BỘI VÀ ƯỚC CỦA MỘT SỐ NGUYÊN

     
Xem giải thuật sách "Kết nối tri thức với cuộc sống"
*
Bài 17. Phép chia hết. Ước cùng bội của một số trong những nguyên
Xem lời giải sách "Chân trời sáng sủa tạo"
*
Bài 9. Ước với bội
lý thuyết Bội và cầu của một vài nguyên

Cho a, b là phần lớn số nguyên, b ≠ 0. Nếu bao gồm số nguyên q làm thế nào để cho a = bq thì ta nói a phân chia hết cho b

Xem chi tiết


Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 96 Toán 6 Tập 1. Viết các số 6, -6 các kết quả của nhì số nguyên.

Bạn đang xem: Bội và ước của một số nguyên

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc Bài 13 trang 97 SGK Toán 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 13 trang 97 Toán 6 Tập 1. A) Tìm ba bội của -5;

Xem giải thuật


bài xích 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 101 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm năm bội của: 3; -3.

Xem giải thuật


bài 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 102 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Xem thêm: Tập Làm Văn Lớp 5 Trang 53 Lập Chương Trình Hoạt Động Lớp 5, Tập Làm Văn Lớp 5 Tuần 23

Xem giải thuật


bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 103 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. đến hai tập đúng theo số A = 2; 3; 4; 5; 6, B = 21; 22; 23.

Xem thêm: Lời Chúc Ngày Rằm Tháng 7 Cô Hồn May Mắn Hay, Ý Nghĩa, Lời Chúc Tháng 7 Cô Hồn May Mắn Hay, Ý Nghĩa

Xem lời giải


bài 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài bác 104 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Kiếm tìm số nguyên x, biết:

Xem giải mã


bài xích 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài xích 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem lời giải


bài 106 trang 97 sgk toán 6 tập 1

Giải bài bác 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1. Gồm hai số nguyên a, b khác biệt nào mà

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 2 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 3 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải thuật


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 5 - bài bác 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 6 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 7 - bài 13 - Chương 2 - Đại số 6

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 7 - bài xích 13 - Chương 2 - Đại số 6

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép soulcake.vn giữ hộ các thông tin đến bạn để nhận ra các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.