NHẬN DIỆN NHỮNG ÂM MƯU, THỦ ĐOẠN CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH NHẰM CHỐNG PHÁ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TA HIỆN NAY

     

- Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, các thế lực thù địch, phản cồn càng ra sức, ráo riết phòng phá toàn vẹn trên toàn bộ các lĩnh vực, trong những số ấy có đạo đức. Thừa nhận diện âm mưu, thủ đoạn kháng phá Đảng trên lĩnh vực đạo đức, qua đó nêu ra một vài giải pháp nâng tầm đấu tranh phòng dự phòng có kết quả là sự việc có ý nghĩa quan trọng.

Bạn đang xem: Nhận diện những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của đảng ta hiện nay

*

“Diễn phát triển thành hòa bình” của các thế lực thù địch, độc nhất vô nhị là trong tình hình hiện thời diễn ra rất là phức tạp, vẫn là một trong những nguy cơ mà Đảng ta đang chỉ ra. Âm mưu, mánh lới của chúng triển khai ở toàn bộ các nghành nghề dịch vụ của đời sống xã hội, trong lĩnh vực đạo đức cũng vậy, đặc thù cũng rất là tinh vi, xảo quyệt với nguy hiểm.Có thể nhận diện âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảngtrong nghành nghề dịch vụ đạo đức, lối sống nghỉ ngơi cán bộ, đảng viêntrước thềm Đại hội XIII của Đảngtrên một vài nội dung sau đây:

Thứ nhất, những thế lực thù địch bằng nhiều mánh khoé ra sứcphá hoại căn cơ tư tưởng đạo đức của Đảng.

Nền tảng tư tưởng đạo đức của Đảng là hệ tư tưởng, thực chất cách mạng và phương châm lý tưởng của Đảng. Trong Dự thảo những văn khiếu nại trình Đại hội XIII của Đảng vẫn chỉ rõ: “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh;… kiên định mục tiêu tự do dân tộc và công ty nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quy trình cách mạng Việt Nam”(1).

Chính vày vậy, các thế lực thù địch tập trung xuyên tạc, chống phá. Bọn chúng xuyên tạc, từ chối chủ nghĩa Mác - Lênin, bốn tưởng hồ Chí Minh; bản chất cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng ta, nhận định rằng Đảng ko vì tác dụng của nhân dân, cho nên vì thế cán bộ, đảng viên mới suy thoái và phá sản vềđạo đức, lối sống, tham ô, tham nhũng, nhũng nhiễu nhân dân.Qua đó, vẫn chệch phương phía và kim chỉ nam lý tưởng chiến đấu, phai nhạt bạn dạng chất ách thống trị công nhân, trượt sang chính trị tư sản. Thực tế đó là phá bỏ gốc rễ đạo đức cách mạng của Đảng.

Cần khẳng định rõ nền tảng đạo đức của Đảnglà hệ tứ tưởng, bản chất, kim chỉ nam lý tưởng của Đảng.Sau thắng lợi của bí quyết mạng tháng Tám 1945, quần chúng. # ta giành được chính quyền, Đảng ta vươn lên là Đảng ráng quyền, là đội đón đầu của ách thống trị công nhân, đại biểu trung thành với chủ cho lợi ích của thống trị công nhân, nhân dân lao đụng và toàn cục dân tộc, với mục đích duy tốt nhất là kéo dài độc lập, thoải mái của Tổ quốc, giải phóng nhân dân khỏi gần như áp bức, bóc lột, xây dựng cuộc sống mới nóng no, hạnh phúc. Đó là đạo đức của Đảng ta.

