Bài 9 Sgk Toán 7 Tập 2 Trang 59

     

Để tập bơi lội nâng dần khoảng tầm cách, hằng ngày bạn Nam xuất phát điểm từ M, ngày trước tiên bạn bơi lội đến A, ngày thứ hai bạn bơi đến B, ngày thứ ba bạn tập bơi đến C, ...(hình 12).Hỏi rằng các bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đặt ra hay ko (ngày hôm sau có bơi xa rộng ngày ngày hôm trước hay không)? bởi sao?

kimsa88
cf68