qua

Cụm động từ phrasal verb với send

Send for: yêu thương cầu, mời gọi

Send to: chuyển ai vào (bệnh viện, bên tù)

Send back: trả lại

to send for s.o: gửi ai đến, gởi ai tới

to send s.o s.th: gửi cho ai cái gì

to send s.th to s.o: gửi vật gì cho ai

to mix on fire: gây hỏa hoạn

Cụm cồn từ phrasal verb với set

Set out / off: khởi hành, bắt đầu

Set in: ban đầu (dùng đến thời tiết)

Set up: dựng lên

Set sb back: ngăn cản ai

to set fire to: làm cháy, tiêu hủy

to phối on fire: đốt cháy

Set fire to: đốt cháy

to mix out: bắt đầu, ra đi, lên đường, khởi hành

Settle down: định cư lập nghiệp

Show off: khoe khoang, khoác lác

Show up: mang đến tới

Shop round: mua bán loanh quanh

Shut down: sập tiệm, phá sản

Shut up: ngậm miệng lại

Sit round: ngồi thảnh thơi rỗi

Sit up for: ngóng ai tính đến tận khuya

Slown down: đủng đỉnh lại

So far: until now, until the present time (also: up to now, as of yet): cho tới bây giờ, tính đến thời gian hiện tại (có thể dùng: up to lớn now, as of yet)

Ví dụ: How many idioms have we studied in this book up to now? đến tới hiện thời chúng ta sẽ học được bao nhiêu thành ngữ trong cuốn sách này rồi?

Cụm đụng từ phrasal verb cùng với stand

Stand by: cỗ vũ ai

Stand out: nổi bật

Stand for: đại diện, viết tắt của, khoan dung

Stand in for: cụ chỗ của ai

to stand a chance: bao gồm cơ hội, rất có thể có được

to stand for: khoan dung, chịu đựng đựng, thay mặt cho, thay thế sửa chữa cho

to stand out: nổi bật

to stand lớn reason: rõ ràng, thích hợp lí, nỗ lực ý, hiển nhiên

to stand up for: đòi hỏi, bênh vực, ủng hộ

Cụm cồn từ phrasal verb cùng với stay

Stay away from: tránh xa

Stay behind: ngơi nghỉ lại

Stay up: đi ngủ muộn

Stay on at: sống lại truờng nhằm học thêm

to stay in: sống nhà

to stay out: vắng vẻ nhà, ra đi ngoài

to stay up: ngồi thức, thức

To succeed in: thành công

To speak in a whisper: nói nhỏ

Show affection for: tất cả cảm tình

stick out: nhô ra, lộ ra, lòi ra

to sacrifice one’s life: hi sinh cuộc sống mình cho

to save s.o from doing s.th: góp ai kiêng khỏi bắt buộc làm điều gì

to say s.th lớn s.o’s face: nói trực tiếp vào phương diện ai

to see about: lưu ý đến, lưu ý, lưu giữ tâm

to see s.o off at (a place): tiễn ai

to serve one right: đáng tội, đáng kiếp, đáng đời

to shake hand: bắt tay chào

to show a spirit towards s.o: chứng tỏ tình cảm, minh chứng tinh thần so với ai

to show off: khoe khoang, phô trưong

to show up: hiện diện, tất cả mặt

to smile at s.o: mỉm cưòi cùng với ai

sooner or later = eventually, after a period of time: sau trước gì (tình huống có thể xảy ra, sau một khoảng chừng thời gian)

If you study Engish seriously, sooner or later you’ll become fluent.

to speak in whisper: nói nhỏ, nói thì thầm

to spend money on s.th: tiêu sử dụng tiền về món gì

to spend money on s.th: tiêu chi phí vào việc gì

(it) stands to reason: lớn be clear and logical: ví dụ và phù hợp lý

This idiom is almost always used with the pronoun subject it & is followed by a that clause. Thành ngữ này phần nhiều luôn luôn được sử dụng với đại tứ it làm chủ từ và bao gồm mệnh đề that theo sau.

Xem thêm: Bé Mới Ăn Dặm Ngày Ăn Mấy Lần Và Tạo Lịch Giúp Mẹ Theo Sát Từng Tháng Tuổi

Ví dụ: It stands lớn reason that a person without experience can not bởi the work as well as an experienced one. Thật cụ thể và hợp lý là một người không tồn tại kinh nghiệm cần thiết làm việc xuất sắc như một bạn đã bao gồm kinh nghiệm.