CẤU TRÚC THE FIRST TIME

     

Cấu trúc This is the first time là một cấu trúc thông dụng trong các bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Trong bài bác viết Vietop sẽ giúp bạn hiểu và giải pháp sử dụng cấu trúc này nhé!


A. Nghĩa và các trường hợp sử dụng cấu trúc ” This is the first time”


*

1. Ý nghĩa

Cấu trúc “this is the first time” nghĩa là “đây là lần đầu tiên”. Đây là một cụm từ cố định để diễn tả một mệnh đề như thế nào đó vùng phía đằng sau được thực hiện lần đầu tiên. Đôi khi, người ta cũng sử dụng “It is the first time” chũm cho “This is the first time”.

Bạn đang xem: Cấu trúc the first time

2. Trường hợp sử dụng

Như đã đề cập, “This is the first time” gồm thể được sử dụng vào trường hợp bạn muốn diễn tả một việc gì đã bạn trải qua hoặc gặp, hoặc làm lần đầu tiên từ trước đến giờ.

Cấu trúc này đặc biệt dễ sử dụng trong Part 2 Speaking nếu như câu hỏi tất cả liên quán đến tế bào tả sự kiện hoặc nơi chốn.

Ví dụ:

“Last summer, I and my family had a trip to lớn Phú yên province. It was the first time I had ever been lớn such a beautiful destination in the middle part of Vietnam.”

Ngoài ra, cấu trúc này cũng thường được bắt gặp trong một số bài xích Listening part 1,2,3.

B. Cấu trúc “This is the first time”

This/ It is the first time + S + have/ has + V3/ed= S + have/ has + never + V3/ed + before= S+ have/ has not + V3/ed + before

Ví dụ:

This is the first time I have drunk alcohol, I am very surprised at the taste.I feel worried. My mother has never come trang chủ late before.
This/ It was the first time + S + had + V3/ed

Ví dụ:

I remember the date 2nd December 2008. It was the first time I had seen snow.

Sau “the first time”, ta sẽ sử dụng thì hiện tại xong xuôi bởi đây là những sự việc xảy ra lần đầu và chưa từng tất cả tiền lệ trước đó.Ví dụ: This is the first time, after 6 times attempts, I have hit the ball.

Ngoài ra, “This is the first time” đã là một câu hoàn chỉnh nên bọn họ có thể cần sử dụng “that” để nối nhị mệnh đề lại với nhau hoặc bỏ qua nhưng vẫn đầy đủ nghĩa.

Ví dụ:

This is the first time that I have worn high heels. It feels so uncomfortable.It is the first time that I have eaten lobster. It’s so delicious!It was the first time she has visited London.

First cũng gồm thể núm bằng Second, Third… để chỉ lần thứ 2, 3… làm điều gì đó.

Ví dụ:

This is the second time I have been lost on the way lớn your house.It is the third time that I have watched this movie. It is so great that I won’t mind watch it again và again.

Bên cạnh đó bạn có thể học thêm một số điểm ngữ pháp tiếng Anh cơ bản sau:C. Bài tập

Viết lại câu và giữ nguyên nghĩa

1. He has never been on an airplane before.

-> This is the first time ………………………………………………………….

Xem thêm: Bộ Phim Doraemon Tiếng Việt Xem Phim, Danh Sách Các Phim Dài Trong Doraemon

2. My father hasn’t driven a oto before.

-> This is the first time ………………………………………………………………

3. I’ve never met such a famous actor before.

-> It is the first time……………………………………………………………………

4. She has never learnt playing violin before.

-> It is the first time…………………………………………………………………..

5. This is the first time she has worked with customers.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………….

6. The last time she phoned her younger brothers a month ago.

-> She hasn’t…………………………………………………………………………….

7. This is the first time I have joined such an amazing race.

-> I haven’t ……………………………………………………………………………….

Đáp ánThis is the first time he has been on an airplane.This is the first time my father has driven a car.This is the first time I have met such a famous actress.This is the first time she has learnt playing violin.She hasn’t worked with customers before.She hasn’t called her younger brothers for a month.I haven’t joined an amazing race before.

Xem thêm: Soạn Tiếng Anh Lớp 9 Unit 4 Lớp 9 Learning A Foreign Language

Chúc những bạn học tập tốt với cấu trúc “This is the first time” trong tiếng Anh nhé.