Cách Viết Lại Câu Giữ Nguyên Nghĩa

     

Viết lại câu làm sao để vẫn không thay đổi nghĩa của câu trước đó. Để làm giỏi các dạng bài bác tập này, trước hết chúng ta phải nắm được các cấu trúc câu tương tự về ngữ pháp và chân thành và ý nghĩa trong giờ đồng hồ Anh.

Bạn đang xem: Cách viết lại câu giữ nguyên nghĩa


Cụm trường đoản cú nối thường dùng trong ngữ pháp giờ Anh

5 tuần học cấu trúc và cụm từ giờ Anh thông dụng tuyệt nhất (Tuần 5)

5 tuần học cấu trúc và cụm từ giờ Anh thông dụng duy nhất (Tuần 4)

Dưới đó là 69 cấu trúc viết lại câu thịnh hành trong ngữ pháp tiếng Anh mà chúng ta nên cầm được để làm tốt bài tập và những bài thi liên quan.

*

Những cấu trúc câu thường dùng để viết lại câu trong giờ đồng hồ Anh

69 cấu tạo viết lại câu thịnh hành trong ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

1. It takes sb khoảng thời gian to do sth = sb spend khoảng thời hạn doing sth

2. Understand = to be aware of

3. Lượt thích = to lớn be interested in = enjoy = keen on

4. Because + clause = because of + N

5. Although + clause = despite + N = in spite of + N

6. Succeed in doing sth = manage to vày sth

7. Cấu trúc: …. Too + adj (for sb) to vày sth: quá để gia công gì VD: She is so beautiful that everybody loves her.

Xem thêm: Tiểu Luận Thái Độ Học Tập Của Sinh Viên Hiện Nay, Thái Độ Học Tập

8. Cấu trúc: prefer sb to vị sth = would rather sb Vpast sth: thích, muốn ai làm cái gi VD: I’d prefer you (not) khổng lồ smoke here

9. Prefer doing sth lớn doing sth: thích làm những gì hơn làm cho gì

10. Can = to be able khổng lồ = khổng lồ be possible

11. Hardly + had +S + Vpp when S + Vpast: ngay sau khi... Thì…

12. Not………..any more : không thể nữa No longer + dạng hòn đảo ngữ S no more V

13. At no time + dạng hòn đảo ngữ: không khi nào, chẳng khi nào VD: I don’t think she loves me

14. Khổng lồ be not worth = there is no point in doing sth: ko đáng làm gì

15. To lớn be not worth doing sth = there is no point in doing sth: không đáng, vô ích làm gì VD: It’s not worth making him get up early

16. It seems that = it appears that = it is likely that =it look as if/ as though: trong khi rằng VD: It seems that he will come late

*

Thực hành các để ghi nhớ xuất sắc hơn các kết cấu câu

17. Although + clause = Despite + Noun/gerund

18. S + V + N = S + be + adj

19. S + be + adj = S + V + O

20. S + be accustomed to lớn + Ving = S + be used to +Ving /N

21. S + often + V = S + be used to lớn +Ving /N

22. This is the first time + S + have + PII = S + be + not used lớn + Ving/N

23. S + would prefer = S + would rather S + Past subjunctive (lối mong khẩn)

24. S + lượt thích sth/doing sth better than sth/doing sth = S + would rather + V + than + V = S + prefer sth/doing sth khổng lồ sth/doing sth...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Bày Bàn Thờ Treo Tường Và 5 Yếu Tố Giúp Bạn Rước Tài Đón Lộc

25. S + V + O = S + find + it (unreal objective) + adj + to lớn + V

26. It’s one’s duty to bởi sth = S + be + supposed to bởi sth

27. S + be + PII + to + V = S + be + supposed to bởi vì sth

28. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + be + PII

29. Imperative verb (mệnh lệnh) = S + should (not) + bởi sth

30. S + lượt thích sth = S + be + fond of + sth

Trên đây là 30 trong 69 cấu trúc viết lại câu thường dùng trong ngữ pháp tiếng Anh. Chúng ta tham khảo bài viết tiếp theo nhằm học thêm các kết cấu còn lại nhé.