CÁCH DÙNG EITHER NEITHER SO TOO

     

Các tự "so", "too", "either", "neither" tất cả cùng nghĩa hầu hết lại được sử dụng trong những ngữ cảnh khác biệt trong cả ngữ pháp và giao tiếp.

Bạn đang xem: Cách dùng either neither so too

*

Muốn có chứng từ TOEIC cấp tốc chóng? xem thêm ngay:KHÓA HỌC TOEIC CẤP TỐC

1. Too với So có nghĩa là “cũng vậy”

Khi kể lại một điều giống người đã nói trước, ta có thể dùng Too, So.

-“Too” đặt tại cuối câu, sau một vệt phẩy.

E.g: A. I can sing English songs.

B. I can sing English songs, too. (thực tế là I can, too)

Trong thực tế người ta thường được sử dụng động từ đặc biệt (động trường đoản cú khiếm khuyết, trợ cồn từ) để nói ngắn gọn thay bởi vì phải tái diễn cả câu.

-“So” đặt tại đầu câu, sau “So” phải mượn trợ rượu cồn từ phù hợp đi tức tốc sau nó cùng đứng ngay lập tức trước nhà ngữ.

So + V (đặc biệt)+ Subject.

E.g: A. I can sing English songs

B. So can I.

MẤT GỐC TIẾNG ANH? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+

2. Either và Neither tức là “cũng không”

Khi người đầu tiên nói một điều che định và bạn thứ nhị nói giống hệt như vậy, có thể dùng hai từ này.

-“Either” đặt ở cuối câu, sau một vết phẩy.

E.g: A. I’ m not good.

B. I’ m not good, either. (thực tế: I’ m not, either.)

-Neither đặt ở đầu câu, sau Neither là rượu cồn từ đặc biệt (động từ bỏ khiếm khuyết, trợ rượu cồn từ) rồi đến chủ từ. (chỗ này tương tự So)

Neither + V (đặc biệt)+ Subject.

Xem thêm:

Chú ý nhé: Sau Neither không có not, bạn cũng có thể nhớ Neither = not + either, bởi thế đã có neither thì không đề xuất not nữa.

E.g: A. I don’t play football.

B. Neither vì I.

Bạn bị mất gốc tiếng Anh sẽ lâu? chúng ta ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chuyên cần nhưng chưa hiệu quả? tìm hiểu thêm ngay những khóa học TOEIC nhằm luyện thi TOEIC một cách công dụng tại đây:

*

Bài tập về Much Many bao gồm đáp án

Bài 1: dùng too giỏi either nhằm điền vào nơi trống.

We often go swimming in the summer, và they........ He can speak English very well. I............................... Ha didn’t come to lớn the buổi tiệc ngọt last night, and Minh.... Mai will buy some oranges & pineapples. I............. They don’t want lớn go out tonight, và we.................. The pineapples aren’t ripe, và the bananas................ Hai is hungry và his friends...................................... Jane won’t come. Peter................................................. Minh had a medical check-up yesterday morning. We. She can’t swim and his brother......................................

Bài 2: sử dụng so tuyệt neither để điền vào khu vực trống.

I ate bread và eggs for breakfast. ....................IHanh doesn’t like pork, and.......................her aunt.Milk is good for your health. ......................fruit juice.I didn’t see her at the party last night. ....................we.These boys like playing soccer, and.......................those boys.My father won’t go to Ha Noi, and....................my mother.Manh can swim. ........................Ba.The spinach isn’t fresh. .......................the cabbages.You should drink a lot of milk, and........................your brother. I don’t know how to cook. .........................my sister.

Đáp án

Bài 1: sử dụng too xuất xắc either nhằm điền vào địa điểm trống.

1 - do, too;

2 - can, too;

3 - didn’t, either;

4 - will, too;

5 - don’t, either;

6- aren’t, either;

7 - are, too;

8 - won’t, either;

9 - did, too;

10 - can’t, either.

Bài 2: dùng so giỏi neither nhằm điền vào vị trí trống.

Xem thêm: 4 Trụ Cột Giáo Dục Của Unesco, Bốn Trụ Cột Là Triết Lý Giáo Dục Của Unesco

1 - so did;

2 - neither does;

3 - So is;

4 - Neither did;

5 - so do;

6 - neither will;

7 - So can;

8 - Neither are;

9 - so should;

10 - Neither does.

Qua các thông tin cơ mà anh ngữ Athena đã cung ứng ở bài viết trên dành cho các bạn trẻ vẫn luyện thi TOEIC và cần nhữngmẹo thi TOEIChiệu quả. Bạn cũng có thể sưu trung bình thêm các trường hợp cần sử dụng too/so, netheir/either trong các bài thi thử TOEIC với tài liệu toeic mà anh ngữ Athena cung ứng tại khóa đào tạo và huấn luyện TOEIC nhằm đạt công dụng tốt nhất lúc thi thật. Chúc chúng ta ôn thi thành công!