Clo hóa pvc thu được một polime chứa 63 96

     Bạn đang xem: Clo hóa pvc thu được một polime chứa 63 96

Muốn tổng thích hợp 120 kg poli(metyl metacrylat) thì cân nặng của axit với ancol khớp ứng cần sử dụng lần lượt là bao nhiêu? Biết năng suất este hóa và trùng vừa lòng lần lượt là 60% và 80%.


Một loại cao su thiên nhiên lưu hóa chứa 1,714% lưu lại huỳnh. Hỏi cứ khoảng chừng bao nhiêu đôi mắt xích isopren có một cầu nối đisunfua –S-S-, mang thiết rằng S đã sửa chữa thay thế cho H ở đội metylen trong mạch cao su.


Trùng vừa lòng etilen thu được PE, giả dụ đốt 1mol polietilen này sẽ thu được 4400g CO2, thông số polime hoá là:


Poli(vinyl clorua) (PVC) được pha trộn từ khí thiên nhiên (metan chiếm 95% khí thiên nhiên) theo sơ đồ gửi hóa và hiệu suất mỗi tiến độ như sau:

Metan→(15%) Axetilen→(95%) Vinyl clorua→(90%) PVC

Muốn tổng hòa hợp 1 tấn PVC thì cần bao nhiêu m3 khí thiên nhiên (đo làm việc đktc)?


Đồng trùng vừa lòng đimetyl buta – 1,3 - đien với acrilonitrin (CH2=CH-CN) theo tỉ lệ tương xứng a : b, chiếm được một loại polime. Đốt cháy hoàn toàn một lượng polime này, thu được tất cả hổn hợp khí với hơi (CO2, H2O, N2) trong số ấy có cất 57,69% CO2về thể tích. Phần trăm a : b khi gia nhập phản ứng trùng hòa hợp là:


Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy cho trải qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy lộ diện 10 gam kết tủa. Cân nặng dung dịch trong bình biến hóa như nắm nào?


Polime X (Chứa C, H, Cl) có thông số trùng đúng theo là 560 với phân tử khối là 35000. Công thức một đôi mắt xích của X là:
Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Tự Nhiên Khu Vực Đông Nam Á, Đặc Điểm Tự Nhiên Khu Vực Đông Nam Á

Đốt cháy hoàn toàn một lượng polietilen, sản phẩm cháy đến lần lượt đi qua bình 1 đựng H2SO4 đặc cùng bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình 1 tăng m g, bình 2 có 100 g kết tủa. Quý hiếm của m là


Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Tính thể tích dd axit nitric 99,67% (có cân nặng riêng 1,52g/ml) bắt buộc để thêm vào 59,4 kg xenlulozơ trinitrat. Năng suất đạt 90%.


Nếu hiệu suất toàn cục quá trình pha chế là 20% thì thể tích khí thiên nhiên (đktc) yêu cầu lấy điều chế ra 1 tấn PVC là (xem khí thiên nhiên chiếm 100% metan)


Khi trùng dừng 7,5 gam amino axit axetic với năng suất 80%, ngoại trừ amino axit dư còn thu được m gam polime cùng 1,44 gam H2O. Quý giá của m là:


Đem trùng ngưng x kg axit ε-aminocaproic thu được y kilogam polime với 12,15 kilogam H2O với công suất phản ứng 90%. Quý giá của x, y thứu tự là


Một một số loại tinh bột có khối lượng phân tử khoảng chừng 200000 đến 1000000 đvC. Vậy số mắt xích trong phân tử tinh bột khoảng:


Thực hiện tại phản ứng trùng ngưng tất cả hổn hợp 1,45kg hexametylenđiamin với 1,825kg axit ađipic tạo thành nilon-6,6. Sau bội phản ứng thu được polime… và 0,18kg H2O. Năng suất phản ứng trùng ngưng là:
Xem thêm: 100+ Tải Hình Ảnh Kaito Kid Và Conan Và Kid Mới Nhất 2022, Pin On Detective Conan

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam