Toán lớp 5 trang 71 chia một số thập phân cho một số thập phân

     

Đặt tính rồi tính:a) 19,72 : 5,8; b) 8,216 : 5,2; Biết 4,5l dầu khối lượng 3,42kg. Hỏi 8l dầu trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đặt tính rồi tính:

a) (19,72 : 5,8); b) (8,216 : 5,2);

c) (12,88 : 0,25); d) (17,4 : 1,45).

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 71 chia một số thập phân cho một số thập phân

Phương pháp giải:

Muốn chia một trong những thập phân cho một trong những thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở chỗ thập phân của số phân chia thì chuyển dấu phẩy ngơi nghỉ số bị phân chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.

- bỏ dấu phẩy sống số phân tách rồi triển khai phép chia như chia số tự nhiên.

Lời giải bỏ ra tiết:

*


Biết (4,5l) dầu cân nặng (3,42kg). Hỏi (8l) dầu trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải:

- Tính trọng lượng của (1) lít dầu (=) trọng lượng của (4,5) lít dầu (: 4,5).

- Tính cân nặng của (8) lít dầu (=) khối lượng của (1) lít dầu ( imes ,8).

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt:

(4,5l) dầu: (3,42kg)

(8l) dầu: ....(kg)?

(1l) dầu nặng số ki-lô-gam là:

(3,42 : 4,5 = 0,76 ;(kg))

(8l) dầu nặng số ki-lô-gam là:

(0,76 imes 8 = 6,08 ;(kg))

Đáp số: (6,08kg.)


May một bộ xống áo hết (2,8m) vải. Hỏi (429,5m) vải vóc thì may được rất nhiều nhất từng nào bộ quần áo như thế và còn vượt mấy mét vải?

Phương pháp giải:

Thực hiện phép tính chia: (429,5 : 2,8). Thương chính là số bộ xống áo may được cùng số dư là số vải còn thừa.

Lời giải đưa ra tiết:

Tóm tắt: (2,8m): (1) bộ

(429,5m): ... Bộ? (thừa:... (m)?)

Ta có: 

*

(429,5 : 2,8 = 153) (dư (1,1)) 

Vậy nếu tất cả (429,5m) vải thì cửa mặt hàng may được (153) bộ áo xống và còn vượt (1,1m) vải.

Xem thêm: Bài Phát Biểu 20/11 Của Lãnh Đạo Địa Phương Ngắn Gọn, Ý Nghĩa

Đáp số: (153) bộ quần áo; dư (1,1m) vải.


Lý thuyết

a) lấy một ví dụ 1: Một thanh sắt nhiều năm (6,2dm) cân nặng (23,56 kg). Hỏi (1dm) của thanh fe đó trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Ta phải triển khai phép chia: (23,56 : 6,2 = ;?;)

Ta có: (23,56 : 6,2 = (23,56 imes 10) : (6,2 imes 10))

(23,56 : 6,2 = 235,6 : 62)

Thông thường xuyên ta để tính rồi có tác dụng như sau: 

 Phần thập phân của số (6,2) gồm một chữ số.

 Chuyển lốt phẩy của số (23,56) quý phái bên đề nghị một chữ số được (235,6); bỏ dấu phẩy ở số (6,2) được (62).

+) triển khai phép phân tách (235,6 : 62).

*

Vậy: ( 23,56 : 6,2 = 3,8; (kg))

b) ví dụ như 2: (82,55 : 1,27 = ;?)

Ta đặt tính rồi có tác dụng như sau:

 Phần thập phân của hai số (82,55) cùng (1,27) cùng tất cả hai chữ số; bỏ dấu phẩy ở nhì số đó được (8255) cùng (127).

 Thực hiện nay phép chia (8255 : 127).

Xem thêm: #1 Bình Ắc Quy Khô 12V 200Ah

*

Muốn chia một trong những thập phân cho một số trong những thập phân ta làm cho như sau:

- Đếm xem tất cả bao nhiêu chữ số ở vị trí thập phân của số phân chia thì gửi dấu phẩy ngơi nghỉ số bị phân tách sang bên phải bấy nhiêu chữ số.