Bài 80 trang 33 sgk toán 8 tập 1

  -  

(eginarrayl6x^3 - 7x^2 - x + 2\ = 6x^3 + 3x^2 - 10x^2 - 5x + 4x + 2\ = 3x^2left( 2x + 1 ight) - 5xleft( 2x + 1 ight) + 2left( 2x + 1 ight)\ = left( 2x + 1 ight)left( 3x^2 - 5x + 2 ight)endarray)

Khi đó:

(eginarraylleft( 6x^3 - 7x^2 - x + 2 ight):left( 2x + 1 ight)\ = left( 2x + 1 ight)left( 3x^2 - 5x + 2 ight):left( 2x + 1 ight)\ = 3x^2 - 5x + 2endarray)


LG b.

Bạn đang xem: Bài 80 trang 33 sgk toán 8 tập 1

(left( x^4 - x^3 + x^2 + 3x ight):left( x^2 - 2x + 3 ight)) ;

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc chia đa thức một biến đổi đã chuẩn bị xếp.

Lời giải bỏ ra tiết:

*

Vậy ((x^4;- m x^3; + m x^2; + m 3x) m : m (x^2;- m 2x m + m 3) m = m x^2; + m x)

Cách 2:

Phân tích (x^4 – x^3 + x^2 + 3x) thành nhân tử tất cả chứa (x^2 + x)

Ta có:

(eginarraylx^4 - x^3 + x^2 + 3x\ = x^4 + x^3 - 2x^3 - 2x^2 + 3x^2 + 3x\ = x^2left( x^2 + x ight) - 2xleft( x^2 + x ight) + 3left( x^2 + x ight)\ = left( x^2 + x ight)left( x^2 - 2x + 3 ight)endarray)

Nên:

(eginarraylleft( x^4 - x^3 + x^2 + 3x ight):left( x^2 + x ight)\ = left( x^2 + x ight)left( x^2 - 2x + 3 ight):left( x^2 + x ight)\ = x^2 - 2x + 3endarray)


LG c.

Xem thêm: Giáo Án Âm Nhạc Lớp 7 Cv5512 Mới Nhất 2021, Giáo Án Âm Nhạc Lớp 7

(left( x^2 - y^2 + 6x + 9 ight):left( x + y + 3 ight)) .

Phương pháp giải:

Áp dụng phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm với hằng đẳng thức.

Xem thêm: Top Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Người Lớn Tuổi "Ấn Tượng, Sâu Sắc"

Lời giải bỏ ra tiết:

(left( x^2 - y^2 + 6x + 9 ight):left( x + y + 3 ight))

=(left( x^2 + 6x + 9 - y^2 ight):left( x + y + 3 ight))

=(left< left( x^2 + 2x.3 + 3^2 ight) - y^2 ight>:left( x + y + 3 ight))

=(left< left( x + 3 ight)^2 - y^2 ight>:left( x + y + 3 ight))

=(left( x + 3 - y ight)left( x + 3 + y ight):left( x + y + 3 ight))

= (x + 3 - y)

= (x - y + 3)

soulcake.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 182 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ xem OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp soulcake.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn chúng ta đã áp dụng soulcake.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy quăng quật
Liên hệ chính sách
*

*
*

*
*

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép soulcake.vn gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.