BÀI 3 NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ

     
Trả lời thắc mắc 1 bài bác 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài xích 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Với a và b là nhì số bất kì, thức hiện tại phép tính (a + b)(a + b).

Bạn đang xem: Bài 3 những hằng đẳng thức đáng nhớ

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 2 bài 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 3 trang 9 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (1) bằng lời.

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 3 bài bác 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tính 2 (với a, b là những số tùy ý).

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 4 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Phát biểu hằng đẳng thức (2) bởi lời.

Xem thêm:
Âm Lịch Ngày 15 Tháng 1 Năm 2022 Là Ngày Bao Nhiêu Âm Ngày 15 Tháng 1 Năm 2022

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 5 bài 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 5 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Triển khai phép tính (a+b)(a-b) (với a, b là những số tùy ý).

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 6 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 6 bài xích 3 trang 10 SGK Toán 8 Tập 1. Tuyên bố hằng đẳng thức (3) bằng lời.

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 7 bài xích 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời câu hỏi 7 bài xích 3 trang 11 SGK Toán 8 Tập 1. Ai đúng, ai không đúng ?

Xem lời giải


bài 16 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 16 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Viết các biểu thức sau dưới

Xem lời giải


bài 17 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 17 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Chứng tỏ rằng:

Xem giải thuật


bài 18 trang 11 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 18 trang 11 SGK Toán 8 tập 1. Hãy search cách giúp cho bạn An khôi phục lại đa số hằng đẳng thức

Xem giải thuật


bài 19 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 19 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Đố: Tính diện tích phần hình còn lại mà không phải đo.

Xem thêm: Bài Thơ: Đêm Nay Bác Ko Ngủ, Bài Thơ: Đêm Nay Bác Không Ngủ

Xem giải thuật


Bài trăng tròn trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 20 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Thừa nhận xét sự đúng, không nên của công dụng sau:

Xem lời giải


bài xích 21 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 21 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Viết các đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng

Xem giải mã


bài 24 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 24 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính quý giá của biểu thức

Xem giải thuật


bài bác 25 trang 12 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 25 trang 12 SGK Toán 8 tập 1. Tính: a) (a + b + c)2; b) (a + b – c)2;

Xem giải thuật


Đề khám nghiệm 15 phút -Đề hàng đầu - bài bác 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề soát sổ 15 phút -Đề số 1 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài xích 3 - Chương 1 - Đại số 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài 3 - Chương 1 - Đại số 8

Xem lời giải


*
*

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép soulcake.vn nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.