Công thức tính lực cản

     

Bài viết nắm tắt triết lý ba định giải pháp Niu-tơn. Phương pháp giải bài xích tập cơ bản của cồn lực học hóa học điểm và những dạng bài xích toán sử dụng ba định qui định Niu-tơn. Một số bài tập để độc giả tự luyện

 BA ĐỊNH LUẬT NEWTON (HAY VÀ ĐẦY ĐỦ)

1. Định lý lẽ I Niu –tơn: khi không có lực tác dụng vào vật hoặc tổng phù hợp lực tính năng vào vật bởi không thì vật sẽ đứng yên ổn sẽ liên tiếp đứng yên, đồ đang hoạt động sẽ tiếp tục hoạt động thẳng đều: (overrightarrowF_he=0 ightarrow overrightarrowa=0)

2. Định cơ chế II Nịu –tơn: 

* (overrightarrowa=fracoverrightarrowF_hem) Hay (overrightarrowF_he=m.overrightarrowa) ((overrightarrowa) luôn cùng chiều cùng với (overrightarrowF_he))

* Độ lớn: F = m.a

3. Định dụng cụ III Niu –tơn: khi vật dụng A công dụng lên đồ B một lực thì trái lại vật B cũng công dụng lại đồ gia dụng A một lực (overrightarrowF_AB=-overrightarrowF_BA)  hay (m_B.(overrightarrowv_B-overrightarrowv_OB)=-m_A.(overrightarrowv_A-overrightarrowv_OA))

Nếu (overrightarrowF_AB) gọi là lực thì (overrightarrowF_BA) gọi là bội phản lực và ngược lại.Bạn vẫn xem: bí quyết tính lực cản

Khối lượng 

* cân nặng không đổi đối với mỗi vật.

* khối lượng có tính cộng được.

Bạn đang xem: Công thức tính lực cản

TỔNG QUÁT đến ĐỊNH LUẬT II NEWTONĐỊNH LUẬT II NEWTON lúc CÓ LỰC CẢN

(KHI CÓ LỰC MA SÁT, LỰC HÃM PHANH)

Phương pháp:

Chọn hệ trục như hình vẽ:


*

- Áp dụng định khí cụ II Niu – tơn ta có: (overrightarrowF_K+overrightarrowF_can+overrightarrowN+overrightarrowP=m.overrightarrowa) (*)

Chiếu (*) xuống trục Ox, ta có: (F_K-F_can=m.a)

*Chú ý: chiều dương cùng chiều đưa động.

1. Lực “kéo” cùng chiều với chiều vận động lấy lốt cộng.

2. Lực “cản” ngược chiều với chiều hoạt động lấy lốt trừ .

3. Trọng lực p và phản lực N vuông góc phương chuyển động cần bằng 0

Lực kéo hộp động cơ xe (lực vạc động) và cùng chiều chuyển động, lực cản xuất xắc lực ma sát luôn luôn cùng phương và ngược chiều với gửi động.

CHUYÊN ĐỀ BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT II NEWTON

Dạng 1: tìm lực tác dụng (hoặc phù hợp lực): F = m.a

Phương pháp:

+ sử dụng kết hợp các công thức chuyển động biến đổi đều tương quan gia tốc a

+ công thức tính lực: F = m.a

Dạng 2. Cho tốc độ a, tìm các đại lượng còn lại (F_K); m.

Phương pháp:

+ search a bằng các công thức của chuyển động biến đổi đều

+ rồi cố a vào (F_K-F_can=m.a)

Dạng 3. Cho tốc độ và (F_K), tra cứu a và những đại lượng còn lại.

Phương pháp:

+ nuốm (F_K) vào (F_K-F_can=m.a) để search a

+ rồi dựa vào các công thức của chuyển động biến đổi đều để tìm những đại lượng còn lại.

*CHÚ Ý:

* Nếu vật chuyển động thẳng đều thì a = 0

Khi thắng (phanh): Lực kéo bởi không.

Gia tốc a theo phương chuyển động Ox; viết dưới dạng đại số (âm hoặc dương) và các quy ước về dấu giống với vận động thẳng chuyển đổi đều.

* Các công thức chuyển động biến đổi đều :

+ Vận tốc: (v=v_0+at);

+ Công thức liên hệ giữa đường đi , vận tốc và gia tốc: (v^2-v_0^2=2as)

+ tương quan quãng đường đi: (s=v_0.t+frac12at^2)

BÀI TẬP.

