Công suất của nguồn điện

     

Điện năng nhưng đoạn mạch tiêu thụ khi gồm dòng điện chạy qua và công suất tiêu thụ năng lượng điện năng của đoạn mạch là nội dung kiến thức vật lý mà những em đã biết tự bậc THCS.

Bạn đang xem: Công suất của nguồn điện


Trong bài này chúng ta cùng tìm hiểu về quá trình thực hiện nay công khi tất cả dòng điện chạy qua, về mối liên hệ giữa công của mối cung cấp điện với điện năng tiêu hao trong mạch năng lượng điện kín, công thức, phương pháp tính công suất tỏa nhiệt độ theo định qui định Jun-Len-xơ và áp dụng giải bài xích tập.

I. Điện năng tiêu thụ cùng công suất điện

1. Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch

*
- Lượng điện năng nhưng mà một đoạn mạch tiêu tốn khi gồm dòng điện chạy qua để chuyển hoá thành các dạng tích điện khác được đo bằng công của lực điện thực hiện khi dịch chuyển tất cả hướng các điện tích.

 A = Uq = UIt

- trong đó:

 A: Công của lực điện (J)

 U: Hiệu điện cụ đoạn mạch (V)

 I: Cường độ mẫu điện của mạch (A)

 t: thời hạn (s)

 q: Lượng năng lượng điện di chuyển hẳn sang mạch trong thời hạn t (C).

2. Công suất điện

- Công suất điện của một đoạn mạch là công suất tiêu tốn điện năng của đoạn mạch đó và gồm trị số bởi điện năng mà đoạn mạch tiêu hao trong một đơn vị chức năng thời gian.

- hiệu suất điện bởi tích của hiệu điện thế thân hai đầu đoạn mạch với cường độ loại điện chạy qua đoạn mạch đó.

*

II. Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn khi tất cả dòng điện chạy qua

1. Định luật Jun-Len-xơ

- tuyên bố định luạt Jun-Len-xơ: Nhiệt lượng toả ra sinh hoạt một vật dẫn tỉ lệ thuận cùng với điện trở của vật dẫn, với bình phương cường độ cái điện cùng với thời gian dòng điện chạy qua vật dẫn đó.

- phương pháp của định luật Jun-Len-xơ: Q = RI2t

- trong đó:

 Q: nhiệt độ lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ dòng điện (A)

 t: thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua (s)

2. Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua

- Công suất toả nhiệt sinh hoạt vật dẫn khi có dòng điện chạy qua đặc thù cho tốc độ tỏa nhiệt của vật dẫn đó cùng được khẳng định bằng nhiệt lượng toả ra ngơi nghỉ vật dẫn trong một đơn vị chức năng thời gian.

 

*

- trong đó:

 P: hiệu suất (W)

 Q: sức nóng lượng (J)

 R: Điện trở (Ω)

 I: Cường độ cái điện (A)

 t: thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua (s)

III. Công với công suất của nguồn điện

1. Công của nguồn điện

- Điện năng tiêu hao trong toàn mạch bằng công của các lực lạ bên trong nguồn điện, tức là bằng công của mối cung cấp điện.

 Ang = E.q = E.It

- vào đó:

 E: Suất điện rượu cồn của mối cung cấp (V)

 q: Điện lượng chuyển sang nguồn (C)

 I: Cường độ chiếc chạy qua nguồn (A)

 t: thời gian dòng năng lượng điện chạy qua mối cung cấp (s)

2. Công suất của nguồn điện

- Công suất Png của nguồn điện bởi công suất tiêu hao điện năng của toàn mạch.

 

*

- hiệu suất của nguồn đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của nguồn điện đó cùng được xác minh bằng công của nguồn điện thực hiện trong một đơn vị chức năng thời gian.

IV. Bài tập vận dụng tính Điện năng tiêu tụ, Công và năng suất của nguộn, Định phương tiện Jen-Len-xơ.

Bài 1 trang 49 SGK vật Lý 11: Điện năng mà một đoạn mạch tiêu tốn được đo bởi công vị lực như thế nào thực hiện? Viết công thức tính điện năng tiêu thụ và hiệu suất điện của một quãng mạch khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua.

° giải mã bài 1 trang 49 SGK đồ vật Lý 11:

- Điện năng nhưng một đoạn mạch tiêu hao được đo bởi công vì chưng lực năng lượng điện trường thực hiện.

- cách làm điện năng tiêu thụ của đoạn mạch :

*

- phương pháp tính công suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 2 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Hãy nêu tên một dụng cụ hay như là một thiết bị điện cho từng trường hợp dưới đây:

a) lúc hoạt động đổi khác điện năng thành nhiệt độ năng và năng lượng ánh sáng

b) lúc hoạt động chuyển đổi toàn cỗ điện năng thành nhiệt độ năng.

c) lúc hoạt động thay đổi điện năng thành cơ năng và nhiệt năng.

d) lúc hoạt động biến hóa điện năng thành tích điện hóa học và nhiệt năng.