Chủ tịch hồ Chí Minhđã chỉ rõ:“Ngoài tác dụng của ách thống trị công nhân với nhân dân lao động, Đảng ta không có ích ích gì khác”(2).Là một Đảng chân bao gồm cách mạng,Đảngtrung thành tuyệt đối hoàn hảo với tiện ích của thống trị công nhân, của toàn bộ dân tộc cùng nhân dân Việt Nam.Điều đóvừa thể hiện thâm thúy giá trị giải thích và thực tế về công tác xây dựng Đảng;vừa biểu đạt một cách đúng mực và thuần thục tính giai cấp, tính tiền phong, trí tuệ và đạo đức trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời,đó cònlà tư tưởng chỉ đạo để Đảng ta và mỗi cán bộ, đảng viên hành động đúng tôn chỉ, mục tiêu của Đảng, tạo cho Đảng ta thực thụ là team tiên phong,gắn bó mật thiết với nhân dân, một lòng, một dạ ship hàng giai cấp, ship hàng nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Đó là quý giá đạo đức của Đảng ta.

Thứ hai, cácthế lực thù địch đã khuếch trương đầy đủ hạn chế, khuyết điểm trong máy bộ Đảng, công ty nước tạo nên một bộ phận cán bộ, đảng viên dao động, thiếu tin tưởng, tha hóa vềđạo đức, lối sống.

Chúngtìm mọi cách để cổ súy một số cán bộ, đảng viên nhìn nhận và đánh giá đạo đức phương pháp mạng, lối sống thôn hội nhà nghĩa không đúng lệch, chỉ thấy tiêu cực, khía cạnh xấu, ko thấy những giá trị đạo đức, lối sống tốt đẹp của dân tộc, của cách mạng. Qua đó, làm mất dần dòng tốt, loại tiến bộ, làm tăng cao cái xấu, loại lạc hậu, làm trầm lắng quá trình cải tiến và phát triển dẫn đến sự yếu kém, hư hỏng, thoái hóa, đổi mới chất của chính bạn dạng thân con fan và tổ chứcvề đạo đức, lối sống.Do suy thoái cho nên, phần đa cán bộ, đảng viên nàyđổ lỗi mang đến đạo đức, lối sống truyền thống lịch sử của dân tộc.

Thứ ba,các quyền năng thù địch cổ súy,du nhập lối sống tư sảnvào một phần tử cán bộ, đảng viênlàm đến họ suy giảm vềđạo đức, lối sống.

Các quyền lực thù địch ra sức cổ súy, gia nhập lốisống buông thả, hổ ngươi học tập, phấn đấu, rèn luyệnvào một bộ phận cán bộ, đảng viên, độc nhất là những người có chức, gồm quyền.Qua đó, làm cho chohọtha hóa;có cán bộ, đảng viên“sa vào nhà nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, chi phí tài, kèn cựa địa vị, viên bộ, tham nhũng, lãng phí, tùytiện, vô nguyên tắc”(3). đông đảo cán bộ, đảng viênnhư vậythườngngại rèn luyện, phấn đấu, lười suy nghĩ, lười học tập tập;luôn tìm phương pháp đểhình thành “cơ chế ngầm”, “cánh hẩu”, bảo vệ, bao chekhuyết điểmcho nhau, trù dập những người dân thẳng thắn đấu tranh phê bình,nhữngngười bảo vệ công bằng, bình đẳng, đảm bảo sự nghiệp và lý tưởng phương pháp mạng.Họ du nhập, sống theo lối sống bốn sản, khinh thường lẽ phải, đạo lý; bắt chước, học đòi coi đó như là “mốt thời thượng”.Những điều đó đã dẫn đếnsuy thoái đạo đức, lối sinh sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thứ tư,các quyền lực thù địchthúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” vào nội bộ làm tha hóa đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Từ chỗ“tự diễn biến”, “tự đưa hóa” trong nội bộ làm suy giảm đạo đức, lối sống của một thành phần cán bộ, đảng viên dẫn cho nhữngvi phạm kỷ điều khoản cơ quan, cao hơn nữa là vi phi pháp luật trong phòng nước; cổ súy lối sống thực dụng; khuyến khích có tác dụng trái quan tiền điểm, con đường lối của Đảng; tận dụng những hạn chế, yếu điểm trong cỗ máy để xuyên tạc, kích động...

