Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1

     

(3.(2x^2 + x - 6) = 6x^2 + 3x - 18 \ (2x - 3).(3x + 6) = 6x^2 + 12x - 9x - 18 = 6x^2 + 3x - 18 \ Rightarrow 3.(2x^2 + x - 6) = (2x - 3).(3x + 6) \ Rightarrow dfrac32x - 3 = dfrac3x + 62x^2 + x - 6)

b) Ta có:

(2.(x^3 + 7x^2 + 12x) = 2x^3 + 14x^2 + 24x\ (2x^2 + 6x)(x + 4) = 2x^3 + 8x^2 + 6x^2 + 24x = 2x^3 + 14x^2 + 24x\ Rightarrow 2.(x^3 + 7x^2 + 12x) = (2x^2 + 6x)(x + 4)\ Rightarrow dfrac2x + 4 = dfrac2x^2 + 6xx^3 + 7x^2 + 12x)

Lưu ý: xung quanh cách giải trên chúng ta cũng có thể chứng minh hai phân thức bởi nhau bằng phương pháp thu gọn phân thức.
Bạn đang xem: Bài 57 trang 61 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài tập B. Bài tập khác • Giải bài bác 57 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ mỗi cặp... • Giải bài 58 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 thực hiện các phép... • Giải bài xích 59 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 a) đến biểu... • Giải bài xích 60 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến biểu... • Giải bài 61 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 tìm kiếm điều kiện... • Giải bài 62 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm giá trị... • Giải bài xích 63 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Viết từng phân thức sau... • Giải bài bác 64 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm cực hiếm của phân...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều - Hình học tập 8
bài xích trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
B. Bài xích tập
• Giải bài 57 trang 61 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 58 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 59 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 60 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 61 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 62 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 63 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 64 trang 62 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7


Xem thêm: - Tìm Hiểu Về Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Khí

Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách In Hai Mặt Trong Excel 2003, Please Wait

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12