CHUYỂN CÂU CHỦ ĐỘNG SANG BỊ ĐỘNG

     

Đây dạng chủng loại câu tiêu cực trong cấu tạo ngữ pháp giờ Anh. Đối với những người học nước ngoài ngữ, từ vựng và cấu tạo là hai phần bắt buộc phải học để hoàn toàn có thể sử dụng thành thạo ngôn từ này.

Bạn đang xem: Chuyển câu chủ động sang bị động

Hôm nay, Step Up sẽ share tới bạn kỹ năng và kiến thức về công thức, phương pháp dùng, bài xích tập thực hành thực tế về câu tiêu cực nhằm khiến cho bạn tránh lầm lẫn khi biến đổi từ thể chủ động sang bị động nhé. Cùng lấy giấy cây viết để cảnh báo lại tức thì nào!


Nội dung bài xích viết


1. Định nghĩa câu bị động

Câu bị động (Passive Voice) là câu mà nhà ngữ là bạn hay vật chịu ảnh hưởng tác động của hành động, được thực hiện để nhấn mạnh đến đối tượng người sử dụng chịu ảnh hưởng của hành vi đó. Thì của câu bị động nên tuân theo thì của câu công ty động.

*
*
*
*

6. Phân biệt bí quyết dùng by cùng with

Nếu là tín đồ hoặc trang bị trực tiếp gây ra hành vi thì sử dụng ‘by’, loại gián tiếp khiến ra hành động thì dùng ‘with’

Ví dụ:

The rabbit was shot with the gun.

Xem thêm: Giải Sinh Học 7 Bài 1: Thế Giới Động Vật Đa Dạng Phong Phú, Please Wait

The rabbit was shot by the hunter.

7. Bài tập câu thụ động trong giờ Anh và đáp án

Bài tập câu bị động:

Bài 1: Chuyển những câu sau lịch sự câu bị động

Emma ordered this air ticket for her mother. She lends her friend his new dress. He left his relatives seven million dollars. The cửa hàng manager handed these gifts to the customer. The board of directors awarded the first prize khổng lồ the outstanding employee. Has she sent the christmas cards khổng lồ her family? We gave Anna some apples and some rose flowers. My father moved the fridge lớn the second floor. My mother bought some cups of coffee to lớn the visitors in the kitchen. The manager didn’t take the chú ý to the assistant.

Xem thêm: Lịch An Cho Be 5 Tháng Tuổi, Thực Đơn Ăn Dặm Cho Bé 5 Tháng Tuổi

 

Bài 2: phân tách dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc

Brian had his oto (repair) ………….. By a mechanic. John got David (type) ……………… his paper. We got our house (paint) ……………… last month. Dr James is having the students (write ) ………………. A composition Laura got her transcripts (send) ………………. Lớn the university. Daniel is having his hair (cut) ………………… tomorrow. Will Mrs. Ellen have the porter (carry) ………………. Her luggage to her car?

Đáp án:

Bài 1:

This air ticket was ordered for Emma’s mother. Her new dress are lent khổng lồ her friends (by her). Seven million dollars was left lớn his relatives (by him). These gifts were handed to the customer (by the shop manager). The first prize was awarded lớn the outstanding (by the board of directors). Have the christmas cards been sent lớn her family? Ann was given some apples và some rose flowers (by us). The fridge was moved to lớn the second floor (by my father). Some cups of coffee were brought to the visitors in the kitchen (by my mother). The cảnh báo wasn’t taken to the assistant (by the manager).

Bài 2: