Thì Hiện Tại Hoàn Thành

     

Để hoàn toàn có thể tốt giờ Anh thì thì hiện nay tại ngừng (Present perfect tense) cũng là một thì mà bạn cần phải nắm rõ vì đây là thì có công thức khá riêng lẻ khi ứng dụng. Hơn nữa đây còn là thì được vận dụng rất nhiều trong số những câu hỏi, bài tập của tương đối nhiều đề thi Toeic, IELTS. Vì chưng đó không nên bỏ qua những chia sẻ về công thức, giải pháp dùng tương tự như là đa số dấu hiệu nhận ra thì hiện tại tại hoàn thành trong bài viết dưới trên đây để chắc chắn rằng phiên bản thân sẽ nắm rõ được toàn bộ những kiến thức và kỹ năng này nhé!


*
*
Cách cần sử dụng thì lúc này hoàn thành

4. Lốt hiệu nhận biết thì bây giờ hoàn thành 

* Chú ý: Trạng từ dìm biết:

EverCó bao giờ
NeverChưa bao giờ
JustForVừa mớiTrong ( khoảng thời hạn )
SinceTừ khi ( thời gian )
So/ thus farUp to nowUntil nowUp to the presentCho cho bây giờ
Recently Gần/ bắt đầu đây
AlreadyĐã … rồi
Used toYetĐã từngChưa
OverTrong, hơn
ForIn + the + last pastoverTrong ( bao thọ ) qua

6. Bài tập ôn luyện thì hiện nay tại kết thúc kèm đáp án

Lưu ý: Để các bạn cũng có thể ôn luyện xuất sắc hơn và nhanh nhạy hơn khi áp dụng thì lúc này hoàn thành, vì thế bài tập dưới đây sẽ có một số trong những thì khác quanh đó hiện tại trả thành. Chúc các bạn ôn luyện có được thành tích giỏi với bí quyết học giờ đồng hồ Anh này.

Bạn đang xem: Thì hiện tại hoàn thành

Exercise 1: chia động từ vào ngoặc theo dạng đúng của thì tương ứng.

1. She (be)…………. At his computer for ten hours.

2. He (not/have) ……………any fun for a long time.

3. My brother (not/ play)……….. Any sport since last month.

4. We’d better have a shower. We (not/have)………. One since Sunday.

5. She doesn’t live with her family now & She (not/see)…………. Each other for eight years.

6. We…… just (realize)…………… that there are only five weeks lớn the over of term.

7. He (finish) … reading five books this week. 

8. How long…….. (she/know)………. Each other?

9. ……….(They/ take)………… many photographs?

10. She (eat)………………. At the King Power hotel yet?

11. We (live) ………….here all our life..

12. How many bottles………… the milkman (leave) ………….? She (leave) ……….. Eight.

13. She (buy)…………. A new carpet. Come và look at it.

14. He (write)………….. Three books about his wild life.

15. We (finish) ……………………one English course.

Exercise 2: Viết lại câu mang lại trước theo kết cấu thì hiện nay tại ngừng sao đến nghĩa của câu không đổi.

1. This last time he came back to lớn his hometown was 6 months ago.

=> He hasn’t_______________________________________________

2. She started working as a bank clerk 1 years ago.

=> She has_______________________________________________

3. It has been 7 years since we first flew lớn America.

=> We have_______________________________________________

4. She last had her hair cut in October.

=> She hasn’t_______________________________________________

5. The last time we called each other was 2 years ago.

=> We haven’t_______________________________________________

6. It is a long time since they last met.

=> They haven’t_______________________________________________

7. When did she has it?

=> How long_______________________________________________?

8. This is the first time he had such a delicious meal.

=> He has never_______________________________________________

9. He hasn’t seen her for 7 days.

=> The last_______________________________________________

10. Khổng lồ day is Monday. He hasn’t taken a bath since Wednesday.

=> It is_______________________________________________

Exercise 3: Tìm và sửa phần nhiều lỗi sai tất cả trong câu, và viết lại làm sao để cho đúng.

1. She hasn’t cutted her hair since last May.

-> 

2. He has not working as a teacher for almost 7 years.

-> 

3. The lessons hasn’t started yet.

-> 

4. Have the cats eat yet?

-> 

5. We are worried that We still hasn’t finished my housework yet.

-> 

6. We has just decided to lớn start working next week.

-> 

7. She has been at her computer since ten hours.

-> 

8. He hasn’t received any good news since a long time.

-> 

9.My brother hasn’t played any sport for last year.

-> 

10. We’d better have a shower. We hasn’t had one since Sunday.

-> 

Exercise 4: áp dụng 2 thì hiện tại tại chấm dứt và hiện tại tiếp tục để phân tách lại từ tất cả trong ngoặc làm sao cho đúng.