Tìm lực tính năng (hoặc phù hợp lực): F = m.a

Bài 1: a. Một vật khối lượng 10kg chuyển động dưới tác dụng của lực kéo F = 10N. Tính gia tốc và mang lại biết tính chất của chuyển động .

b. Một vật khối lượng 200g chuyển động với gia tốc 2m/s2. Tìm lực tính năng vào vật.

ĐS: 1m/s2; 0,4N.

Bài 2: Một vật có khối lượng 50kg bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều và sau thời điểm đi được 50cm thì đạt vận tốc 0,7m/s. Bỏ qua ma sát , tính lực tác dụng vào vật.

ĐS: 24,5 N.

Bài 3: Một quả bóng có khối lượng 700g sẽ nằm im trên sảnh cỏ . Sau thời điểm bị đá nó đạt vận tốc 10m/s . Tính lực đá của cầu thủ , biết khoảng thời gian va chạm là 0,02s .

ĐS: 350 N.

Bài 4: Một ô –tô khối lượng 1 tấn sau thời điểm khởi hành 10s thì đạt vận tốc 36km/h. Bỏ qua ma sát, tính lực kéo của ô tô.

ĐS: 1 000N .

Bài 5: Một ô –tô có khối lượng 3tấn, sau thời điểm khởi hành 10s đi được quãng đường 25m. Bỏ qua ma sát, tìm:

a. Lực phát động của động cơ xe.

b. Vận tốc và quãng đường xe cộ đi được sau 20s.

ĐS: 1 500N; 10m/s; 100m .

Bài 6: Một xe cân nặng 1 tấn đang hoạt động với tốc độ 36km/h thì hãm phanh (thắng lại) . Biết lực hãm là 250N. Tính quãng mặt đường xe còn chạy thêm được đến khi dừng hẳn.

ĐS: 200m.

Bài 7: Một xe khởi hành với lực phát động là 2 000N , lực cản tác dụng vào xe cộ là 400N , khối lượng của xe cộ là 800kg. Tính quãng đường xe cộ đi được sau khi khởi hành 10s.

ĐS: 100m .

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Vinacal 570Es Plus Ii, Vinacal 570Es Plus Ii

Bài 8: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn vẫn chuyển động với vận tốc 72km/h thì hãm phanh. Sau khi hãm phanh , ô –tô chạy thêm được 50m nữa thì dừng hẳn.Tính: 

a. Lực hãm.

b. Thời gian từ lúc ô – sơn hãm phanh đến khi dừng hẳn.

ĐS: 8 000N; 5s .

Bài 9: Một xe có khối lượng 1 tấn sau khi khởi hành 10s đạt vận tốc 72km/h. Lực cản của mặt đường tác dụng lên xe pháo là 500N. Tính :

a. Gia tốc của xe.

b. Lực phát động của động cơ.

Bài 10: Một xe pháo có khối lượng 1 tấn, sau thời điểm khởi hành 10s đi được quãng đường 50m.Tính:

a. Lực phát động của động cơ xe cộ , biết lực cản của mặt đường là 500N.

b. Nếu lực cản của mặt đường không nỗ lực đổi, muốn xe chuyển động thẳng đều thì lực phát động là bao nhiêu?

ĐS: 1 500N; 500N .

Bài 11: Một vật có khối lượng 100g bắt đầu chuyển động cấp tốc dần đều và đi được 80cm trong 4s .

a. Tính lực kéo, biết lực cản bằng 0,02N .

b. Sau quãng đường ấy, lực kéo phải bằng từng nào để vật chuyển động thẳng đều?

ĐS: 0,03 N; 0,02 N .

Bài 12: Một lực F ko đổi tính năng vào đồ dùng trong khoảng thời gian 0,6s theo phương của gia tốc làm tốc độ của nó biến đổi từ 8m/s còn 5m/s. Tiếp đến tăng độ bự của lực lên gấp đôi trong khoảng thời hạn 2,2s tuy vậy vẫn giữ nguyên hướng của lực. Xác định vận tốc của đồ vật tại thời khắc cuối.

ĐS: – 17m/s.

Bài 13: Một lực F = 5N ở ngang tác dụng vào vật trọng lượng m = 10kg đang đứng yên làm vật hoạt động trong 10 s. Bỏ qua mất ma sát.

a. Tính vận tốc của vật.

b. Tìm tốc độ của trang bị khi lực vừa chấm dứt tác dụng cùng quãng đường vật đi được trong thời hạn này.

c. Sau 10s lực xong xuôi tác dụng thì thứ sẽ chuyển động như núm nào, giải thích?

