BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 TẬP 1

     

2. Khối lớp cha xếp thành 16 hàng, từng hàng có 11 học tập sinh. Khối lớp tứ xếp thành 14 hàng, từng hàng tất cả 11 học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập toán lớp 4 tập 1Xem thêm: Tứ Đức Của Phụ Nữ Xưa, Phẩm Chất Người Phụ Nữ Việt Nam Xưa Và Nay (16/10

Hỏi nhị khối có toàn bộ bao nhiêu học viên xếp hàng? (giải bởi hai cách)

3. Tìm kiếm x:

a) x : 11 = 35

b) x : 11 = 87

4. Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

a) muốn nhân nhẩm một số có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng rồi viết tổng vào thân hai số vẫn cho

 

b)Muốn nhân nhẩm một vài có nhị chữ số cùng với 11 ta đem chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng đơn vị, trường hợp tổng tra cứu được bé thêm hơn 10 thì viết tổng vào thân hai số của số đã cho

 

c) mong muốn nhan nhẩm một trong những có hai chữ số cùng với 11 ta đem chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đối chọi vị, trường hợp tổng tìm kiếm được lớn hơn hoặc bởi 10 thì viết tổng vào giữa hai số của số sẽ cho

 

Bài giải:

1.

43 × 11 = 473 86 × 11 = 946 73 × 11 = 803

2.

Xem thêm: Sro 2Job Và 3Job Là Gì

Tóm tắt:

*

Cách 1:

Bài giải

Khối lớp ba có số học sinh là:

16 11 = 176 (học sinh)

Khối lớp Bốn bao gồm số học sinh là:

14 11 = 154 (học sinh)

Cả hai khối tất cả số học sinh là:

176 + 154 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học tập sinh

Cách 2:

Bài giải

Số sản phẩm của hai khối là:

16 + 14 = 30 (hàng)

Tổng số học viên của nhị khối là:

11 30 = 330 (học sinh)

Đáp số: 330 học sinh

3.

a) x : 11 = 35

x = 35 × 11

x = 385

b) x : 11 = 87

x = 87 × 11

x = 957

4. 

a) muốn nhân nhẩm một vài có nhị chữ số cùng với 11 ta mang chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng đơn vị chức năng rồi viết tổng vào thân hai số sẽ cho

 S

b)Muốn nhân nhẩm một vài có hai chữ số với 11 ta lấy chữ số hàng chục cộng với chữ số hàng đối chọi vị, nếu tổng kiếm tìm được bé nhiều hơn 10 thì viết tổng vào thân hai số của số vẫn cho

 Đ

c) ao ước nhan nhẩm một số có nhị chữ số cùng với 11 ta mang chữ số hàng chục cộng cùng với chữ số hàng 1-1 vị, giả dụ tổng kiếm được lớn rộng hoặc bởi 10 thì viết tổng vào thân hai số của số đang cho

kimsa88
cf68