Xem thêm: Soạn Bài Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới Siêu Ngắn, Chuẩn Bị Hành Trang Vào Thế Kỉ Mới

1. My brother (not/ play)……….. Any thể thao since last month.

2. Some people (attend)………….the các buổi party right now.

3. We’d better have a shower. We (not/have)……………………one since Friday.

4. She doesn’t live with her family now and She (not/see)……………………each other for eight years.

5. Where is your father? He………………………(have) dinner in the kitchen.

6. Why is everyone here ? What (happen)…………………………..?

7. She………………….just (realize)…………… that there are only three weeks khổng lồ the end of term.

8. He (finish) … reading five books this week. 

9. At present, She (compose)……………………a piece of music.

10. Our family (have)……………………dinner in a restaurant right now.

Exercise 5: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa ko đổi.

1. He started lớn live in Ho chi Minh 5 months ago. (for)

->

2. She began to study Korean language when she was young. (since)

->

3. We have never eaten this kind of food before. (This is)

->

4. He has never seen such a beautiful girl before. (She is)

->

5. This is the best book We have ever read. (before)

->

Exercise 6: Viết lại các câu sau dựa trên những từ cho sẵn có sử dụng thì bây giờ hoàn thành.

1. He/ not eat/ out/ since/ mom’s birthday.

-> 

2. How/ long/ they/ live/ here?

-> 

3. She/ ever/ been/ America?

-> 

4. We/ not/ meet/ kids/ since Christmas.

-> 

5. We/ repair/ lamps/ yet?

-> 

III. ĐÁP ÁN

Exercise 1: Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc.

1. Has been

2. Hasn’t had

3. Hasn’t played

4. Haven’t had

5. Hasn’t seen

6. Have…realized

7. Has finished

8. Has…known

9. Have you taken

10. Has she eaten

11. Have lived

12. Has…left; has left/ left

13. Has bought

14. Has written

15. Have finished

Exercise 2: Viết lại câu sao để cho nghĩa không đổi.

1. He hasn’t come back hometown for 6 months.

2. She has worked as a ngân hàng clerk for 1 years.

3. We have not flown to lớn SAmerica for 7 years.

4. She hasn’t had her hair cut since October.

5. We haven’t called each other for 2 years.

6. They haven’t met each other for a long time.

7. How long has she had it?

8. He has never had such a delicious meal.

9. The last time He saw her was 7 days ago.

10. Today is Monday. He hasn’t taken a bath since Wednesday.

(It is three days since I last took a bath.)

Exercise 3: mỗi câu sau cất một lỗi sai. Tìm với sửa chúng.

1. Cutted => cut

2. Working => worked

3. Haven’t => hasn’t

4. Eat => eaten

5. Hasn’t => haven’t

6. Has => have

7. Since => for

8. Since => for

9. For => since

10. Hasn’t => haven’t

Exercise 4: Chia các động tự sau sống thì phù hợp. (Sử dụng thì hiện tại tại tiếp nối và lúc này hoàn thành)

1. Hasn’t played

2. Are attending

3. Haven’t had

4. Hasn’t seen

5. Is having

6. Is happening

7. Has just realized

8. Has finished

9. Is composing

10. Is having

Exercise 5: Viết lại hầu như câu sau sao để cho nghĩa ko đổi.

1. He has lived in Ho chi Minh for 5 months.

2. She has studied Korean language since she was a young man.

3. This is the first time that We have ever eaten this kind of food.

4. She is the most beautiful girl that He has ever seen.

5. I have never read such a good novel before.

Exercise 6: Viết lại các câu sau dựa trên những từ cho sẵn có sử dụng thì hiện tại hoàn thành.

1. He hasn’t eaten out since mom’s birthday.

Xem thêm: 8 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Đậu Que Có Tác Dụng Gì, 10 Lí Do Bạn Nên Ăn Đậu Que Thường Xuyên

2. How long have you lived here?

3. Has she ever been to America?

4. We haven’t met her kids since Christmas.

5. Have you repaired the lamps yet?

Trên đó là tổng hợp trọn cỗ lý thuyết cũng như là một số trong những bài tập để chúng ta cũng có thể tự luyện tập và dần dần quen với thì bây giờ hoàn thành. Qua nội dung bài viết này, soulcake.vn hy vọng bạn đã có thể tự tin thực hiện thì hiện nay tại chấm dứt để áp dụng trong giao tiếp hàng ngày cũng giống như là không gặp khó khăn khi gặp mặt phải dạng bài xích tập thì này. Chúc các bạn thành công!