Các Bài Toán Tính Tuổi Lớp 4

     

Dạng 1: Cho biết hiệu số tuổi và tỉ số tuổi của A và B

Loại 1: Cho biết hiệu số tuổi của hai người

Cách giải

_Dùng sơ vật đoạn thẳng để biểu diễn hiệu và tỉ số tuổi của hai fan ở thời điểm đã cho.

Bạn đang xem: Các bài toán tính tuổi lớp 4

_Nhận xét: Hiệu số tuổi của hai người bằng hiệu số phần đều nhau trên sơ thiết bị đoạn thẳng.

_Tìm số tuổi ứng với một phần bằng nhau bên trên sơ đồ.

_Tìm số tuổi của mỗi người.

Ví dụ . Năm ni anh 17 tuổi và em 8 tuổi. Hỏi cách đó mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Lời giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai đồng đội không thay đổi theo thời gian nên theo đề bài xích ta bao gồm sơ đồ thể hiện tuổi anh cùng em khi tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội 4 lần tuổi em cho tới bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

Loại 2: Phải giải bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của hai người

Cách giải

_Trước hết, ta giải việc phụ để tìm hiệu số tuổi của nhị người.

_Sau đó giải như các loại 1.

Ví dụ: Cách trên đây 8 năm tuổi chị em gấp 7 lần tuổi con và tổng cộng tuổi của hai chị em con thời gian đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con ?

Lời giải:

Ta có sơ đồ biểu lộ tuổi người mẹ và tuổi con cách đây 8 năm: 

*

Tuổi con từ thời điểm cách đây 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai mẹ con không thay đổi theo thời gian nên ta có sơ đồ thể hiện tuổi bà mẹ và tuổi bé khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi nhỏ khi tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi con là: 24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian tự nay cho đến khi tuổi bà mẹ gấp gấp đôi tuổi nhỏ là: 24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Dạng 2: Cho biết tỉ số tuổi của hai bạn ở hai thời khắc khác nhau


Cách giải

Ta vẽ hai sơ thứ đoạn thẳng thể hiện mối tình dục về tuổi của hai tín đồ ở từng thời điểm, rồi phụ thuộc đó phân tích nhằm tìm ra lời giải.

Ví dụ: Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bằng tuổi em bây giờ thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Tìm kiếm tuổi em hiện tại nay.

Lời giải:

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu không đổi khác theo thời hạn nên ta gồm sơ vật dụng sau:

*

Tuổi em hiện nay là:

27 : 3 x 2 = 18 (tuổi)

Đáp số : 18 tuổi.

Xem thêm: Lịch Sử 9 Bài 9 Bài 9: Nhật Bản, Lý Thuyết Lịch Sử Lớp 9 Bài 9: Nhật Bản

Dạng 3: Cho biết tổng với hiệu số tuổi của nhị người

Ví dụ . Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng gấp đôi tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhì cô cháu là 18 tuổi cùng hiệu số tuổi của hau cô con cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Lời giải: Ta tất cả sơ đồ dùng sau:

*

Nhìn vào sơ vật ta thấy cô hơn con cháu 18 tuổi. 

Ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:

*

Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)


Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số: Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

Dạng 4: Các việc tính tuổi với các số thập phân

Cách giải

Trước hết, bắt buộc dẫn dắt để đưa bài toán về tính tuổi với những số trường đoản cú nhiên, kế tiếp ta vận dụng các cách thức đã trình diễn ở trên nhằm giải.

Ví dụ . Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông cấp 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi cháu hiện nay.

Lời giải: 

Coi tuổi cháu bây giờ là một trong những phần thì tuổi ông hiện thời là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 năm kia là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm trước ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của nhị ông con cháu không thay đổi theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu bây giờ bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi cháu 10 năm trước)

Ta có sơ thiết bị sau:

*

Tuổi cháu bây chừ là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số: ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi. 

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài toán 1: Hiện nay, tổng cộng tuổi của hai anh em bằng 15 tuổi. Đến lúc tuổi em bởi tuổi anh thì tuổi anh bằng 32 tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mọi cá nhân hiện nay. 

Lời giải:

Vì hiệu số tuổi của hai người không chuyển đổi theo thời hạn nên ta tất cả sơ thiết bị sau:

*

Tuổi em hiện thời là: 15 : (2 + 1) = 5 (tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là: 15 - 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: anh 10 tuổi với em 5 tuổi.

Bài toán 2: Tuổi trung bình của 11 cầu thủ trong một đội bóng đá đang tranh tài trên sảnh là 22 tuổi. Còn nếu không tính team trưởng thì tuổi vừa đủ của 10 cầu thủ sót lại là 21,5 tuổi. Hỏi team trưởng rộng tuổi mức độ vừa phải của toàn đội là bao nhiêu ?

Lời giải:

Tổng số tuổi của tất cả đội là:

22 x 11 = 242 (tuổi)

Tổng số tuổi của cả đội không nói đội trưởng là:

21,5 x 10 = 215 (tuổi)

Tuổi của nhóm trưởng là:

242 – 215 = 27 (tuổi)

Tuổi nhóm trưởng hơn tuổi trung bình của tất cả đội là:

27 – 22 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi.

Xem thêm: Vì Sao Cuộc Khởi Nghĩa Yên Thế (1884, Khởi Nghĩa Yên Thế

Bài toán 3. Hiện nay tuổi cha hơn 5 lần tuổi bé và 3 tuổi. Đến lúc tuổi con bằng tuổi bố hiện thời thì tổng số tuổi của hai cha con bởi 79 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mọi người hiện nay.

Lời giải:

Vì hiệu số tuổi của hai fan không biến đổi theo thời gian nên ta tất cả sơ thứ sau: