Bài 2 trang 88 sgk toán 10

     

Ta có: (left{ eginarraylx^2 ge 0\sqrt x + 8 ge 0endarray ight.) ( Rightarrow x^2 + sqrt x + 8 ge 0 > -3)

( Rightarrow x^2 + sqrt x + 8 > - 3,forall x ge - 8 )

Vậy bất phương trình (x^2 + sqrt x + 8 le - 3) vô nghiệm.
Bạn đang xem: Bài 2 trang 88 sgk toán 10

LG b

(sqrt1+2(x-3)^2+sqrt5-4x+x^2 dfrac32)

( Rightarrow ) BPT (sqrt 1 + 2left( x - 3 ight)^2 + sqrt 5 - 4x + x^2 1.)

Lời giải đưa ra tiết:

(sqrt1+x^2-sqrt7+x^2> 1)

Vì (1 1) vô nghiệm.

soulcake.vn*
Bình luận
*
phân chia sẻ

Bài tiếp theo
*Xem thêm: Chào Mừng Cô Và Các Bạn Đến Với Bài Thuyết Trình Của Nhóm 4 Chúng Em
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp soulcake.vn

Xem thêm: Tải Game Avatar Auto Trả Lời Cô Giáo Tiếng Anh Việt Pro, Tải Avatar 258 Auto Anh Việt Pro V2


Cảm ơn bạn đã áp dụng soulcake.vn. Đội ngũ gia sư cần cải thiện điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?