Một số phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử

     

Tổng hợp các dạng làm phản ứng oxi hóa khử và phương pháp cân bằng

Như những em sẽ biết phản ứng oxi hoá khử là làm phản ứng hoá học trong đó có sự đổi khác số oxi hoá của một trong những nguyên tố hay bao gồm sự chuyến electron giữa các chất trong bội phản ứng. Phản nghịch ứng oxi hóa khử bao hàm quá trình khử (sự oxi hóa) và quy trình oxi hóa (sự khử). Bất kỳ một phương trình bội phản ứng làm sao đều cần được cân bằng thông số và để cân bằng một phương trình oxi hóa khử cũng rất cần phải có phương pháp, rất cạnh tranh để rất có thể tự cân đối hệ số bằng phương thức thông thường. Đầu tiên chúng ta sẽ chú ý đến các dạng làm phản ứng oxi hóa khử.

Bạn đang xem: Một số phương pháp cân bằng phản ứng oxi hóa khử


Bài viết ngay gần đây

*


Nội dung chính

Bạn đang xem: Tổng hợp những dạng bội nghịch ứng oxi hóa khử và phương thức cân bằng


Tổng hợp các dạng phản ứng thoái hóa khửPhương pháp cân đối phương trình oxi hóa khử

Dạng 1: phản nghịch ứng thoái hóa khử không có môi trường và gồm môi trườngDạng 2: phản bội ứng tự thoái hóa khử và phản ứng thoái hóa khử nội phân tửDạng 3: bội phản ứng oxi hóa khử phức tạpDạng 4: bội phản ứng lão hóa khử có hệ số bằng chữDạng 5: phản bội ứng oxi hóa khử dạng ion thu gọn

Tổng hợp những dạng phản ứng oxi hóa khử

Dạng 1: phản bội ứng lão hóa khử không có môi trường và tất cả môi trường

Dạng 2: phản nghịch ứng tự oxi hóa khử và phản ứng thoái hóa khử nội phân tử

Dạng 3: bội phản ứng thoái hóa khử phức tạp

Dạng 4: bội nghịch ứng lão hóa khử có thông số bằng chữ

Dạng 5: phản nghịch ứng lão hóa khử dạng ion thu gọn

Phương pháp cân đối phương trình lão hóa khử

Để lập phương trình phản bội ứng oxi hoá khử theo cách thức thăng bằng electron, ta thực hiện quá trình sau đây:

Bước 1 : Ghi số oxi hoá của những nguyên tố bao gồm số oxi hoá vắt đổi

Bước 2 : Viết quy trình oxi hoá và quy trình khử, cân bằng mỗi quá trình

Bước 3 : Tìm thông số thích hợp sao để cho tổng số electron bởi chất khử nhường bằng tổng số electron mà chất oxi hoá nhấn .

Xem thêm: Biển Số Xe Tỉnh Quảng Trị Là Bao Nhiêu? Biển Số Xe 74 Của Tỉnh Nào

Dạng 1: phản ứng thoái hóa khử không tồn tại môi trường và tất cả môi trường

Cân bởi phương trình bằng phương thức thăng bằng electron

Ví dụ: cân đối phương trình thoái hóa khử bằng cách thức thăng bởi electron

a) Al + Fe3O4 → Al2O3 + Fe

Quá trình OXH: 2Al → 2Al3+ +6e x4

Quá trình khử: 3Fe+8/3 + 8e →3Fe0 x3

8Al + 3Fe3O4 → 4Al2O3 + 9Fe

b) FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O

Quá trình OXH: 2Fe+2 → 2Fe+3 + 2e x5

Quá trình khử: Mn+7 + 5e → Mn+2 x2

10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → K2SO4 + 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O

Dạng 2: bội nghịch ứng tự lão hóa khử và phản ứng lão hóa khử nội phân tử

Cân bởi phương trình bằng cách thức thăng bằng electron

– Phản ứng tự thoái hóa khử là dạng làm phản ứng mà quá trình OXH và quá trình khử xảy ra với cùng 1 loại nguyên tố.

