Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

     

(eqalign& ,,left( 2 + xy ight)^2 = 2^2 + 2.2.xy + left( xy ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = 4 + 4xy + x^2y^2 cr )


LG b

(eqalign& ,,left( 5 - 3x ight)^2 cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để triển khai biểu thức đó.

Bạn đang xem: Bài 33 trang 16 sgk toán 8 tập 1

(left( A - B ight)^2 = A^2 - 2AB + B^2)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,left( 5 - 3x ight)^2 = 5^2 - 2.5.3x + left( 3x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,; = 25 - 30x + 9x^2 cr )


LG c

(eqalign& ,,(5 - x^2)(5 + x^2) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để triển khai biểu thức đó.

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,(5 - x^2)(5 + x^2) = 5^2 - (x^2)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;;; = 25 - x^4 cr )


LG d

(eqalign& ,,left( 5x - 1 ight)^3 cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức kỷ niệm để khai triển biểu thức đó.

Xem thêm: Mệnh Thủy Hợp Với Cây Gì - Mệnh Thủy Hợp Cây Cảnh Gì

(left( A - B ight)^3 = A^3 - 3A^2B + 3AB^2 - B^3)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& ,,left( 5x - 1 ight)^3 = left( 5x ight)^3 - 3.left( 5x ight)^2.1 + 3.5x.1^2 - 1^3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;= 125x^3 - 75x^2 + 15x - 1 cr )


LG e

(eqalign& ,,left( 2x - y ight)(4x^2 + 2xy + y^2) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ để triển khai biểu thức đó.

(A^3 - B^3 = left( A - B ight)(A^2 + AB + B^2))

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& left( 2x - y ight)(4x^2 + 2xy + y^2) cr & = left( 2x - y ight)left< left( 2x ight)^2 + 2x.y + y^2 ight> cr & = left( 2x ight)^3 - y^3 = 8x^3 - y^3 cr )


LG f

(eqalign& ,,left( x + 3 ight)(x^2 - 3x + 9) cr )

Phương pháp giải:

Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để khai triển biểu thức đó.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Cam Làm Từ Bột Gì, Cách Làm Bánh Cam

(A^3 + B^3 = left( A + B ight)(A^2 - AB + B^2))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,,,left( x + 3 ight)(x^2 - 3x + 9) cr & = left( x + 3 ight)(x^2 - x.3 + 3^2) cr & = x^3 + 3^3 = x^3 + 27 cr )

soulcake.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp soulcake.vn


Cảm ơn chúng ta đã áp dụng soulcake.vn. Đội ngũ thầy giáo cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép soulcake.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay tương tự như tài liệu miễn phí.