Thứ năm,các quyền năng thù địch thúc đẩysuy thoái về tư tưởng chính trị làm cho suy thoái về đạo đức, lối sinh sống của cán bộ, đảng viên nghiêm trọng hơn.

Xem thêm: Bao Nhiêu Tháng Thì Cho Bé Ăn Dặm Lúc Mấy Tháng Tuổi? Ăn Dặm Có Lợi Ích Gì?

Hội nghịTrung ương 4khóa XI dấn định: “Một thành phần không nhỏ tuổi cán bộ, đảng viên, trong đó có hầu như đảng viên giữ địa chỉ lãnh đạo, quản lí lý, nhắc cả một số trong những cán cỗ cao cấp, suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những bộc lộ khác nhau về sự việc phai nhạt lý tưởng, sa vào công ty nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, đuổi theo danh lợi, chi phí tài, kèn cựa địa vị, viên bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc”(4). Đây là cường độ rất nguy hại củasuy thoáivềđạo đức, lối sốngcủa một thành phần không nhỏ tuổi cán bộ, đảng viênhiện nay.Vì vậy, các thế lực cừu địch ra sứcthúc đẩysuy thoái về tứ tưởng thiết yếu trịlàm cho suy thoái và phá sản về đạo đức, lối sốngcủa cán bộ, đảng viên nặng hơn.

Thứsáu,các quyền lực thù địch bóp méo, xuyên tạccác mối quan hệ giữa Đảng cùng với nhân dân,với quân đội để làm suy thoáicác quan liêu hệđạo đức của cán bộ, đảng viên.

Mục đích của chúng nhằm xóa bỏ vai trò chỉ huy của Đảng với làng hội vàthủ tiêu sự chỉ huy của Đảng đối với Quân đội quần chúng. # Việt Nam. Những thế lực thù địch xuyên tạc mối quan hệ trong nội cỗ quân đội, rằng quan hệ cấp cho trên - cấp cho dưới, cán cỗ - đồng chí đã “không còn như trước nữa, vì chưng mức sống sẽ quá chênh lệch”, rằng cán bộ, sĩ quan tiền “chỉ biết lo cho bạn dạng thân”; bọn chúng triệt để tận dụng khuyết điểm, hạn chế, rất nhiều hiện tượng xấu đi ở một số trong những ít cán bộ, chiến sỹ để xuyên tạc mối quan hệ máu giết quân - dân; rêu rao “quân đội không còn gần gũi, gắn bó với quần chúng. # nữa”; đang “không tiến hành đúng” nhiệm vụ bảo đảm an toàn nhân dân, “chỉ lo đảm bảo an toàn Đảng, công ty nước”. Các thế lực thù địch cố tình làm biến đổi dạng, méo mó bản chất các quan hệ của quân đội. Đây là một trong những điểm chủ chốt để cổ súy cho suy thoái đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Nhằmchia rẽ Đảng với quân đội,các gia thế thù địch cố ý cắt xén nội hàm phẩm chất trung thành của quân đội ta, trái lập sự trung thành với Đảng, với nhân dân cùng dân tộc.Chúng chỉ dẫn luận điệu: Quân team “không cần phụ thuộc hệ tứ tưởng nào”, “không đề nghị đặt sau sự lãnh đạo của đảng bao gồm trị nào”, bên cạnh đó xuyên tạc, bóp méo những giá trị đạo đức biện pháp mạng với mục đích gây “nhiễu loạn” về nhấn thức dẫn mang lại tha hóa về tứ duy, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Những âm mưu, mánh lới nêu trên của các thế lực thù địch tạo thành những mối nguy khốn khôn lường, đồng thời khiến cho cho họ gặp nhiều trở ngại trong vượt trình phân biệt và đưa ra các chiến thuật đấu tranh phòng, chống.

