Bài tập công của lực điện có đáp án

     

Bài viết trình diễn lý thuyết, phương pháp giải các dạng bài xích tập với những bài bác tập tất cả đáp án, giúp cho bạn hiểu sâu kiến thức và kỹ năng công của lực điện, điện cố gắng và hiệu điện thế.

Bạn đang xem: Bài tập công của lực điện có đáp án


LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ.

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công của lực điện trường:

* Đặc điểm:  Công của lực điện công dụng lên tác dụng lên một năng lượng điện không phụ thuộc vào dạng quỹ đạo nhưng chỉ phụ thuộc vào vào điểm đầu với điểm cuối của quỹ đạo (vì lực điện trường là lực thế).

* Biểu thức: AMN = qEd

Trong đó, d là hình chiếu của tiến trình lên phương của con đường sức điện.

Chú ý:

 - d > 0 khi hình chiếu thuộc chiều con đường sức.

 - d

2. Liên hệ giữa công của lực điện cùng hiệu thế năng của điện tích

AMN = WM - WN

3. Điện thế. Hiệu điện thế

- Ñieän theá taïi moät ñieåm M vào ñieän tröôøng laø ñaïi löôïng ñaëc tröng đến ñieän tröôøng veà phöông dieän taïo ra theá naêng khi ñaët taïi ñoù moät ñieän tích q. 

Công thức: VM = (fracA_Minfty q)

- Hiệu điện ráng giữa 2 điểm trong năng lượng điện trường là đại lượng đặc trưng cho kĩ năng thực hiện tại công của điện trường khi có 1 điện tích dịch rời giữa 2 điểm đó.

UMN = VM – toàn nước = (fracA_MNq)

 Chú ý:

- Điện thế, hiệu năng lượng điện thế là 1 đại lượng vô hướng có mức giá trị dương hoặc âm;

- Hiệu điện núm giữa hai điểm M, N trong điện trường có mức giá trị xác định còn điện vậy tại một điểm trong điện trường có giá trị nhờ vào vào địa điểm ta chọn làm nơi bắt đầu điện thế.

- Trong năng lượng điện trường, véctơ cường độ điện trường được đặt theo hướng từ nơi tất cả điện cầm cao sang nơi tất cả điện nạm thấp;

4. Tương tác giữa cường độ điện trường với hiệu điện thế

E = (fracUd)

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP

Dạng 1: Tính công của những lực khi năng lượng điện di chuyển

Phương pháp: sử dụng các công thức sau

1. AMN = qEd

Chú ý:

 - d >0 khi hình chiếu thuộc chiều con đường sức.


 - d

2. AMN = WtM - WtN = WđN - WđM

3. AMN = UMN .q = (VM – đất nước hình chữ s ).q

Chú ý: vệt của công phụ thuộc vào vết của q và U và góc hợp bởi vì chiều chuyển dịch và chiều mặt đường sức.

Dạng 2: Tìm điện vắt và hiệu điện thế

Phương pháp: sử dụng những công thức sau

1. Cách làm tính điện cố gắng : VM = (fracA_Minfty q)

Chú ý : người ta luôn chọn mốc điện cầm cố tại khía cạnh đất với ở cực kì ( bởi 0 )

2. Công thức hiệu năng lượng điện thế: (U_MN=fracA_MNq) = VM – việt nam

3. Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường cùng hiệu điện chũm trong điện trường phần lớn E = (fracUd)

Chú ý: Trong điện trường, vector độ mạnh điện trường được đặt theo hướng từ nơi bao gồm điện vắt cao sang nơi gồm điện nuốm thấp;

C. BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Một e di chuyển một đoạn 0,6 cm từ điểm M tới điểm N dọc theo một đường sức điện của một điện trường đa số thì lực điện sinh công 9,6.10-18J

 a Tính độ mạnh điện ngôi trường E

 b. Tính công mà lại lực điện xuất hiện khi e dịch chuyển tiếp 0,4 cm từ điểm N đến điểm P theo phương và chiều nói trên?


 c Tính hiệu điện vậy UMN; UNP

 d. Tính gia tốc của e khi nó tới p Biết tốc độ của e trên M bằng không.

Xem thêm: Điểm Tiến Bộ Luật Tiến Bộ Nhất Trong Lịch Sử Phong Kiến Việt Nam Là:

ĐS: a) 104V/m; b) 6,4.10-18 J ; c) UMN = -60V, UNP = -40V ; d) 5,9.106m/s

Bài 2: cha điểm A, B, C chế tác thành một tam giác vuông trên C;

AC = 4cm, BC = 3cm và nằm trong một điện trường đều.

Vecto cường độ điện (vecE) trường tuy nhiên song AC,

hướng trường đoản cú A mang lại C và gồm độ phệ E = 5000V/m. Hãy tính:

 a) UAC, UCB,UAB.

 b) Công của điện trường khi e di chuyển từ A mang đến B với trên

đường gãy ACB. So sánh và phân tích và lý giải kết quả.

*

ĐS: a) UAC = 200V; UBC = 0; UAB = 200V. B) (A_AB=A_ACB=-3,2.10^-17J)

Bài 3: ABC là 1 trong những tam giác vuông góc trên A được đặt trong điện trường đầy đủ (vecE) .Biết (alpha =widehatABC=60^0,ABvecE.BC=6cm,U_BC=120V)

 a). Tra cứu UAC,UBA với độ mập (vecE) .

 b). Đặt thêm sinh sống C một điện tích q = 9.10-10 C.Tính độ mạnh điện trường tổng phù hợp tại A.

*

GIẢI

a. (Delta ABC) là ½ tam giác đều, vậy nếu BC = 6cm.

Suy ra: bố = 3cm với AC = (frac6sqrt32=3sqrt3)

UBA = UBC = 120V, UAC = 0


E = (fracUd=fracU_BABA=4000V/m).

b. (overrightarrowE_A=overrightarrowE_C+vecERightarrow E_A=sqrtE_C^2+E^2=5000V/m)

Bài 4: Hai bản kim nhiều loại phẳng tuy nhiên song mang điện tích trái lốt đặt bí quyết nhau 2cm. Cường độ điện trường thân hai bạn dạng là E = 3000V/m. Sát bạn dạng mang năng lượng điện dương, ta đặt một hạt mang điện dương có khối lượng m = 4,5.10-6 g và gồm điện tích q = 1,5.10-2 C.tính

 a) Công của lực năng lượng điện trường khi hạt mang điện hoạt động từ bản dương sang bản âm.

Xem thêm: Rất Mềm Cũng Rất Ngọt

 b) vận tốc của hạt mang điện lúc nó đập vào bạn dạng âm.

ĐS: a) A = 0,9J; b) v2 = 2.104m/s

Tải về

Luyện bài bác tập trắc nghiệm môn trang bị lý lớp 11 - coi ngay