Xem thêm: Thank In Advance Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Thanks In Advance Là Gì

° lời giải bài 2 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11:

a) đèn điện dây tóc

b) Bàn là (bản ủi), bếp điện

c) Quạt điện

d) Ắc quy (bình điện)

Bài 3 trang 49 SGK đồ Lý 11: Công suất tỏa nhiệt độ của từng đoạn mạch là gì và được xem bằng cách làm nào?

° lời giải bài 3 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11:

- năng suất tỏa nhiệt p. ở đồ dùng dẫn khi có dòng năng lượng điện chạy qua đặc thù cho tốc độ tỏa nhiệt độ của đồ dùng dẫn đó và được xác định bằng nhiệt độ lượng lan ra ở đồ vật dẫn vào khoảng thời gian 1 giây: p = R.I2

Bài 4 trang 49 SGK đồ Lý 11: Công của nguồn điện có mối liên hệ gì với điện năng tiêu thụ trưng mạch điện kín? Viết công thức tính công và hiệu suất của mối cung cấp điện.

° giải mã bài 4 trang 49 SGK thiết bị Lý 11:

- Điện năng tiêu tốn trong mạch điện bí mật băng công của lực lạ bên phía trong nguồn điện.

- Công của nguồn điện: Ang = E.I.t (trong kia E là suất điện cồn của nguồn điện)

- năng suất của mối cung cấp điện: 

*

Bài 5 trang 49 SGK đồ dùng Lý 11: Chọn câu đúng: Điện năng tiêu thụ được đo bằng

 A. Vôn kế

 B. Công tơ điện

 C. Ampe kế 

 D. Tĩnh điện kế

° lời giải bài 5 trang 49 SGK thiết bị Lý 11:

¤ lựa chọn đáp án: B. Công tơ điện

- Điện năng tiêu hao được đo bằng công tơ điện

Bài 6 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Công suất điện được đo bằng đơn vị chức năng nào sau đây?

 A. Jun (J)

 B. Oát (W)

 C. Niutơn (N)

 D. Culông (C)

° giải mã bài 6 trang 49 SGK thứ Lý 11:

¤ chọn đáp án: B. Oát (W).

Bài 7 trang 49 SGK trang bị Lý 11: Tính năng lượng điện năng tiêu tốn và năng suất điện khi chiếc điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong 1 giờ, biết hiệu điện cầm giữa hai đầu dây dẫn này là 6V.

° giải thuật bài 7 trang 49 SGK thứ Lý 11:

- Theo bài bác ra, ta có: I = 1(A); U = 6(V); t = 1(h) = 3600(s).

- Điện năng tiêu hao của đoạn mạch: A=U.It = 6.1.3600=21600(J)

- hiệu suất điện của đoạn mạch:

*

Bài 8 trang 49 SGK đồ gia dụng Lý 11: Trên nhãn của một nóng điện có ghi 220V-1000W.

a) đến biết ý nghĩa các số ghi trên đó.

b) Sử nóng điện với hiệu điện cầm cố 220V để hâm nóng 2 lít nước từ ánh nắng mặt trời 25oC. Tính thời hạn đun nước, biết năng suất của ấm nước là 90% cùng nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/(kg.K).

° giải mã bài 8 trang 49 SGK vật dụng Lý 11:

a) Ý nghĩa của các số ghi trên ấm điện:220V - 1000W

- Chỉ số 220V là hiệu điện vắt định mức để vào nhị đầu ấm điện nhằm ấm hoạt động bình thường.

- Chỉ số 1000W là công suất tiêu thụ định mức của nóng điện khi sử dụng ấm ở hiệu điện nạm 220V.

b) sức nóng lượng cần thiết để làm sôi 2 lít từ ánh nắng mặt trời 250C nước là: Q = mc.Δt

- Theo bài ra, ta có: 

 Khối lượng của 2 lít nước: m = 2kg.

 Nhiệt dung riêng rẽ của nước: c = 4190 J/(kg.K)

 Độ tăng ánh sáng (ở bài xích này là nước): Δt = 100 - 25.

⇒ nhiệt lượng cần cung cấp là:

 Q = mc.Δt = 2.4190.(100 - 25) = 628500(J).

- Theo bài ra, công suất ấm là 90% bắt buộc lượng năng lượng điện năng thực tiễn mà nóng tiêu thụ là:

 

*

- Ta lại có: 

*

Bài 9 trang 49 SGK đồ vật Lý 11: Một nguồn điện bao gồm suất điện hễ 12V. Khi mắc nguồn điện này thành mạch điện kín đáo thì nó hỗ trợ một cái điện gồm cường độ 0,8A. Tính công của điện áp nguồn này sản ra trong thời gian 15 phút và tính hiệu suất của điện áp nguồn khi đó.

° lời giải bài 8 trang 49 SGK thứ Lý 11:

- Theo bài bác ra, ta có: E = 12V, I = 0,8A, t = 15 phút = 15.60 = 900 (s).

Xem thêm: Đề Thi Thử Môn Sinh 2018 Có Lời Giải Chi Tiết, 57 Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Sinh Năm 2018

- Công của mối cung cấp điện sinh ra trong 15 phút: Ang = E.I.t = 12.0,8.900 = 8640(J).