Đểđấu tranh phòng đề phòng có công dụng âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch phòng phá Đảng trong nghành nghề dịch vụ đạo đức, lối sống sống cán bộ, đảng viên,các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt một số sự việc sau:

Một là,tuyên truyền, giáo dục tạo nên mọi cán bộ, đảng viên nhận rõ âm mưu, thủ đoạn, nấc độ nguy hiểm của những thế lực thù địch kháng phá Đảng trong nghành đạo đức, lối sống nghỉ ngơi cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh, con đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, điều khoản Nhà nước. Qua đó, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; luôn kiên cường vững vàng căn nguyên tư tưởng của Đảng, tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành cùng với Đảng, Tổ quốc cùng nhân dân; không xê dịch trước phần nhiều âm mưu, thủ đoạn, trước sự việc tác hễ của thực trạng và những thông tin sai trái, xuyên tạc, xấu độc, trên những trang mạng thôn hội.

Hai là,chủ động phòng chặn, khắc phục và hạn chế có kết quả những thể hiện suy thoái về tứ tưởng bao gồm trị, đạo đức, lối sống trong một phần tử cán bộ, đảng viên. Những cơ quan, đơn vị chức năng cầnphát huyvai trò, nhiệm vụ củacán bộ, đảng viên, quần bọn chúng trong tranh đấu phòng, chốngsuy thoái đạo đức, lối sống. Tăng cường công tác làm việc kiểm tra, giám sát và đo lường và thực hành kỷ biện pháp Đảng; thực hiện giỏi tự phê bình với phê bình;đề caotính nêu gương của đội ngũ cán bộ các cấp, độc nhất là cán bộ chủ trì, nhà chốt.Kiên quyết chống chặn, khắc chế những biểu lộ suy thoái về bốn tưởng chủ yếu trị, đạo đức, lối sống; triệu chứng quan liêu, tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, đối chọi vị.

Thực hiện xuất sắc công tác bảo đảm an toàn chính trị nội bộ, đứng vững kỷ cương, giữ lại nghiêm kỷ luật; xây dựng môi trường văn hóa vào sạch, lành mạnh, để tăng “sức đề kháng”, nâng cấp khả năng tự đảm bảo của mỗi cán bộ, đảng viên cùng từng cơ quan, 1-1 vị.

Từng cán bộ, đảng viên phải biết tự đảm bảo an toàn mình, nâng cao trình độ, năng lực, tình cảm và lập trường bí quyết mạng, bản lĩnh chính trị trước âm mưu, thủ đoạn phòng phá của những thế lực thù địch. Ko vì nguyên nhân nào đó mà “vô tình” hay “cố ý” nhạt phai mục tiêu, lý tưởng của Đảng rơi vào suy thoái đạo đức, lối sống.

Ba là,xây dựng cấp cho ủy, tổ chức triển khai đảng những cấp vào sạch, vững khỏe khoắn về bao gồm trị, tư tưởng, tổ chức triển khai và đạo đức;giữ vững vàng trận địa bốn tưởngcủa Đảngtrongtừng cơ quan, đơn vị.Trọng trung tâm là nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong từng đảng bộ; tiến hành có unique Nghị quyết tw 4 khóa XII và những chủ trương, phép tắc của trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nêu cao tính chi phí phong gương chủng loại của cán bộ, đảng viên trong tiến hành nhiệm vụ, giải quyết các quan hệ và tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống.

____________________

(1) Đảng cộng sản Việt Nam:Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng(Lưu hành nội bộ), H, 2020, tr.60, 19.

(2)Hồ Chí Minh:Toàn tập,Nxb. Chủ yếu trị đất nước Sự thật, H, 2011, t.11, tr.604.

Xem thêm: Cửa Hàng Bách Hóa Xanh Gần Đây Nhật, Siêu Thị Bách Hoá Xanh

(3) (4) Đảng cùng sản Việt Nam:Văn kiện hội nghị lần thứ tứ Ban Chấp hành tw khóa XI,Nxb. Bao gồm trị quốc gia, H, 2012, tr.22, 22.