Xem thêm:

Ví dụ: cân bằng phương trình oxi hóa khử bằng phương pháp thăng bởi electron

a) Cl2 + KOH → KCl + KClO3 + H2O

Quá trình OXH: Cl0 → Cl+5 + 5e x1

Quá trình khử: Cl0 + 1e → Cl-1 x5

3Cl2 + 6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O

– phản ứng thoái hóa khử nội phân tử là dạng phản bội ứng mà quy trình OXH và quá trình khử xẩy ra với 2 loại nguyên tố không giống nhau nhưng trong cùng 1 phân tử (thường là làm phản ứng phân hủy).

b) KClO3 → KCl + O2

Quá trình OXH: 2O-2 → O20 + 4e x3

Quá trình khử: Cl+5 + 6e → Cl-1 x2

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Dạng 3: phản bội ứng thoái hóa khử phức tạp

Cân bởi phương trình bằng phương thức thăng bởi electron

Chất khử (hai nguyên tố) cùng một hóa học oxi hóa

Ví dụ: Cân bởi phương trình lão hóa khử bằng cách thức thăng bởi electron

a) FeS2 + O2 → Fe2O3+ SO2

Fe+2S2-1+ O20 → Fe2+3O3 + S+4O2-2

Quá trình OXH: FeS2 → Fe3+ + 2S+4 + 11e x4

Quá trình khử: O20 + 4e → 2O-2 x11

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3+ 8SO2

Một hóa học khử với hai chất oxi hóa

b) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + NO + H2O ( biết tỉ trọng số mol nhị khí N2O : NO lần lượt là 1 : 3)

Quá trình OXH: Al0 → Al3+ + 3e x17

Quá trình khử: N+5 + 17e → 3N+2 + 2N+1 x3

17Al + 66HNO3 → 17Al(NO3)3 + 9N2O + 3NO + 33H2O

Dạng 4: phản nghịch ứng oxi hóa khử có hệ số bằng chữ

Cân bởi phương trình bằng phương pháp thăng bằng electron

Ví dụ: Cân bởi phương trình thoái hóa khử bằng cách thức thăng bằng electron

a) R + HNO3 → (NO3)n + NO + H2O

Quá trình OXH: N+5 + 3e→ N+2 x n

Quá trình khử: R0 – ne → R+n x 3

3R + 4nHNO3 → 3R(NO3)n + nNO + 2nH2O

b) R + HNO3 → R(NO3)n + NH4NO3 + H2O

Quá trình OXH: N+5 + 8e→ N-3 x n

Quá trình khử: R0 – ne → R+n x 8

8R + 10n HNO3 → 8R(NO3)n + nNH4NO3 + 3nH2O

c) R + H2SO4 → R2(SO4)m + SO2 + H2O

Quá trình OXH: S+6 + 2e→ S+4 x m

Quá trình khử: 2R0 – 2me → 2R+m x 1

R + 2mH2SO4 → R2(SO4)m + mSO2 + 2mH2O

d) M + H2SO4 → M2(SO4)m + H2S + H2O

Quá trình OXH: S+6 + 8e→ S-2 x m

Quá trình khử: 2M0 – 2me → 2M+m x 4

8M + 5mH2SO4 → 4M2(SO4)m + mH2S + 4mH2O

Dạng 5: phản bội ứng thoái hóa khử dạng ion thu gọn

Cân bởi phương trình bằng phương pháp thăng bởi electron

Ví dụ: Cân bởi phương trình thoái hóa khử bằng phương thức thăng bởi electron

a) Cu + NO3– + H+ → Cu2++ NO+ H2O

Quá trình OXH: Cu0 → Cu+2 + 2e x 3

Quá trình khử: N+5 + 3e→ N+2 x 2

3Cu + 2NO3– + 8H+ → 3Cu2++ 2NO+ 4H2O

b) Cr3+ + OH–  + Br2 → CrO42- + Br– + H2O

Quá trình OXH: Cr3+ → Cr+6 + 3e x 2

Quá trình khử: Br20 + 2e → 2Br– x 3

2Cr3+ + 16OH–  + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br– + 8H2O

Trên đó là một số dạng phản ứng thoái hóa khử thường mở ra trong quá trình học bên trên lớp cũng như trong những bài kiểm tra. Nhìn chung để cân bằng một phương trình phản bội ứng oxi hóa khử, chúng ta đều sử dụng phương thức thăng bởi electron và tuân theo lần lượt cha bước như đã trình diễn ở trên. Đây là một cách thức khá phức hợp mà mất thời gian, những em cần luyện tập nhiều hơn thế nữa để thuần thục với dạng toán này. Chúc những em học tốt!