ĐS: 0,5m/s2; 5m/s; 25m.

Bài 14: Một đồ dùng có trọng lượng 500g bắt đầu chuyển động cấp tốc dần những dưới công dụng của sức lực kéo 4N, sau 2s thiết bị đạt tốc độ 4m/s. Tính lực cản tác dụng vào vật cùng quãng con đường vật đi được trong thời gian này.

ĐS: 3N; 4m.

TỔNG HỢP

Bài 1: Một ô –tô khối lượng 2 tấn vẫn chạy với vận tốc thì hãm phanh, xe đi thêm được quãng đường 15m trong 3s thì dừng hẳn. Tính: 

a. (v_0)

b. Lực hãm.

ĐS: 10m/s; 6 666,7N .

Bài 2: Lực F truyền đến vật m1 một gia tốc a1 = 2m/s2; truyền mang đến vật mét vuông gia tốc a2 = 6m/s2. Hỏi nếu lực F truyền mang đến vật có khối lượng m = m1+ mét vuông thì gia tốc a của nó là bao nhiêu?

ĐS: 1,5m/s2 .

Bài 3: Một ô –tô có khối lượng 2 tấn, khởi hành với gia tốc 0,3m/s2. Ô –tô đó chở hàng thì khởi hành với gia tốc 0,2m/s2. Hãy tính khối lượng của hàng hóa,biết rằng hợp lực tác dụng vào ô –tô trong nhị trường hợp đều bằng nhau.

ĐS: 1 000kg .

Bài 4: Một xe sẽ chạy với vận tốc 1m/s thì tăng tốc sau 2s có vận tốc 3m/s . Sau đó xe pháo tiếp tục chuyển động đều trong thời gian 1s rồi tắt

máy, chuyển động chậm dần đều sau 2s thì dừng hẳn. Biết xe có khối lượng 100kg.

a) Xác định gia tốc của ô –tô trong từng giai đoạn ?

b) Lực cản tác dụng vào xe.

c) Lực kéo của động cơ vào từng giai đoạn.

ĐS: a) 1m/s2; 0; 1,5m/s2

b) 150N; 250N; 150N; 0N .

Bài 5: Một chất điểm có khối lượng10 kg, chuyển động có đồ thị vận tốc như hình vẽ .

a) Tìm gia tốc của chất điểm và lực tác dụng lên chất điểm ứng với nhị giai đoạn.

b) Tìm quãng đường vật đi được từ lúc t = 5s cho đến lúc vật dừng lại.

ĐS: a) a1 = 0,5m/s2; F1 = 5N; a2 = - 1m/s2; F2 = -10N b) 93,75m.

Bài 6: Một xe cộ lăn khối lượng 50kg, dưới tác dụng của một lực kéo theo phương ngang,

chuyển động ko vận tốc đầu từ đầu đến cuối phòng mất 10s. Nếu chất lên xe pháo một kiện hàng, xe cộ phải mất 20s để đi từ đầu phòng đến cuối phòng. Bỏ qua ma sát, tìm khối lượng của kiện hàng?

ĐS:150kg .

Xem thêm: 7 Mẫu Tóm Tắt Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí Hồi Thứ 14 (13 Mẫu)

Bài 7: a) Một lực (overrightarrowF_1) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật vào khoảng thời gian 0,8s làm vận tốc của nó rứa đổi từ 0,6 m/s đến 1 m/s . Tìm gia tốc a1 vật thu được vào khoảng thời gian (overrightarrowF_1) tác dụng .

b) Một lực (overrightarrowF_2) không đổi , cùng phương với vận tốc , tác dụng vào vật trong khoảng thời gian 2s làm vận tốc của nó cầm đổi từ 1 m/s đến 0,2 m/s . Tìm gia tốc a2 vật thu được trong khoảng thời gian (overrightarrowF_2) tác dụng . Vẽ a2 và (overrightarrowF_2).Tính tỷ số: (fracF_1F_2)

ĐỊNH LUẬT III NEWTON

ĐỊNH LUẬT III NEWTON –LỰC VÀ PHẢN LỰC

 

1. Định luật:

 

+ phát biểu : “ Trong phần đa trường hợp, khi thiết bị A công dụng lên vật B một lực , thì đồ vật B cũng tác dụng lại trang bị A một lực. Nhị lực này còn có : thuộc giá , cùng độ khủng nhưng ngược hướng .”